Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Napsali nám 15. října 2011

Vážený pane profesore,

dovolte mi prosím touto cestou poděkovat za celý průběh hospitalizace na Vámi vedené gynekologicko-porodnické klinice, kde jsem 29.9.2011 porodila svoji druhou dcerku. Pracuji jako lékařka ARO ve FN U sv. Anny a jako zdravotník dokážu ocenit profesionální přístup, odbornost a chování zdravotníků. Musím jmenovitě pochválit pana asistenta MUDr.Hrubana, který se o mě staral před porodem i v období porodu. Zatím jsem se v roli pacienta s tak profesionálním chováním nesetkala. Jsem přesvědčená, že jen díky jeho odborně vedené péči v týmu s porodní asistentkou Bc.Ilonou Rašovskou, jsem porodila po předchozí sekci per vias naturales. Práci všeobecných sester pod vedením Mgr.Švábové i práci sester na novorozeneckém oddělení jsem již chválila náměstkyni pro nelékařské obory. Děkuji tedy velmi za odbornou péči, z hospitalizace v porodnici si odnáším zdravou dceru a výborný pocit.

S pozdravem Lenka Klimešová.

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji