Menu
Česky English
532 23 1111

Lékaři KPPCH FN Brno pracují společně s organizací Popálky na rozvoji rehabilitační a rekonstrukční péče o popáleného

Brno, 19. června 2024 – Klinika popálenin a plastické chirurgie (KPPCH) Fakultní nemocnice Brno (FN Brno) již třicet let úzce spolupracuje s pacientskou organizací, která se věnuje podpoře lidí po úrazech popálením i jejich rodinným příslušníkům. Tato organizace vznikla v roce 1994 jako Sdružení na pomoc popáleným dětem a dnes, pod názvem Popálky, funguje jako obecně prospěšná společnost. Za tři dekády se z ní stal významný partner FN Brno v oblasti péče o popáleninové pacienty, poskytující široké spektrum služeb od psychosociální podpory až po osvětu a rehabilitace.

„Rozsáhlé popáleniny mají závažné fyzické i psychické následky. Z fyzického hlediska mohou způsobit trvalé poškození pokožky a podkožních tkání, což vede nezřídka k plošným jizvám, omezené pohyblivosti a chronické bolesti. Často je nutná dlouhodobá lékařská péče, včetně intenzivní rehabilitace, výjimkou nejsou ani následné rekonstrukční operace. Tuto péči poskytujeme popáleninovým pacientům na naší klinice,“ uvedl přednosta KPPCH FN Brno, doc. MUDr. Libor Streit, Ph.D. „Psychické následky pak mohou zahrnovat trauma z prožitého úrazu, lidé s popáleninami se často potýkají s nízkým sebevědomím a sociální izolací. V této oblasti u nás hrají důležitou roli nejen kolegové z řad psychologů, ale také pacientská organizace Popálky,“ dodal.

Přestože Popálky letos slaví 10 let, historie této pacientské organizace sahá hlouběji. Konkrétně do poloviny devadesátých let, kdy pod záštitou KPPCH FN Brno vzniklo Sdružení na pomoc popáleným dětem. Za jeho vznikem stál emeritní primář někdejšího popáleninového centra FN Brno, MUDr. Ivan Suchánek. „Původním smyslem zformování organizace bylo umožnit setkávání rodičů popálených dětí na různých akcích a prázdninových pobytech, aby se mohli vzájemně poznat a vyměňovat si zkušenosti. Na této platformě fungují i dnešní Popálky, jen jsme penzum podpory, kterou pacientům poskytujeme, postupně rozšířili,“ vysvětlila zakladatelka a ředitelka organizace Popálky, Jana Lacinová.

„Lidem po úrazech popálením se snažíme pomáhat už v nemocnici. S pacienty mluvíme o následné péči, která je čeká, i psychických, sociálních a finančních důsledcích jejich úrazů. V kontaktu s nimi ale zůstáváme i po propuštění do domácího ošetřování. Člověku se uleví, když si může popovídat s někým, kdo si prošel podobnou cestou, kdo mu poradí, jak třeba pečovat o jizvy nebo doporučí vhodné prostředky, které používat,“ popsala Jana Lacinová, která sama byla ve 13 letech popálená od železniční troleje na 60 procentech těla. Kromě toho organizace realizuje i řadu preventivních programů ve školkách, školách i pro seniory, organizuje rehabilitační programy a poskytuje finanční pomoc na léčbu a rehabilitaci.

„Počty popálených pacientů i rozsahy jejich úrazů se postupně mění, již nebývají tak kritické jako dříve,“ uvedl MUDr. Radomír Mager, Ph.D., vedoucí lékař Popáleninového centra KPPCH FN Brno. Klíčovými faktory jsou při tom preventivní programy pro děti a dospívající, velký tlak různých průmyslových společností na bezpečnost při práci a v neposlední řadě i změna životního stylu, zejména u dětí. „Ty už dnes nedělají tak nebezpečné aktivity jako dříve, tráví více času u počítačů a telefonů, chovají se jinak,“ doplnil.

KPPCH má v plánu se společně s organizací Popálky zaměřit na rozvoj rehabilitační a rekonstrukční fáze péče o popáleného. „Intenzivně pracujeme na tom, abychom v blízké budoucnosti mohli popáleným pacientům usnadnit náročnou rehabilitaci pomocí pokročilých rehabilitačních technologií včetně např. metod časné mobilizace a virtuální reality, nabízet účinnou léčbu problematických jizev pomocí nejmodernějších ablativních laserů. V neposlední řadě provádíme složité mikrochirurgické rekonstrukční operace v případech, kdy rozsáhlé mutilující jizvy nelze řešit efektivně jiným způsobem,“ uzavřel docent Streit.

Více tiskových zpráv najdete ZDE.

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji