Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Mgr. Kotašková Jana, Ph.D.

tel.: 532234396

email:

 

Vzdělání

 

2011               titul Ph.D. - Masarykova univerzita v Brně,

Lékařská fakulta, obor Onkologie, disertační práce na téma „ Studium genové exprese nádorových buněk pomocí DNA čipů“

2004               titul Mgr. - Masarykova univerzita v Brně,

Přírodovědecká fakulta, obor Biochemie, diplomová práce na téma „ Metabolismus thyroidálních hormonů ve tkáních potkana. Vliv různého příjmu jodu, bromidu a chloristanu.“

1998               Státní všeobecná jazyková zkouška - anglický jazyk

 

Zaměstnání

 

Od 2014        Ústav experimentální biologie, Biologická sekce, PřF MU

Od 2011        Výzkumná skupina Lékařská genomika, Centrum molekulární medicíny, Středoevropský technologický institut (CEITEC)

Od 2004        Centrum molekulární biologie a genové terapie, Interní hematologická a onkologická klinika, Fakultní nemocnice Brno

2003 - 2004  Oddělení radiometrie, Fyziologický ústav Akademie věd České republiky, Praha

 

Výzkumné zaměření

1.    Studium prognostických markerů a jejich dlouhodobé sledování u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií (CLL)

2.    Separace buněčných subtypů z biologického materiálu

3.    Studium signálních drah WNT/PCP u CLL.

 

Členství ve vědeckých organizacích

European Research Initiative on CLL (ERIC)

Česká hematologická společnost

Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii

 

Ocenění

2011   Cena rektora Masarykovy univerzity v Brně za vynikající disertační práci na téma „ Studium genové exprese nádorových buněk pomocí DNA čipů“

2010   Cena děkana LF MU za nejlepší vědecký výsledek v oblasti klinické medicíny za rok 2009

2008   Cena ministra zdravotnictvíČeské Republiky za rok 2008 za spolupráci na mimořádně úspěšném řešení výzkumného projektu IGA MZ ČR

2006   Cena mladého hematologaudělená vědeckým výborem Pražského hematologického dne za přednášku „Analýza genové exprese u buněk chronické B-lymfocytární leukemie s rozdílným mutačním statusem genu pro IgVH

2004   Cena katedry biochemie za nejlepší diplomovou práciza rok 2004udělená výborem katedry biochemie PřF MU za diplomovou práci Metabolismus thyroidálních hormonů ve tkáních potkana. Vliv různého příjmu jodu, bromidu a chloristanu.

 

Patent

2012   „Způsob stanovení závažnosti a prognózy B-buněčné chronické lymfocytární leukémie“. Patent. Číslo: 303555.

2010   „Způsob stanovení prognózy B-buněčné lymfocytární leukemie“ CZ 301540 B6

 

Publikace

Kantorova B, Malcikova J, Smardova J, Pavlova S, Trbusek M, Tom N, Plevova K, Tichy B, Truong S, Diviskova E, Kotaskova J, Oltova A, Patten N, Brychtova Y, Doubek M, Mayer J, Pospisilova S.: TP53 mutation analysis in chronic lymphocytic leukemia: comparison of different detection methods.Tumour Biol. 2014 Dec 20.

 

Kaucká M., Plevová K., Pavlová Š., Janovská P., Mishra A., Verner J., Procházková J., Krejčí P.,Kotašková J., Ovesná P., Tichý B., Brychtová Y., Doubek M., Kozubík A., Mayer J., Pospíšilová S., Bryja V.:The planar cell polarity pathway drives pathogenesis of chronic lymphocytic leukemia by the regulation of B-lymphocyte migration.Cancer Research (2013), 73(5):1491-501.

IF2013 -  8,650

 

Kotašková J, Tichý B, Trbušek M, Skuhrová Francová H, Kabáthová J, Malčíková J, Doubek M, Brychtová Y, Mayer J, Pospíšilová Š. High Expression of Lymphocyte-Activation Gene 3 in Chronic Lymphocytic Leukemia Cells is Associated with Unmutated IGHV and Reduced Treatment-Free Survival. J Mol Diagn. 2010;12(3):328-34.

IF2009 – 3,952

 

Mráz M, Malinová K, Kotašková J, Pavlová Š, Tichý B, Malčíková J, Staňo-Kozubík K, Šmardová J, Brychtová Y, Doubek M, Trbušek M, Mayer J, Pospíšilová Š. miR-34a, miR-29c and miR-17-5p are down-regulated in CLL patients with TP53 abnormalities. Leukemia 2009;23(6):1159-63.

IF2009 – 8,296

 

Staňo-Kozubík K, Malčíková J, Tichý B, Kotašková J, Borský M, Hrabčáková V, Francová H, Valášková I, Bourková L, Šmardová J, Doubek M, Brychtová Y, Pospíšilova Š, Mayer J, Trbušek M. Inactivation of p53 and amplification of MYCN gene in a terminal lymphoblastic relapse in chronic lymphocytic leukemia patient. Cancer Genet Cytogenet. 2009;189(1):53-8.

IF2009 – 1,537

Malčíková J, Šmardová J, Peková S, Čejková S, Kotašková J, Tichý B, Francová H, Doubek M, Brychtová Y, Janek D, Pospíšilová Š, Mayer J, Dvořáková D, Trbušek M. Identification of somatic hypermutations in the TP53 gene in B-cell chronic lymphocytic leukemia. Mol Immunol. 2008;45(5):1525-1529.

IF2008 – 3,555

 

Svoboda M, Vášová I, Kotašková J, Fabián P, Tichý B, Berkovcová J, Klabusay M, Rejhart A. Aplikace DNA čipů u lymfoidních malignit. Klinická onkologie 2006;19(S):389-396.

 

Malčíková J, Tichý B, Kotašková J, Mayer J, Pospíšilová Š. Od genomu k proteinu – využití proteinových čipů v onkologii. Klinická onkologie 2006;19(S): 346-350.

 

Kniha

Pospisilova S.,Dvorakova D., Mayer J.: Molekulární hematologie, Galén 2013

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji