Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Mgr. Karla Plevová, Ph.D. (roz. Malinová)

Funkce: odborný pracovník v laboratorních metodách

Telefon: 532234396

E-mail:

 

Vzdělání:

  • 2006    titul Bc. Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita, bakalářská práce „Konformační vlastnosti fragmentu lidské DNA obsahujícího oblasti bohaté guaninem“, Biofyzikální ústav AV ČR.
  • 2008    titul Mgr. Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita, diplomová práce „Genomická analýza nádorových buněk“, CMBGT, IHOK FN Brno.
  • Od roku 2008 postgraduální studium, Lékařská fakulta, Masarykova Univerzita, téma disertační práce „Analýza změn genomu lymfoproliferativních onemocnění“.

 

Vzdělávací kurzy:

2010    Akreditovaný kvalifikační kurz „Odborné zdravotnické laboratorní metody“ (získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem)

 

Členství v odborných společnostech:

Od roku 2010 členství v European Research Initiative on Chronic Lymphocytic Leukemia

 

Pracovní zkušenosti:

Od roku 2008 Centrum molekulární biologie a genové terapie, Interní hematoonkologická klinika, Fakultní nemocnice Brno.

Od roku 2009 souběh zaměstnání na Ústavu experimentální biologie, Oddělení fyziologie a imunologie živočichů, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

 

Získaná ocenění:

2009    Cena mladého hematologa udělená vědeckým výborem Pražského hematologického dne (22.11.2009) za přednášku „Analýza lehkého řetězce imunoglobulinu lambda u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií

 

Výzkumné zaměření a řešené projekty:

  1. Studium prognostických markerů a jejich dlouhodobé sledování u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií (CLL),
  2. Spolupráce se společností Generi Biotech na vývoji diagnostické sady pro stanovení prognózy CLL,
  3. Studium signálních drah WNT/PCP u CLL.
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji