Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Zákaz návštěv i nadále platí ---- Informace o testování na koronavirus naleznete zde ---  Informace o rezervačním systému pro testování na koronavirus zde.

MUDr. Andrej Bilik, Ph.D.: Unikátní stabilizace zlomeniny páteře novou metodou. Poprvé ve FN Brno

Za podpory vedení nemocnice a Kliniky úrazové chirurgie LF MU a FN Brno byla začátkem prosince 2018 poprvé ve Fakultní nemocnici Brno provedena stabilizace zlomeniny páteře pomocí navigace Brainlab Spinal Navigation.

Operace probíhala pod vedením MUDr. Andreje Bilika, Ph.D. K navigované stabilizaci byl indikován pacient se zlomeninou krční páteře v segmentu C5/6 v terénu ankylozující spondylitídy (m. Bechtěrev). Po provedení skeletizace páteře a  peroperačním načtení referenčních bodů pomocí 3D C ramena byla instrumentace poraněného segmentu úspěšně provedena pomocí  Brainlab navigace bez nutnosti použití rentgenu. Tato navigace poskytla přesnější a bezpečnější zavedení šroubů s minimalizací rizika možného poranění anatomicky důležitých struktur na co nejmenší míru.

„Stabilizace páteře pomocí navigace poskytuje přesnější umístění šroubů a výrazně snižuje peroperační expozici rentgenovým zářením jak pro operační tým, tak i pro pacienta. Benefit a využití Brainlab Spinal Navigation je zejména u operací v anatomicky kritických oblastech, minimálně invazivních operačních výkonech, deformitách nebo nádorovém onemocnění páteře,“ uvádí MUDr. Andrej Bilik, Ph.D., z Kliniky úrazové chirurgie FN Brno a LF MU.

Základy dnešní techniky navigovaných stabilizací páteře můžeme hledat v principech intrakraniální bezrámové stereotaxie, která pro registraci používala snímání markerů z povrchu kůže. Snímání a registraci těchto markerů se začalo zkoušet i ve spondylochirurgii. Bohužel ale docházelo k významným nepřesnostem vzhledem k relativnímu pohybu mezi pohyblivým kožním povrchem a kostním podkladem a nasnímaný obraz páteře nebyl spolehlivý a přesný.

Navzdory tomuto počátečnímu neúspěchu se vývoj navigovaných stabilizací páteře nezastavil a již brzy se objevila účinná metoda registrace referenčních bodů. Jako referenční markery se k registraci začaly využívat anatomicky pevné body z dorzálních struktur páteře a záhy nahradily markery z povrchu kůže a poskytly spolehlivou registrační přesnost.

Jakmile byly vyřešeny problémy s registrační nepřesností, začala se popularita navigovaných stabilizací páteře zvyšovat. S vylepšenou technologií byly brzy vyvinuty systémy druhé generace CT a fluoroskopie a navigovaná stabilizace páteře si našla své místo a uplatnění i u těch nejsložitějších spinálních operacích, jako je například zavedení transartikulárních šroubů C1-C2.

 

 

Fotogalerie
Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon L, patro: 5. patro

Telefon:

Pohotovost 532 232 226

Kontakty:

Oddělení A: 532 233 896
Oddělení B: 532 232 968
Oddělení C: 532 232 859

Oddělení JIP 1: 532 233 696
Oddělení JIP 2: 532 233 688

Spinální jednotka: 532 231 501

Ambulance - kartotéka: 532 233 175
Ambulance 1 – kontroly: 532 233 149
Ambulance 2 – kontroly: 532 232 914
Ambulance 3 – kontroly: 532 232 857

Ambulantní doba:

7:00-15:00 hod.

Ambulance 4 - pohotovost nepřetržitě: 532 232 226
Ambulance 5 - pohotovost 7:00-15:00 hod.: 532 233 181

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji