Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Klinika nukleární medicíny

Přednosta: doc. MUDr. Jiří Prášek, CSc.

E-mail: , tel. 532233821

 

Podpůrná diagnostika u pacientů s nádorovým onemocněním (vyšetření renálních funkcí, vyšetření hepatálně extrakční frakce, před nebo v průběhu léčby nádorů). Diagnostické metody v rámci stagingu onemocní a dispenzarizace - např. octreoscan, scintigrafie skeletu. Radionuklidová diagnostika nádorů  a metastáz,  s výjimkou diagnostiky  pomocí  PET. Používané techniky: planární scan, SPECT, SPECT/CT.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji