Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Přednášky a publikace - II. anesteziologicko-resuscitační oddělení

2014

Článek v časopise

BLÁHA, J., NOSKOVÁ, P., KLOZOVÁ, R., SEIDLOVÁ, D., ŠTOURAČ, P., PAŘÍZEK, A. Současné postupy v porodnické anestezii III. - regionální anestezie u císařského řezu. Anesteziologie a intenzivní medicína. 2014, 25(1), 29-39. ISSN 1214-2158.

NOSKOVÁ, P., BLÁHA, J., SEIDLOVÁ, D., ŠTOURAČ, P., PAŘÍZEK, A., KLOZOVÁ, R. Postpunkční cefalea v porodnictví. Anesteziologie a intenzivní medicína. 2014, 25(3), 194-202. ISSN 1214-2158.

SEIDLOVÁ, D., WEINBERGER, V. Metody bezkrevní péče v gynekologii a onkogynekologii. Česká gynekologie. 2014, 79(6), 499-504. ISSN 1210-7832.

ŠTOURAČ, P., BLÁHA, J., NOSKOVÁ, P., KLOZOVÁ, R., SEIDLOVÁ, D. Současné postupy v porodnické anestezii IV. - anesteziologické komplikace u císařského řezu. Anesteziologie a intenzivní medicína. 2014, 25(2), 123-134. ISSN 1214-2158.

ŠTOURAČ, P., BLÁHA, J., NOSKOVÁ, P., KLOZOVÁ, R., SEIDLOVÁ, D., JARKOVSKÝ, J., ZELINKOVÁ, H. Časná poporodní anestezie z pohledu studie OBAAMA-CZ – prospektivní observační studie. Anesteziologie a intenzivní medicína. 2014, 25(5), 341-347. ISSN 1214-2158.

ŠTOURAČ, P., SEIDLOVÁ, D., BÁRTÍKOVÁ, I., KUCHAŘOVÁ, E., JANKŮ, P., KŘIKAVA, I., HUSER, M., WÁGNEROVÁ, K., HAKLOVÁ, O., HAKL, L., ŠTOUDEK, R., KOSINOVÁ, M., SCHWARZ, D., ZELINKOVÁ, H., ŠEVČÍK, P., GÁL, R. Srovnání opioidní a neopioidní analgezie po císařském řezu v celkové anestezii - prospektivní observační studie. Anesteziologie a intenzivní medicína. 2014, 25(1), 8-16. ISSN 1214-2158.

2013

Článek v časopise

GERYK, E., DÍTĚ, P., ŠTAMPACH, R., HORVÁTH, T., KOZEL, J. Nemocní s karcinomem kolorekta a jejich následné a předcházející novotvary. Onkologie, 2013, roč. 7, č. 4, s. 190-195.

GERYK, E., KOZEL, J., PACÍK, D. Multiplicitní nádory testis. Urologie pro praxi, 2013, roč. 14, č. 1, s. 284-288.

GERYK, E., ŠTAMPACH, R., DÍTĚ, P., KOZEL, J., KONEČNÝ, M.  Výskyt dalších novotvarů u nemocných s leukémií. Onkologie, 2013, roč. 7, č. 3, s. 135-139.

GERYK, E., ŠTAMPACH, R., KOZEL, J., DÍTĚ, P., KONEČNÝ, M.  Výskyt dalších novotvarů u nemocných s leukémií. Onkologie, 2013, roč. 7, č. 2, s. 357-361.

HORVÁTH, T., GERYK, E., KOZEL, J., ŠTAMPACH, R., SOBOTKA, M., HORVÁTHOVÁ, M.  Rakovina plic ve vícečetných malignitách. Studia Pneumologica Phthiseologica, 2013, roč. 73, č. 3, s. 109-116.

 

2012

Příspěvek do odborné knihy

Seidlová, D., Blatný, J.  Konzervativní léčba poporodního krvácení. In Pařízek, A. a kol. Kritické stavy v porodnictví. 1. vyd. Praha : Galén, 2012. s. 119-123.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji