Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Klinika dětské chirurgie ošetřila o 2 000 více ambulantních pacientů než loni

Počet úrazů dětí do 19 let je v České republice stále velmi vysoký. Nicméně díky preventivním opatřením a systémovému řešení analýzy dětských úrazů se daří jejich  celkový počet od roku 2007 regulovat. Klesá počet závažných a smrtelných úrazů, narůstá počet úrazů lehkých. Dětská nemocnice FN Brno registruje narůstající trend. Léčba úrazů se totiž stále častěji přesouvá z jednotlivých zdravotních středisek do brněnské Dětské nemocnice a navíc jsou dnes rodiče daleko úzkostlivější a lékaře vyhledají i v případě banálních úrazů.

 

 

Počet hospitalizovaných dětí v Dětské nemocnici FN Brno trvale narůstá, neboť péče o dětské úrazy se pomalu přesouvá ze sektorových pracovišť na pracoviště specializovaná jako je Dětská nemocnice. Důvodem je zejména personální obsazení, kdy postupně chybí specialisté schopní se o dětské úrazy postarat, a také ekonomika, neboť léčba dětských úrazů vykazuje významný nepoměr ve smyslu náklady/výnosy/rizika.

 

Klinika dětské chirurgie tak provedla v jarních a letních měsících v roce 2017 o cca 2000 více ambulantních vyšetření, hospitalizováno bylo asi o 150 pacientů více ve srovnání s loňským rokem, počet operací pro úraz byl prakticky identický. Celkem tedy bylo v Dětské nemocnici v letošních jarních a letních měsících (březen - srpen) 17 605 ambulantních vyšetření pro trauma a 1210 hospitalizovaných zraněných dětských pacientů.

 

 

Nebezpečné jsou trampolíny, novám fenoménem je parkur

Pokud bychom měli zhodnotit uplynulé léto, bylo v porovnání s minulým rokem srovnatelné, bylo sice ošetřeno více ambulantních úrazů, nedošlo však k nárůstu počtu provedených operací. Také byl v letošním roce potvrzený pozitivní trend, který nadále snižuje počet závažných a smrtelných úrazů. Nadále pokračuje pokles ošetřených závažných monotraumat a polytraumat, počet zemřelých je také nižší proti loňskému roku.

 

U nesmrtelných úrazů stále překvapují trampolíny a úrazy na nich rostou úměrně tomu, jak jich nadále přibývá. Zábava na nich má svá pravidla a ta nejsou dodržována. Děti se nejčastěji poraní vzájemně, přitom vstup na trampolínu by měl být vždy umožněn jen jednomu dítěti nebo alespoň stejné váhové kategorie. Není výjimkou, kdy na trampolíně zraní své dítě vlastní rodič. Další zajímavou jednotkou se stává zábava pod názvem parkur. Děti a mladí lidé se věnují jakési uliční akrobacii a velmi často si přivodí úraz v podobě zlomenin končetin nebo otřesu mozku.

 

 

Centrum komunikace

Fakultní nemocnice Brno

tel. +420 532 232 193

e-mail:

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji