Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Ing. Dana Dvořáková, CSc.

vedoucí onkologické sekce

tel.: 532 234 647

email: Dvorakova.Dana()fnbrno.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabývá se onkologickou diagnostikou a výzkumem  myeloproliferativních chorob se zaměřením na akutní myeloidní leukémii. Před zahájením práce ve FN Brno pracovala v Ústavu živočišné fyziologie a genetiky  AV ČR a později ve Výzkumném ústavu  pediatrickém MZ ČR.  Absolvovala několik dlouhodobých  zahraničních pracovních pobytů (INRA Jouy-en-Josas, Francie; RIKEN Tsukuba, Japonsko).  V roce 2005 ukončila atestační zkouškou specializační vzdělávání v oboru Vyšetřovací metody v Lékařské genetice – molekulární genetika a je zařazena v Registru zdravotnických pracovníků pro ČR.

Je autorkou nebo spoluautorkou mnoha zahraničních publikací. Obdržela ocenění  Společnosti lékařské genetiky za nejlepší publikaci v roce 2001 a cenu Josefa Hlávky  za vědeckou literaturu jako spoluautorka knihy Molekulární hematologie v roce 2014.

Náplní její práce je vést pracovní skupinu, zavádět nové diagnostické přístupy, dohlížet na rutinní diagnostická vyšetření a také na některé projekty mladších členů laboratoře. Má zkušenosti zejména s PCR k detekci a kvantifikaci molekulárních markerů. Učí v pregraduálním i postgraduálním studiu.

 

Výzkumné projekty:

  • projekt AZV 15-25809A – Národní program studia mutací a klonality leukemických buněk u pacientů s akutní myeloidní leukémií (2015-2018)
  • spoluřešitel grantového projektu GAČR č. 305/05/0434 "Signální dráhy fibroblastového růstového faktoru u lidských embryonálních kmenových buněk". (2005-2007)
  • spoluřešitel grantového projektu GAČR č. 301/03/1122 FGF-2 a FGFR-3 v chronické myeloidní leukémii. Studie na modelových leukemických buněčných liniích a na CD34+ progenitorových buňkách pacientů. (2003-2005).
  • 1997-1999 řešitel grantu GAČR č. 312/97/0393 "Exprese basického fibroblastového růstového faktoru a jeho receptorů na lidských leukemických buňkách."
  • 2005-2007 spoluřešitel grantu GAČR č. 305/05/0434 „Signální dráhy fibroblastového růstového faktoru u lidských embryonálních kmenových buněk“
  • Řešitel projektu MŠMT  ČR č. MSM0021622430

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji