Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Ing. Ivana Ježíšková, Ph.D.

 

tel.: 532 234 628

email: Jeziskova.Ivana()fnbrno.cz

 

Po absolvování Mendlovy univerzity Brno nastoupila na Oddělení lékařské genetiky FN Ostrava. Součástí Onkologické sekce CMBGT je od roku 2008. V roce 2010 získala specializovanou způsobilost v oboru Klinická genetika. Je řešitelkou několika grantových projektů a autorkou nebo spoluautorkou řady zahraničních publikací. Vede studenty v rámci pregraduálního/postgraduálního studia.

V rámci Onkologické sekce se věnuje molekulárně biologické diagnostice pacientů s akutní myeloidní leukémií (AML). 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji