Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Náměstek pro informatiku FN Brno

Útvar: Centrum informatiky
Typ: Výběrové řízení, kategorie: Technicko-hospodářský pracovník
Aktualizováno: 15.5.2023

Ředitel FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa 

náměstka pro informatiku

FN Brno

Požadované předpoklady:

 • VŠ vzdělání v magisterském studijním programu
 • studijní obor systémové inženýrství nebo informatika výhodou
 • praxe v oboru min. 10 let, z toho minimálně 5 let v řídicí funkci
 • znalost anglického jazyka
 • organizační, řídicí a komunikační schopnosti
 • vysoké pracovní nasazení
 • morální a občanská bezúhonnost

Požadované dokumenty k písemné přihlášce:

 • průvodní – motivační dopis s uvedením názvu pracovního místa, data vyhotovení a vlastnoručním podpisem uchazeče
 • vyplněný osobní dotazník
 • profesní životopis s přehledem praxe
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání
 • návrh koncepce rozvoje a řízení útvaru
 • výpis z Rejstříku trestů (ne starší 90 dnů)
 • lustrační osvědčení o skutečnostech uvedených v § 2 odst. 1 písm. a) nebo b) zákona č. 451/1991 Sb.
 • čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.
 • souhlas s využitím poskytnutých osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů pro účely výběrového řízení

Písemné přihlášky doručte na adresu: FN Brno, Odbor personálních záležitostí, budova R, I. NP, Kristýna Káňová, Jihlavská 20, 625 00 Brno do 29. 5. 2023.

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji