Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

COVID-19: *** TESTOVÁNÍ COVID *** Informace o NÁVŠTĚVÁCH ve FN Brno *** Očkování ve FN Brno (včetně samoplátců / Self-payers )

Léčba covidu-19 monoklonálními protilátkami (REGN-COV2) Informace pro lékaře

 

Od dubna 2021 bude ve Fakultní nemocnici Brno možnost léčby onemocnění covid-19 monoklonálními protilátkami firmy Regeneron (REGN-COV2). Jedná se o jednorázové podání ve formě nitrožilní infuze.

 • Léčivý přípravek REGN-COV2 je určen pro léčbu pacientů s covid-19 splňující níže uvedená kritéria.
 • Podání protilátek od firmy Regeneron bude probíhat na stacionáři Kliniky infekčních chorob (KICH).
 • Objednání pacientů bude možné telefonicky, v době Po-Pá od 7,00 do 15,00 hod na čísle 53223 2274 nebo 53223 2271. V ostatní dny (So, Ne, svátky) od 8,00 do 12,00 hod na čísle 53223 2269 (pouze v případě, že by hrozilo nebezpečí z prodlení aplikace monoklonálních protilátek – viz indikační kritéria léčby).
 • K podání přípravku REGN-COV2 si pacient přinese průkaz totožnosti a lékařskou zprávu potvrzující jeho zdravotní stav. Nemusí být nově vystavena, postačí ta z poslední návštěvy.

 

Indikační kritéria léčby přípravkem REGN-COV2:

 1. Pouze pro pacienty starší 12 let, s tělesnou hmotností alespoň 40 kg, jejichž klinický stav v souvislosti s onemocněním COVID-19 je vyhodnocen jako lehký, nevyžadující hospitalizaci z důvodu onemocnění COVID-19. Tedy ne ty přijaté k léčbě covidu-19 do nemocnice
 2. Pro pacienty nevyžadující léčbu kyslíkem
 3. Pro pacienty v počátečních fázích nemoci – nejpozději 7 dní od začátků obtíží a nejpozději 3 dny od pozitivního testu na covid-19
 4. Pro pacienty s vysokým rizikem zhoršení klinického stavu v budoucnosti a s tím spojenou hospitalizaci:
 • stav po transplantaci solidního orgánu nebo transplantaci kostní dřeně,
 • systémové onemocnění pojiva s aktuálně probíhající kombinovanou imunosupresivní léčbou nebo monoterapií kortikosteroidy,
 • primární nebo sekundární imunodeficit se závažnou poruchou buněčné složky imunity,
 • onkologické nebo hemato-onkologické onemocnění s aktuálně probíhající léčbou, 
 • vysoce aktivní autoimunitní neurologická onemocnění (skupiny myasthenia gravis, neuromyelitis optica, roztroušené sklerózy) léčená anti-CD 20 protilátkami nebo imunosupresivy,
 • plicní hypertenze v dispenzární péči,
 • diabetes mellitus I. typu,
 • chronická renální insuficience v pravidelném dialyzačním programu,
 • chronická obstrukční choroba ve stadiu GOLD III a IV, intersticiální plicní onemocnění v dispenzární péči, bronchiální astma na biologické léčbě,
 • trombofilní stav v dispenzární péči,
 • nervosvalová onemocnění (zahrnuje i neurodegenerativní onemocnění postihující druhotně svalový aparát s domácí intermitentní nebo trvalou přístrojovou podporou ventilace,
 • BMI vyšší než 40 nebo BMI vyšší než 35 v kombinaci s jedním z výše uvedených faktorů.

Fotogalerie
Ke stažení
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji