Menu
Česky English
532 23 1111

Kardiologie FN Brno se s Univerzitou v Chicagu podílí na unikátním vývoji v léčbě poruch srdečního rytmu

/11. 10. 2023/ Medicínský výzkum a moderní technologie mohou vést k vývoji nových efektivních léčebných metod pro pacienty po celém světě. Čeští odborníci z Interní kardiologické kliniky FN Brno a LF MU intenzivně spolupracují s partnery v USA na revolučním projektu v oblasti léčby srdečních arytmií. Tato spolupráce, která započala již v roce 2016, dosáhla několika významných milníků, včetně společného patentu Ing. Davida Pospíšila, Ph.D. z roku 2018. O oboustranné významnosti spolupráce svědčí i opakované návštěvy USA, které posilují technologickou a výzkumnou součinnost mezi těmito dvěma stranami.

Na pracovišti IKK FN Brno se před katetrizační léčbou fibrilace síní standardně provádí CT srdce, které se následně slučuje s elektroanatomickými mapami během samotného výkonu. Tyto mapy se skládají z údajů o poloze, napětí a průběhu signálu srdeční depolarizace, a jsou nezbytné pro plánování a provádění katetrizační ablace. Díky dlouhodobému výzkumnému záměru IKK jsou také známy anatomické varianty srdečních síní v populaci. Ve spojení s kolegy z USA, kteří se specializují na vývoj hardwarových technologií, je nyní cílem spojit tuto vědomost s moderními technologiemi, jako jsou konformní elektronika, mikročipy a neuronové sítě.

"Spojení dat, zkušeností, analytických modelů s technologiemi využívající absolutní novinky na poli konformní elektroniky využívající například materiálu grafen (což je supertenká jednoatomová vrstva uhlíku strukturou podobná grafitu) a rychlých neuronových sítí v biokompatibilních mikročipech má značný potenciál umožnit dosud nerealizovatelné přístupy v řadě léčebných aplikací," říká vedoucí biomedicínský inženýr Interní kardiologické kliniky FN Brno a LF MU, a vedoucí tohoto projektu za českou stranu, Ing. David Pospíšil, Ph.D., také dodává: "Spolupráce se špičkovým zahraničním pracovištěm vzešla před lety díky progresivitě a odborné připravenosti naší strany a je unikátní. Neexistuje mnoho univerzitních center, kde v takovém rozsahu a s takovými výsledky dlouhodobě vyvíjejí technologie v oboru elektroterapie srdce, jako je The Efimov Lab na Northwestern University v americkém Chicagu."

Konečným produktem této spolupráce má být vyvíjený nástroj, který by mohl u vybraných pacientů umožnit bezbolestnou a efektivní léčbu pacientů s určitými typy srdečních arytmií pomocí nízkonapěťové stimulace, což je revoluční alternativa k současné léčbě pomocí vysokonapěťových šoků z implantabilních defibrilátorů, či plánovaných kardioverzí. Rozvoj nových možností v materiálech, postupech a elektronice umožňují tuto myšlenku začít překlápět do praxe ku reálné medicínské aplikaci.

Foto: Ing. David Pospíšil, Ph.D. a prof. Igor Efimov, Northwestern University, Chicago, IL, USA

 

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji