Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Naši anesteziologové byli úspěšní na kongresu ČSARIM

Začátkem října se v Praze uskutečnil jubilejní XXV. národní kongres ČSARIM. Mezi více než 1100 účastníky se rozhodně neztratili účastníci z anesteziologicko-resuscitačních pracovišť FN Brno a LF MU.

 

Práce MUDr. Martiny Kosinové z Kliniky dětské anesteziologie a resuscitace FN Brno a LF MU  "Rocuronium versus suxamethonium for rapid sequence induction of general anaesthesia for caesarean section: influence on neonatal outcomes." otištěná v prestižním časopise International Journal of  Obstetric Anesthesia v roce 2017 získala Dvořáčkovu cenu za nejlepší práci v oblasti anesteziologie a perioperační medicíny.

 

Je to historicky poprvé, kdy některé z pracovišť zisk takto prestižní ceny obhájilo. Celkově zaznělo z KDAR FN Brno a LF MU šest vyzvaných sdělení, tři postery a několik prezentací v NLZP části. Velkému zájmu se těšil blok Sekce Mladých anesteziologů sestavený předsedkyní této progresivní části ČSARIM MUDr. Martinou Klincovou. 

 

Bližší informace z kongresu naleznete zde:

 http://www.akutne.cz/index.php?pg=aktuality&aid=899

 

 

 

 

Centrum komunikace

Fakultní nemocnice Brno

tel. +420 532 232 193

e-mail:

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji