Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Od soboty 2. února 2019 platí ve všech areálech Fakultní nemocnice Brno (areál Bohunice, Dětská nemocnice a Porodnice na Obilním trhu 11) zákaz návštěv. Děkujeme za pochopení. Chráníme naše pacienty!

MUDr. Andrea Šprláková-Puková, Ph.D.: FN Brno používá přístroj PET/MR umožňují zobrazení na molekulární úrovni

Přístroj PET/MR byl ve Fakultní nemocnici Brno na Klinice radiologie a nukleární medicíny uveden do provozu ve druhé polovině roku 2016, v prvních měsících probíhal zkušební provoz a nastavování protokolů pro jednotlivé typy vyšetření. Dnes je již přístroj běžně používán, v roce 2017 jsme provedli 947 vyšetření.

PET/MR patří mezi nejnovější diagnostické metody, které umožňují zobrazení na molekulární úrovni. Zahrnuje unikátní kombinaci metod magnetické rezonance a pozitronové emisní tomografie, díky níž je možné získat nejen detailní informace o strukturálních změnách v lidském těle, ale i důležité informace o látkové výměně ve vyšetřovaných tkáních. Současné použití obou metod má svoje výhody – náběr dat pro PET a MR zobrazení probíhá současně, metabolická aktivita zobrazená PET částí má MR korelát na morfologickém zobrazení ve stejném okamžiku. Kombinace PET a MR zobrazení dokáže nahradit vyšetření na PET/CT a v některých anatomických oblastech, kde je výhodné detailní anatomické zobrazení či použití specifické kontrastní látky, je vyšetření na PET/MR jednoznačně výhodnější a přesnější. 

PET MR

Vyšetření může být jednak cílené, a to na přesně určenou anatomickou oblast, ale i ve větším anatomickém rozsahu. Indikací k vyšetření jsou zejména onkologické choroby, ale i jiná onemocnění, u kterých je prokázaná či předpokládaná metabolická aktivita. U některých diagnos je běžnou praxí kombinovat cílené MR vyšetření a PET/CT. MR slouží k přesnému lokálnímu stanovení rozsahu vlastního tumoru a zobrazení okolních uzlin a jeho velkou výhodou je oproti CT vysoký tkáňový kontrast, PET/CT pak k zobrazení zejména vzdálených metastáz. V těchto případech se jako velmi výhodné jeví použití právě PET/MR, neboť dokáže během jednoho vyšetření sloučit tyto dvě metody. Samozřejmě má takové vyšetření i své nevýhody, pro pacienta je to zejména časová náročnost. Vyšetřovací čas z pohledu pacienta, tedy doba strávená v úzkém prostoru přístroje, je kolem 60 minut. Ostatní čas strávený na pracovišti PET/MR je shodný jako při vyšetření na PET/CT.

Nejčastější indikace

Nejčastějšími indikacemi jsou nádory v oblasti hlavy – mozku a obličejové části, nádory krku, nádory jater a pankreatu, nádory v oblasti malé pánve – ať už nádory rekta či gynekologické nádory. V těchto oblastech má anatomický podklad na MR velkou výhodu zmíněného tkáňového kontrastu a rovněž možnosti kombinace s dalším zobrazením, které je možné pouze na MR. Příkladem je použití difusního vážení, či vyšetření perfuse jednotlivých orgánů. Dále je v oblasti jater možné použít specifickou kontrastní látku a využít výhody, které nám toto vyšetření nabízí.

Nejvíce používané radiofarmakum pro PET část vyšetření je 18-fluor-deoxyglukóza (FDG), proto je nutné, aby pacient přesně dodržel režimová opatření před vyšetřením. O tom, jak se před vyšetřením i po něm chovat, je pacient informován dopředu písemnou formou. Pacienti s diabetem dostávají navíc ještě specifické pokyny tak, aby aplikace FDG byla možná a smysluplná. Mezi další radiofarmaka, která se na našem pracovišti aplikují, patří 18-fluor-thymidin (FLT) a 18-fluor-iasocholin. FLT se využívá zejména pro stanovení proliferační aktivity nádorů mozku, radiofarmakum s cholinem pak pro detekci disseminace nádorů prostaty.

PET MR

Mezi nevýhody PET/MR vyšetření patří nejen časová náročnost vlastního vyšetření, ale i kontraindikace MR vyšetření, např. nekompatibilní kardiostimulátor. Další nevýhodou je nutnost spolupráce s pacientem v části vyšetření, kde je nutné korigovat dechové pohyby. Rovněž je nutné si uvědomit, že pacient musí po celou dobu vyšetření ležet v klidu v poloze na zádech v poměrně úzkém prostoru. Limitací může být tedy i bolest či objem pacienta.

Všechny výhody a nevýhody vyšetření je nutné mít na paměti nejen při vlastním vyšetření, ale zejména ještě před ním. Vyšetření na PET/MR může dobře nahradit vyšetření na PET/CT, zejména v některých indikacích jej i předčit. Nicméně indikace k takovému vyšetření musí být smysluplná a výtěžnost vyšetření je samozřejmě vyšší tam, kde je kladen cílený dotaz.

 

MUDr. Andrea Šprláková-Puková, Ph.D.

vedoucí lékař magnetické rezonance

Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN Brno

 

Fotogalerie
Kontakty:

Centrální objednávaní (telefony):
CT 532 23 3548
MR, PET/MR 532 23 2879
Skiagrafie (RTG) 532 23 3797
Ultrazvuk 532 23 3597
Angiografie, intervence 532 23 2870
Skiaskopie 532 23 2870
Denzitometrie 532 23 2481
Mammografie 532 23 8433
Nukleární medicína (scintigrafie) 532 23 3583

Sekretariát: Jitka Halouzková
telefon: 532 233 007
e-mail:

Přednosta: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
telefon: 532 233 006
e-mail:

Primář: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
telefon: 532 233 008
e-mail:

Vrchní laborant: Mgr. Martin Buček
telefon: 532 233 546
e-mail:

Ambulantní doba:

V pracovní dny od 7:00 do 15:00 hod. Vybraná pracoviště v nepřetržitém provozu 24 hodin denně.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji