Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Od 27. 5. jsou umožněny návštěvy v celé FN Brno (areál Bohunice, Porodnice, Dětská nemocnice) za určitých pravidel, ty naleznete zde. *** Informace o testování na koronavirus zde. *** Informace o rezervačním systému pro testování na koronavirus zde.

Investiční náměstek FN Brno

Typ: Výběrové řízení, kategorie: Technicko-hospodářský pracovník
Min. požadované vzdělání: vysokoškolské
Přidáno: 18.5.2020

Ředitel FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

investičního náměstka FN Brno

Kvalifikační předpoklady:

 •  VŠ vzdělání ekonomického směru
 •  min. 10 let praxe, z toho minimálně 5 let v řídicí funkci
 • organizační, komunikační a řídicí schopnosti
 • znalost min. dvou cizích jazyků
 • morální a občanská bezúhonnost
 • vysoké pracovní nasazení

Požadované dokumenty k písemné přihlášce:

 • průvodní – motivační dopis s uvedením názvu pracovního místa, data vyhotovení a vlastnoručního podpisu uchazeče
 • vyplněný osobní dotazník
 • profesní životopis s přehledem praxe
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání
 • návrh koncepce rozvoje a řízení útvaru
 • výpis z Rejstříku trestů (ne starší 90 dnů)
 • lustrační osvědčení o skutečnostech uvedených v § 2 odst. 1 písm. a) nebo b) zákona č. 451/1991 Sb.
 • čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.
 • souhlas se zpracováním osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, pro účely výběrového řízení

Písemné přihlášky doručte na adresu: FN Brno, Personální oddělení budova R, I. np, Ivana Vorálková, Jihlavská 20, 625 00 Brno do 1. 6. 2020.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji