Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Informace k akci „Milostivé léto“ ve FN Brno

Fakultní nemocnice Brno upozorňuje svoje případné dlužníky na akci „Milostivé léto“ v rámci novely exekučního řádu.

Milostivé léto je vyhlášeno na tři měsíce od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 a kdykoliv během této doby je možné svou exekuci doplatit. Platí pouze pro exekuce, které byly zahájeny před spuštěním akce, tedy před datem 28.10.2021.

Pokud dlužník v uvedeném období zcela uhradí v exekuci vymáhané dlužné pojistné a náklady soudního exekutora ve výši 750,00 Kč včetně daně z přidané hodnoty, což celkem představuje částku 908,00 Kč, soudní exekutor takto vedenou exekuci zastaví a zároveň dlužníka osvobodí od placení příslušenství, v tomto případě penále, které se vztahovalo k vymáhanému pojistnému (jistině).

Milostivé léto se netýká dluhů právnických osob ani dluhů fyzických osob, které jsou vymáhány jinak než soudním exekutorem v exekučním řízení, např. v řízení podle daňového řádu nebo správního řádu.

Je třeba, aby se každý dlužník – fyzická osoba, který má zájem využít dobrodiní milostivého léta a vyřešit své dluhy, které jsou vymáhány soudním exekutorem, obracel přímo na soudního exekutora. O zastavení exekuce a osvobození od placení příslušenství rozhoduje výlučně soudní exekutor. 

Více informací lze získat např. na těchto odkazech:

-          https://exekuce.justice.cz/milostive-leto/

-          Milostivé léto - Ověřte si, zda Milostivé léto pomůže i Vám! (milostiveleto.cz)

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji