Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Informujeme veřejnost, že FN Brno zahajuje projekt Technologická obnova operačních sálů

iirop

Fakultní nemocnice Brno zahajuje velkou technologickou obnovu svých operačních sálů, které jsou umístěné ve druhé a třetím nadzemním podlaží pavilonu CH v areálu Bohunic. Jedná se o náročnou a velmi komplikovanou rekonstrukci, která je vzhledem k organizaci operačních výkonů rozdělena do čtyř etap. První etapa byla zahájena počátkem prosince 2017.

Rekonstrukce operačních sálů bude probíhat za provozu, proto chceme informovat pacienty, že mohou nastat jednotlivé organizační či časové změny v operačních plánech. Vzhledem k velmi širokému spektru činností a vysoké specializaci celé Fakultní nemocnice Brno může dojít k výraznému omezení operativy a prodloužení čekací doby na některé typy výkonů, především plánovaných a těch, které mohou být prováděny v ostatních zdravotnických zařízeních. Již objednaných pacientů by se tyto změny neměly výrazněji dotknout. Snahou FN Brno bude však maximálně vyjít vstříc a eliminovat zbytečné prodlevy.

Celková cena zakázky je 392 mil. Kč, z toho dotace 85 procent Integrovaný regionální operační program Evropské unie (prostřednictvím MMR ČR) a 15 procent Ministerstvo zdravotnictví ČR. Vlastní zdroje FN Brno budou použity ve výši 10 mil. Kč.

Dodávka stavebních prací zahrnujících technologické vestavby čistých sálů je ve výši 330 mil. Kč, dodávka operačních stolů a operačních světel je pak v předpokládané výši 52 mil. Kč. Vlastní zdroje jsou ve výši 10 mil. Kč.

 

Plánované etapy obnovy centrálních operačních sálů

I. etapa: chirurgické sály (3. NP), doba realizace 1. 12. 2017 až 31. 3. 2018

II. etapa: sály pro urologickou kliniku a pro popáleniny a rekonstrukční chirurgii (3. NP), doba realizace 1. 3. 2018 až 15. 6. 2018

III. etapa: sály pro ortopedickou kliniku (2, NP), termín realizace 15. 5. 2018 až 1. 9. 2018

IV. etapa: sály pro neurochirurgii a stomatochirurgii (2. NP), termín realizace 1. 8. 2018 až 30. 11. 2018

Jedná se o technologickou obnovu operačních sálů ve 2.NP a 3.NP relativně novějšího objektu z let 1984 - 1992, při které nebude zasahováno do nosných konstrukcí budovy. Rekonstrukce bude probíhat za plného provozu zbylé části budovy a přilehlých operačních sálů.

Rekonstrukce centrálních operačních sálů bude obsahovat kompletní výměnu čistých vestaveb nově tvořenými systémem kovových obkladových panelů, ve kterých budou vedeny kompletně nové rozvody veškerých médií. Součástí rekonstrukce budou dodávky nových operačních stolů, operačních světel a nerezového nábytku.

 

 

Pavel Žára

Centrum komunikace

Fakultní nemocnice Brno

tel. +420 532 232 193

e-mail:

 

Fotogalerie
Ke stažení
  • IROP (jpg: 499,6 KB)
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji