Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Konal se Národní chirurgický kongres, který je považován za nejvýznamnější ve svém oboru

/16.5. 2023/ Výbor České chirurgické společnosti obnovil tradici velkých akcí a ve dnech 10. až 12. května 2023 uspořádal Národní chirurgický kongres. Setkání odborníků z širokého spektra chirurgie se konalo v kongresovém centru Cubex v Praze za účasti ministra zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimila Válka, CSc., MBA, EBIR. Na přípravě Národního chirurgického kongresu se podílel početný organizační tým, který vedl prof. MUDr. Zdeňek Kala, CSc předseda České chirurgické společnosti.  

Národní chirurgický kongres se konal historicky poprvé jako jediná českou chirurgickou společností garantovaná akce pro rok 2023. Třídenního programu se účastnilo celkem 647 lékařů a 249 sester dominantně z České republiky, ale i ze Slovenské republiky a dalších zemí.  

V rámci odborného programu bylo předneseno celkem 286 odborných sdělení rozdělených do pěti paralelních sekcí ze všech odvětví chirurgie, včetně úrazové problematiky, celé šíře onkochirurgie, miniinvazivních technik, náhlých stavů, interdisciplinární spolupráce aj. Přednesená sdělení byla doplněna bohatou diskusí, která byla nejen kořením celé akce, ale zároveň přispěla k vysoké odborné úrovni kongresu. Nedílnou součástí akce byly workshopy na témata robotické chirurgie, ERAS, hands-on herniologie a také firemní satelitní symposia zaměřená na nové metody a trendy.   

Fakultní nemocnice Brno, která podpořila účast svých zaměstnanců i osobní přítomností pana ředitele MUDr. Iva Rovného, MBA, reprezentoval tým prof. Kaly z Chirurgické kliniky, jak v organizačním týmu, tak řadou odborných sdělení v lékařské i sesterské sekci. Na kongresu aktivně vystupovali i lékaři a sestry FN Brno z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Kliniky úrazové chirurgie pod vedením doc. Milana Krtičky Ph.D., který se na celé akci podílel i organizačně: „Tímto bychom chtěli za přispění Všech poděkovat a poprosit o spolupráci na přípravě této nejvýznamnější akce v oboru chirurgie při jejím dalším pravidelném konání v následujících letech.“

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji