Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Kontakty

 • Interní hematologická a onkologická klinika

Přednosta: prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

E-mail: , tel. 532233642

 

 • Klinika dětské onkologie

Přednosta: prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.

E-mail: , tel. 532234755

 

 • Klinika nemocí plicních a tuberkulózy

Přednosta: prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

E-mail: , tel. 532232554

 

 • Chirurgická klinika

Přednosta: prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.

E-mail: ,  tel. 532233105

 

 • Gynekologicko-porodnická klinika

Přednosta: prof. MUDr. Pavel Ventruba, Dr.Sc., MBA

E-mail: , tel. 532233843

 

 • Urologická klinika

Přednosta: prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.

E-mail: , tel. 532233869

 

 • Neurochirurgická klinika

Přednosta: prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D. MBA

E-mail: , tel. 532232884

 

 • ORL oddělení

Primář: MUDr. Aleš Trnka

E-mail: , tel. 532233090

 

 • Ortopedická klinika

Přednosta: doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc.

E-mail: , tel. 532232704

 

 • Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie

Přednosta: doc. MUDr. Oliver Bulik, Ph.D..

E-mail: , tel. 532232484

 

 • Dermatovenerologická klinika

Přednosta: prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.

E-mail: , tel. 532233385

 

 • Interní gastroenterologická klinika

Přednosta: prof. MUDr. Aleš Hep, CSc.

E-mail: , tel. 532233500

 

 • Interní kardiologická klinika

Přednosta: prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.

E-mail: , tel. 532232601

 

 • Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie

Přednosta: prof. MUDr. Petr Gál, Ph.D. MBA

E-mail: , tel. 532234360

 

 • Klinika dětské ORL

Přednosta:  prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.

E-mail: , tel. 532234440

 

 • Klinika dětské radiologie

Přednosta: doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc

E-mail: , tel. 532234231

 

 • Klinika infekčních chorob

Přednosta: prof. MUDr. Petr Husa, CSc.

E-mail: , tel. 532232265

 

 • Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství

Přednosta: prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.

E-mail: , tel. 532233262

 

 • Klinika nukleární medicíny

Přednosta: doc. MUDr. Jiří Prášek, CSc.

E-mail: , tel. 532233821

 

 • Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie

Přednosta: prof. MUDr. Pavel Brychta, CSc.

E-mail: ,  tel. 532233206

 

 • Neurologická klinika

Přednosta: prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.

E-mail: , tel. 532232501

 

 • Oční klinika

Přednosta: prof. MUDr. Eva Vlková, CSc.

E-mail: , tel. 532233002

 

 • Oddělení klinické hematologie

Primář: prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.

E-mail: , tel. 532233063

 

 • Oddělení klinické mikrobiologie

Primář: MUDr. Alena Ševčíková

E-mail: , tel. 532233311

 

 • Oddělení lékařské genetiky

Primář: MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.

E-mail: , tel. 532234298

 

 • Radiologická klinika

Přednosta: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA

E-mail: , tel. 532233007

 

 • Transfuzní a tkáňové oddělení

Primář: MUDr. Eva Tesařová, CSc.

E-mail: , tel. 532232172

 

 • Ústav patologie

Přednosta: doc. MUDr. Josef Feit, CSc.

E-mail: , tel. 532233250

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji