Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Nábor zdravotních sester do FN Brno

Dlouhodobý nedostatek nelékařských zdravotních pracovníků chce FN Brno společně s Jihomoravským krajem řešit náborovým stipendijním příspěvkem. Ten je určen pro studenty od třetích ročníků středních zdravotnických škol včetně navazujícího VŠ studia. Jedinou podmínkou je to, že po studiu nastoupí do pracovního poměru nemocnice. Výše měsíčního stipendia je 1 500 Kč (pro 3. ročník zdravotnických škol) a 2 500 Kč (pro 4. ročník zdravotnických škol a VŠ). Do maturity by si tak mohli přijít až na 40 tisíc korun.

Podmínkou je po úspěšně složené maturitě odpracovat dva až tři roky jako zaměstnanec FN Brno, podle délky zvoleného stipendijního programu. V případě, že by student pokračoval ve studiu na VOŠZ nebo bakalářském studiu, pak stipendium může pobírat za stejných podmínek i nadále.

Pokud by student zdravotní školy nesplnil svoje studijní povinnosti a studium nedokončil, musí veškeré získané stipendium vrátit. To platí i v případě, že by po studiu do pracovního poměru nenastoupil, nebo nesplnil počet odpracovaných let.

 

Prezentace ke stipendiu ke stažení zde.

Žádost o stipendium ke stažení zde.

Smlouva o stipendium ke stažení zde.

Ke stažení
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji