Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Mgr. Monika Bajerová

 

tel.: 532 234 628

email: Bajerova.Monika()fnbrno.cz

Před nástupem do Fakultní nemocnice Brno vystudovala bakalářský obor Zdravotnická bioanalytika na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Poté zde pokračovala navazujícím magisterským studiem v oboru Odborný pracovník v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků. Od ukončení studia v roce 2009 pracuje ve FN Brno v Centru molekulární biologie a genové terapie.

 

Náplní její práce je diagnostika prediktivních a prognostických markerů u solidních nádorů (nádory plic a kolorekta) před zahájením cílené biologické léčby.

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji