Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Přednášky a publikace - Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství

2016

BIELAKOVÁ, Katarína, Emmanuela FERNANDOVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Pavel WEBER, Dana PRUDIUS a Josef BEDNAR. Can we improve the therapy of Clostridium difficile infection in elderly patients? Wiener klinische Wochenschrift, Wien: Springer Wien, 2016, roč. 128, 15-16, s. 592-598. ISSN 0043-5325. doi:10.1007/s00508-016-1056-z.

POLÁK, Pavel a Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ. Co je C-reaktivní protein a jak správně interpretovat jeho zvýšené hodnoty? Interní medicína pro praxi, Olomouc: Solen, 2016, roč. 18, č. 1, s. 49-51. ISSN 1212-7299.

KOŇAŘÍK, Marcel a Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ. Diagnostika demencie z pohladu sestry. Prohuman, Bratislava, Slovensko, 2016, roč. 2016, č. 7, s. 2009-2015. ISSN 1338-1415.

MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, J. MATĚJOVSKÝ a Katarína BIELAKOVÁ. Může sérová hladina vitaminu D ovlivnit délku hospitalizace seniora? Geriatrie a gerontologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 5, č. 4, s. 181-189. ISSN 1805-4684.

MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Pavel KELLNER, Martin KOMENDA, Jan ŠVANCARAJitka SLANÁ REISSMANNOVÁ. Pilotní projekt aplikace zážitkové výchovy ke zdravému životnímu stylu. Medicina sportiva Bohemica & Slovaca, Praha: Česká společnost tělovýchovného lékařství, 2016, roč. 25, č. 2, s. 65-76. ISSN 1210-5481.

KOMENDA, Martin, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Pavel KELLNER, Jan ŠVANCARA a Jitka SLANÁ REISSMANNOVÁ. Prevention awareness: the way towards a healthy lifestyle. MEFANET Journal, Brno: Facta Medica, 2016, roč. 4, č. 1, s. 10-18. ISSN 1805-9163.

POLÁK, Pavel a Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ. Průjmová onemocnění ve vyšším věku. Postgraduální gastroenterologie & hepatologie, Praha: Mladá fronta, 2016, roč. 2, č. 1, s. 37-42. ISSN 2336-4998.

MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Katarína BIELAKOVÁ a J. MATĚJOVSKÝ. Specifika tuberkulózy u seniorů dnes. Geriatrie a gerontologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 5, č. 4, s. 202-208. ISSN 1805-4684.

POLÁK, Pavel, Petr HUSAHana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ. Těžká osteoporóza aneb Příběh chronické polékové hyponatremie. Vnitřní lékařství, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 62, č. 2, s. 152-156. ISSN 0042-773X.

MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana. Účelná farmakoterapie ve stáří. In Miroslav Souček. Aktuality z vnitřního lékařství 2016. 1. vyd. Praha: Axonite, s.r.o., 2016. s. 53-58, 6 s. ISBN 978-80-88046-07-3

 WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Dana PRUDIUS a Katarína BIELAKOVÁ. Akutní a pozdní komplikace diabetu - představují významný problém ve vyšším věku? Geriatrie a gerontologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 5, č. 4, s. 196-201. ISSN 1805-4684.

WEBER, PavelHana MELUZÍNOVÁ. Geriatric Rehabilitation from the Geriatrician’s Viewpoint– 12-Years Experiences with the Elderly Admitted to the Acute Geriatric Wards. 2016.

WEBER, Pavel. Geriatrická rehabilitace - prevence možné disability. 2016. ISBN 978-80-210-8166-6.

WEBER, Pavel. Geriatrický pacient – realita každodenní klinické praxe současné medicíny. Postgraduální gastroenterologie & hepatologie, Praha: Mladá fronta a.s., 2016, roč. 2, č. 3, s. 150-155. ISSN 2336-4998.

WEBER, Pavel a Hana MELUZÍNOVÁ. Multimorbidita - závažný problém v přístupu k terapii diabetiků vyššího věku. 2016. ISBN 978-80-260-9362-6.

WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Dana PRUDIUS a Katarína BIELAKOVÁ. Polyfarmakoterapie nahlížená nejen prismatem multimorbidity, ale jako další geriatrický syndrom. Vnitřní lékařství, Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2016, roč. 62, Suppl 3, s. "3S135"-"3S139". ISSN 0042-773X.

WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ a Dana PRUDIUS. Polypharmacy: A Key Issue of Contemporary Geriatric Medicine. In David P. Morales. Drug Overdoses and Alcohol Withdrawal: Prevalence, Trends and Prevention. New York: Nova Science Publishers, 2016. s. 107-140, 34 s. Substance Abuse Assessment, Interventions and Treatment. ISBN 978-1-63483-873-3.

PRUDIUS, Dana a Pavel WEBER. Pulmonary Embolism in Old Age: Has It Any Exceptionality And Uniqueness? In Leon V. Berhardt. Advances in Medicine and Biology. New York: Nova Science Publishers, 2016. s. 211-231, 21 s. Volume 97. ISBN 978-1-63484-710-0.

WEBER, Pavel. XVIII. Brněnský geriatrický den s mezinárodní účastí. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 1-22, 22 s. ISBN 978-80-210-8166-6.

GREGOROVÁ, Tereza, Katarína BIELAKOVÁ a Josef FEIT. Kožní lymfomové onemocnění u geriatrického pacienta. Geriatrie a gerontologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 5, č. 4, s. 225-229. ISSN 1805-4684.

BIELAKOVÁ, Katarína. Můžeme předpovědět úmrtí geriatrických pacientů na klostridiovou infekci? Geriatrie a gerontologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 5, č. 4, s. 177-180. ISSN 1805-4684.

PRUDIUS, Dana a Pavel WEBER. Pulmonary Embolism in Old Age: Has It Any Exceptionality And Uniqueness? In Leon V. Berhardt. Advances in Medicine and Biology. New York: Nova Science Publishers, 2016. s. 211-231, 21 s. Volume 97. ISBN 978-1-63484-710-0.

PRUDIUS, Vadym, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Dana PRUDIUS a Zdeněk KALA. Vascular anatomy of the stomach related to resection procedures strategy. Surgical and Radiologic Anatomy, Paris: Springer France, 2016. ISSN 0930-1038. doi:10.1007/s00276-016-1746-2.

Matějovská Kubešová Hana. Brněnské dny praktického lékařství 2016.

Matějovská Kubešová Hana. 1. Praktická konference pro praktické lékaře 2016.

 

 

 

2014

Článek v časopise

BIELAKOVÁ, K., MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, H., WEBER, P. Prevence a management instability a pádů u geriatrických pacientů. Geriatrie a gerontologie. 2014, 3(1), 25-28. ISSN 1805-4684.

BIELAKOVÁ, K., MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, H., WEBER, P., PRUDIUS, D. Clostridium difficile - a dangerous pathogen for older patiens. Geriatrie a gerontologie. 2014, 3(4), 171-174. ISSN 1805-4684.

MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, H. Geriatrický nemocný v onkologii. Vnitřní lékařství. 2014, 60(Suppl. 2), 46-53. ISSN 0042-773X.

MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, H., MELUZÍNOVÁ, H., WEBER, P., BIELAKOVÁ, K., MATĚJOVSKÝ, J. Vývoj zdravotního a funkčního stavu seniorů diabetiků žijících ve vlastním prostředí. Postgraduální medicína. 2014, 16(4), 421-426. ISSN 1212-4184.

MELUZÍNOVÁ, H., WEBER, P., PRUDIUS, D., BIELAKOVÁ, K. Anemie z nedostatku železa a geriatrická medicína. Geriatrie a gerontologie. 2014, 3(4), 179-182. ISSN 1805-4684.

PRUDIUS, D., PRUDIUS, V., MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, H., WEBER, P., POLCAROVÁ, V., MELUZÍNOVÁ, H., BIELAKOVÁ, K. Dehydratace ve stáří. Geriatrie a gerontologie. 2014, 3(4), 188-190. ISSN 1805-4684.

VELANOVÁ, H., WEBER, P., KREJČÍ, M. Infarkt myokardu jako první příznak esenciální trombocytémie u mladého muže. Praktický lékař. 2014, 94(6), 282-285. ISSN 0032-6739.

WEBER, P., MELUZÍNOVÁ, H., PRUDIUS, D., BIELAKOVÁ, K. Diabetes mellitus – geriatrické syndromy, cíle a možnosti léčby ve vyšším věku. Geriatrie a gerontologie. 2014, 3(4), 194-198. ISSN 1805-4684.

WEBER, P., MELUZÍNOVÁ, H., WEBEROVÁ, D., BIELAKOVÁ, K. Diabetes mellitus-pohled internisty, geriatra a diabetologa současně. Postgraduální medicína. 2014, 16(4), 427-430. ISSN 1212-4184.

WEBER, P., WEBEROVÁ, D., MELUZÍNOVÁ, H. How to approach to the therapy of diabetes in the elderly. Advances in Gerontology. 2014, 27(3), 519-530. ISSN 1561-9125.

WEBEROVÁ, D., WEBER, P., MELUZÍNOVÁ, H., MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, H., POLCAROVÁ, V., BIELAKOVÁ, K., CANOV, P. Deceased elderly in-patients with pulmonary embolism. Bratislavské Lekárske Listy. 2014, 115(12), 786-790. ISSN 0006-9248.

Kapitola v odborné knize

MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, H. Hematologické změny ve stáří. In: Krvácení. 1 vyd. Praha: Grada, 2014, s. 207-213. ISBN 978-80-247-0689-4.

WEBER, P., PRUDIUS, D., MELUZÍNOVÁ, H. Stoffwechsel, Hormon- und Immunsystem. In: Altersmedizin aktuell. Landsberg am Lech: Ecomed, 2014, s. 7.4.1. ISBN 978-3-609-10370-9.

2013

Článek v časopise

FIALOVÁ, D., TOPINKOVÁ, E., BALLÓKOVÁ, H., MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, H.  Expertní konsenzus ČR 2012 v oblasti léčiv a lékových postupů potenciálně nevhodných ve stáří. Klinická farmakologie a farmacie, 2013, roč. 27, č. 1, s. 18-28.

FIALOVÁ, D., TOPINKOVÁ, E., MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, H., BALLÓKOVÁ, A.  Racionální farmakoterapie ve stáří: Expertní konsensus ČR 2012 v oblasti léčiv a lékových postupů potenciálně nevhodných u seniorů. Geriatrie a gerontologie, 2013, roč. 2, č. 1, s. 5-15.

MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, H.  Krátká baterie pro testování fyzické zdatnosti seniorů - editorial. Vnitřní lékařství, 2013, roč. 59, č. 4, s. 241-241.

MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, H.  Sluneční záření a lidský organismus aneb "kam nechodí slunce, tam chodí lékař". Geriatrie a gerontologie, 2013, roč. 2, č. 4, s. 216-218.

MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, H.  Specifika komplexního přístupu k nemocnému vyššího věku – multimorbidní senior. Medicína pro praxi, 2013, roč. 10, č. 6-7-, s. 242-245.

MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, H., WEBER, P., BIELAKOVÁ, K., FERNANDOVÁ, E., POLCAROVÁ, V., MELUZÍNOVÁ, H.  Vitamin D and cardiovascular diseases. Journal of Aging Research & Clinical Practice, 2013, roč. 2, č. 3, s. 271-275.

MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, H., WEBER, P., MELUZÍNOVÁ, H., BIELAKOVÁ, K., MATEJOVSKY, J.  Benefits and pitfalls of cardiovascular medication in seniors. Wiener Klinische Wochenschrift, 2013, roč. 125, č. 15-16, s. 425-436.

MATĚJOVSKÁ-KUBEŠOVÁ, H.  Prevence osteoporózy a sarkopenie. Geriatrie a gerontologie, 2013, roč. 2, č. 4, s. 213-215.

MELUZÍNOVÁ, H., WEBER, P.  Alzheimerova demence – epidemie 21. století. Geriatrie a gerontologie, 2013, roč. 4, č. 2, s. 192-196.

WEBER, P., MELUZÍNOVÁ, H., NÉMETH, F., WEBEROVÁ, D., BIELAKOVÁ, K.  Diabetes mellitus – existují možnosti prevence? Geriatrie a gerontologie, 2013, roč. 2, č. 4, s. 223-226.

Odborná kniha

MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, H., HOLÍK, J., MAREK, V.  Prevence a profylaxe v ordinaci praktického lékaře. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6312-9.

Příspěvek do odborné knihy

BIELAKOVÁ, K., MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, H.,  WEBER, P.  Prevence a management instability a pádů u geriatrických pacientů. In: MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, H., HOLÍK, J.,  MAREK, V. Prevence a profylaxe v ordinaci praktického lékaře. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 24-27. ISBN 978-80-210-6312-9.

MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, H.  Další důležité stavy a choroby. In: SEIFERT, B., BENEŠ, V., BÝMA, S. Všeobecné praktické lékařství. 2. dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2013 s. 501-512. ISBN 978-80-7262-934-3

MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, H.  Sluneční záření a lidský organizmus aneb "kam nechodí slunce, tam chodí lékař". In: MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, H., HOLÍK, J., MAREK, V. Prevence a profylaxe v ordinaci praktického lékaře. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 54-58. ISBN 978-80-210-6312-9.

MELUZÍNOVÁ, H., WEBER, P.  Prevence a časný záchyt kognitivních poruch. In: MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, H., HOLÍK, J., MAREK, V. Prevence a profylaxe v ordinaci praktického lékaře. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 46-50. ISBN 978-80-210-6312-9.

WEBER, P., MELUZÍNOVÁ, H.,  NÉMETH, F., WEBEROVÁ, D., BIELAKOVÁ, K.  Lze předcházet vzniku cukrovky?. In: MATĚJOVSKÁ-KUBEŠOVÁ, H., HOLÍK, J., MAREK, V. Prevence a profylaxe v ordinaci praktického lékaře. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 28-32. ISBN 978-80-210-6312-9.

 

2012

Článek v časopise

Bielaková, K., Matějovská Kubešová, H., Weber, P.  Léčba bolesti u geriatrických pacientů - známe jejich úskalí? Geriatrie a gerontologie, 2012, roč. 1, č. 2, s. 91-94.

Matějovská Kubešová, H., Meluzínová, H., Weber, P.  Factors affecting the development and course of cognitive disorders in teh elderly. Kuprevich Gerontological Journal, 2012, roč. 3, č. 4-5, s. 17-25.

Matějovská Kubešová, H., Vepřeková, B., Weber, P., Bielaková, K., Gregorová, T.  Vitamin D a kardiovaskulární choroby.Kardiologická revue, 2012, roč. 14, č. 1, s. 11-13.

Matějovská Kubešová, H., Vepřeková, B., Weber, P., Bielaková, K., Gregorová, T.  Vitamin D and cardiovascular diseases.Kuprevich Gerontological Journal, 2012, roč. 2012, č. 3.

Matějovská Kubešová, H., Vepřeková, B., Weber, P., Gregorová, T., Bielaková, K.  Možnosti zlepšení efektvitiy terapie kardiovaskulárních chorob u seniorů. Geriatrie a gerontologie, 2012, roč. 1, č. 2, s. 81-84.

Matějovská Kubešová, H., Weber, P., Meluzínová, H., Matějovský, J.  The elderly and cardiovascular medication. Kuprevich Gerontological Journal, 2012.

Matějovská-Kubešová, H., Tůmová, J., Polcarová, V., Meluzínová, H.  Vitamín D - připomínka známých a přehled méně známých skutečností. Vnitřní lékařství, 2012, roč. 58, č. 3, s. 196-201.

Weber, P., Weberová, D., Ambrožová, P., Meluzínová, H., Bielaková, K., Matějovská Kubešová, H.  Hluboká žilní trombóza a plicní embolie v geriatrické medicíně – dvě strany jedné mince. Kardiologická revue, 2012, roč. 14, č. 1, s. 17-21.

Weberová, D., Weber, P., Matějovská Kubešová, H., Meluzínová, H., Polcarová, V., Ambrošová, P., Bielaková, K.  Occurence of pulmonary embolism among 260 in-patients of acute geriatric department aged 65+years in 2005-2010.Advances in Gerontology, 2012, roč. 25, č. 3, s. 506-512.

Příspěvek do odborné knihy

Weber, P., Weberová, D., Matějovská Kubešová, H., Meluzínová, H.  Pulmonary Embolism in the Elderly - Significance and Particularities. In Cobanoglu, U. Pulmonary embolism. 1. vyd. Rijeka : InTech, 2012. s. 37-60.

 

2011

Abstrakt v časopise

Černá, M., Čejková, M., Ambrošová, P., Kuklínek, P., Meluzínová, H., Polcarová, V., Weber, P. HLA alleles in autoimmune diabetes mellitus with onset after 35 year. Aging Clin Exp Res, 2011, roč. 23, č. 1, s. 103-103.

Weber, P., Weberová, D., Canov, P., Meluzínová, H., Matějovská Kubešová, H., Polcarová, V., Ambrošová, P. Death of pulmonary embolism in the elderly according to age, gender and mobility. Aging Clin Exp Res, 2011, roč. 23, č. 1, s. 179-179.

Weberová, D., Weber, P., Matějovská Kubešová, H., Polcarová, V., Canov, P. Occurrence of pulmonary embolism among 528 in-patients of acute geriatric department aged 65+ y. Aging Clin Exp Res, 2011, roč. 23, č. 1, s. 183-183.

Abstrakt ve sborníku

Canov, P., Weber, P., Matějovská Kubešová, H. Krční lymfadenopatie u polymorbidní geriatrické pacientky. In Evropská akce : 2011.

Meluzínová, H., Weber, P., Ambrošová, P., Matějovská Kubešová, H., Polcarová, V., Canov, P. Nové možnosti ovlivnění dyslipidémie - kyselina nikotinová. In Celosvětová akce : 2011.

Šlapák, J., Weber, P., Matějovská Kubešová, H. Delirantní stavy u interně nemocných seniorů. In Evropská akce. : 2011.

Weber, P. Dyslipidémie – riziko kardiovaskulárních chorob a nový přístup k léčbě – kyselina nikotinová. In XIII. Brněnský geriatrický den - sborník abstrakt. Brno : LF MU, 2011. s. 12-13.

Weber, P. Geriatrický pacient. Definice a zvláštnosti. 2011.

Weber, P., Ambrošová, P., Meluzínová, H., Matějovská, H., Polcarová, V., Bielaková, K., Canov, P. Velké geriatrické syndromy - faktor ovlivňující zásadním způsobem soběstačnost a závislost v séniu. In Pražské gerontologické dny 2011. Brno : LF MU Brno, 2011.

Weber, P., Weberová, D., Meluzínová, H. Ledviny ve stáří a renální selhání. In Celostátní akce : 2011.

Článek v časopise

Bielaková, K., Matějovská Kubešová, H., Weber, P., Černý, I., Číhalová, M., Gregorová, T. Primární hyperparathyreosa při ektopicky uloženém adenomu příštítných tělísek v horním mediastinu jako příčina hyperkalcemie. Praktický lékař, 2011, roč. 91, č. 10, s. 614-618.

Bielaková, K., Weber, P., Matějovská Kubešová, H., Ševčíková, A., Vrba, M., Kolářová, M., Ambrošová, P., Korbelová Nagyová, M. Onemocnění vyvolané Clostridium difficile u geriatrických nemocných. Časopis lékařů českých, 2011, roč. 150, č. 6, s. 334-338.

Matějovská Kubešová, H., Matějovský, J., Meluzínová, H., Weber, P. Prevalence and cofactors of depression in seniors Libiny in thein own environment. Kuprevich Gerontological Journal, 2011, roč. 2, č. , s. 45-53.

Matějovská Kubešová, H., Meluzínová, H., Weber, P. Faktory ovlivňující vznik a průběh kognitivních poruch u seniorů. Vnitřní lékařství, 2011, roč. 57, č. 5, s. 502-506.

Matějovská Kubešová, H., Tůmová, J., Polcarová, V., Meluzínová, H. Vitamin D a frailty. Interní medicina pro praxi, 2011, roč. 9, č. 13, s. 329-333.

Matějovská Kubešová, H., Weber, P., Meluzínová, H., Matějovský, J. Senioři a kardiovaskulární medikace. Vnitřní lékařství, 2011, roč. 57, č. 6, s. 561-570.

Weber, P., Ambrošová, P. Polyfarmakoterapie a polypragmazie - základní problém geriatrické medicíny. Lékařské listy, 2011, roč. , č. 1, s. 30-34.

Weber, P., Ambrošová, P., Canov, P., Weberová, D., Kuklínek, P., Meluzínová, H., Matějovská Kubešová, H., Cejková, P., Bielaková, K., Černá, M. GAD antibodies in T1D and LADA - relation to age, BMI, C-peptide, IA-2and HLA DRB1*03 AND DRB1*04 alleles. Advances in Gerontology, 2011, roč. 24, č. 2, s. 312-318.

Weber, P., Ambrošová, P., Weberová, D., Bielaková, K. Geriatrické syndromy a syndrom frailty – zlatý grál geriatrické medicíny. Vnitřní lékařství, 2011, roč. 57, č. 6, s. 10-18.

Odborná kniha

Weber, P. Elderly Patients with Multi-Morbidity, Frailty and Geriatric Syndromes: Therapeutic Problem of Contemporary and Incoming Medicine at Intensive Care Unit (ICU) from the Geriatricians Viewpoint. 1. ed. New York : Nova Publishers, 2011. 82 s. 978-1-61761-176-6.

Přednáška bez publikovaného abstraktu

Matějovská Kubešová, H. Význam vzdělávacích aktivit pro seniory. konference ICOLLE, Mendelova univerzita, 14.09.2011.

Meluzínová, H., Weber, P. Alzheimerova demence – syndrom geriatrické medicíny. . XXXII. Výročná konferenci Slovenské společnosti všeobecného lekárstva „Všeobecný lekár- základný pilier efektívnej zdravotnej starostlivosti, Vysoké Tatry- Starý Smokovec, 13.10.2011.

Weber, P. Klinická geriatrie v geriatrických syndromech. Celostátní lékařský kongres, Zlín, 25.11.2011.

Weber, P., Meluzínová, H. Specifika geriatrie a nemocí vyššího věku. . MEFA - VI. Mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie, Brno, 19.10.2011.

Weber, P., Meluzínová, H. Geriatrické syndromy. XXXII. Výročná konferenci Slovenské společnosti všeobecného lekárstva „Všeobecný lekár- základný pilier efektívnej zdravotnej starostlivosti, Vysoké Tatry- Starý Smokovec, 13.09.2011.

Weber, P., Meluzínová, H., Matějovská Kubešová, H., Ambrošová, P., Polcarová, V., Bielaková, K., Weberová, D. Naliehave situácie v geriatrii X. Slovenský geriatrický kongres a 37. Grešnerove dni. X. Slovenský geriatrický kongres a 37. Grešnerove dni, Bratislava, 21.09.2011.

Weber, P., Weberová , D., Meluzínová , H. Ledviny ve stáří a renální selhání. 23. Celoslovenská geriatrická konferenci a 9. Bratislavsko- brnenský geriatrický deň, Bratislava, 18.05.2011.

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji