Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

HODINOVÝ PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR PRO ÚČELY POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

PŘEDMĚT PLNĚNÍ
Předmětem plnění poptávkového řízení je nájem nebytových prostor zadavatele včetně příslušenství na
dobu určitou, maximálně 8 let od podpisu smlouvy za účelem poskytování zdravotních služeb, dle
provozu na pracovišti zadavatele (v pracovní dny přibližně od 16.00 hodin a o víkendech).
Specifikace nabízených nebytových prostor:
Nabízené nebytové prostory se nacházejí ve FN Brno, pracoviště reprodukční medicíny, Obilní trh 11,
602 00 Brno.
 
Balíček: „Operační sál“
Název plochy
operační sál
A+B filtr + umývárna
WC muži
WC ženy
Dekontaminace
přípravna ARO
2.04 předsálí
Celkem kalkulovaná cena vč. DPH 410,00 Kč / 1h
 
Balíček: „Ambulance“
Název plochy
ambulance
Kabinka
čekárna
WC pro pacienty
dekontaminační místnost
Celkem kalkulovaná cena vč. DPH 160,- Kč / 1h
 
Zájemcům bude umožněna prohlídka nabízených nebytových prostor, a to na základě individuální dohody
s výše uvedenou kontaktní osobou. Každý zájemce o prohlídku se prokáže dokladem totožnosti
a zmocněním oprávněného zástupce uchazeče nebo dokladem totožnosti a dokladem, že je oprávněným
zástupcem zájemce.
Minimální požadovaná cena nájmu za 1 hodinu: uvedená dle tabulek výše.
Cena zahrnuje pronájem uvedených místností včetně příslušenství a energií, bez zdravotnického
materiálu, úklidu a práce SZP.

Více informací v přiložené výzvě
 
 
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji