Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

I během covidové situace zajišťují kliničtí psychologové ve FN Brno komplexní psychologickou péči u pacientů operovaných pro karcinom pankreatu

Nejčastějším nádorem slinivky břišní je karcinom pankreatu. ČR je zemí s druhou nejvyšší věkově standardizovanou incidencí tohoto onemocnění na světě. Tento problém je tedy vysoce aktuální. Ve spolupráci s týmem Chirurgické kliniky a pod záštitou prim. MUDr. Ivo Rovného, MBA jsme po vzoru některých velkých zahraničních pracovišť zavedli před čtyřmi lety komplexní psychologickou péči pro všechny pacienty operované s karcinomem pankreatu na Chirurgické klinice Fakultní nemocnice Brno. Pacientům podpůrný klinicko-psychologický rozhovor s možností ventilovat jejich emoce nabízíme již předoperačně, a poté pokračujeme v podpůrně vedené psychologické péči dle potřeby pacienta až do doby jeho dimise. Někteří pacienti pak mají zájem o navazující ambulantní spolupráci.

Pacienti s karcinomem pankreatu jsou často diagnostikováni až v pokročilé fázi onemocnění a musí se proto vyrovnávat s diagnózou a prognózou tohoto onemocnění, psychologickou podporu proto považujeme za důležitou součást komplexní léčebné péče. Před operací uvádí tito pacienti obvykle strach z bolesti a možných komplikací. Klíčová je důvěra v operatéra, která tyto obavy může zmírnit. Po operaci pak pacienti často uvádí obavy z další onkologické léčby, celkově ze své budoucnosti. U některých pacientů pak vlivem řady faktorů může docházet např. k rozvoji úzkostných a depresivních reakcí na závažné somatické onemocnění či poruch spánku, které mohou komplikovat pooperační rekonvalescenci, a snižují kvalitu života. Někteří naši pacienti však úzkostné a depresivní symptomy referují již katamnesticky před stanovením diagnózy karcinomu pankreatu jako jeho možné nespecifické klinické příznaky, což v souladu se závěry recentních studií zasluhuje naši další pozornost." uvádí klinická psycholožka Mgr. et Mgr. Kateřina Skřivanová, Ph.D.

Model vícestupňové péče se v klinické praxi osvědčil jako funkční a pro naše pacienty přínosný, a proto jej ve spolupráci s chirurgickým týmem lékařů a sester postupně rozšiřujeme např. i pro pacienty s kolorektálními tumory.

V rámci biopsychosociálního pohledu na nemoc a léčbu rovněž sledujeme a vyhodnocujeme vztah předoperačního psychického stavu pacientů s GIT nádory a rozvoje následných pooperačních komplikací. Také nás zajímá vztah životního stylu a životosprávy k incidenci těchto nádorů.

Psychologickou péči poskytují Mgr. Vojtěch Výleta a Mgr. et Mgr. Kateřina Skřivanová, Ph.D. pod vedením PhDr. Věry Čoupkové na CHK FNB onkologickým pacientům v plném rozsahu (krizové intervence, klinicko-psychologické vyšetření, systematická psychoterapie) v návaznosti na chirurgickou operativu jako standardní součást zdravotnické péče i během náročné covidové situace. Za spolupráci s chirurgickým týmem velmi děkujeme.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji