Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

FN Brno spouští novou magnetickou rezonanci

Fakultní nemocnice Brno spouští novou magnetickou rezonanci v areálu Bohunice. Celkem jde již o čtvrtou magnetickou rezonanci, kterou má Fakultní nemocnice Brno k dispozici. Mimo to disponuje FN Brno také novou PET-MR, tedy přístrojem, který je vhodný pro pacienty s nádorovým onemocněním a postižením centrálního nervového systému. Druhá magnetická rezonance byla předána v květnu 2017 a provoz zahájila začátkem července. Slavnostní spuštění nové magnetické rezonance se uskutečnilo za účasti ředitele FN Brno MUDr. Romana Krause, MBA, lékařského náměstka a přednosty KRNM prof. MUDr. Vlastimila Válka, CSc.,MBA, EBIR, a projektového manažera fi Philips Česká republika, s.r.o., Ing. Petra Svobody v úterý 11. července 2017.

IROP

 

 

Dvě magnetické rezonance jsou v areálu Bohunice a dvě v Dětské nemocnici Brno. Prostor pro obnovu nové magnetické rezonance se připravoval od března 2017 v 1.NP pavilonu L v Bohunicích s tím, že novou technologii dodala společnost Philips Česká republika s.r.o. Cena přístroje je 37,3 mil. Kč vč. DPH.  Jedná se o nejmodernější přístroj o síle magnetického pole 1,5T. Nákup byl financován z dotace, a to 80 % z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 31 780 650,-Kč a 20% ze státního rozpočtu ve výši 5 608 350,-Kč.

 

Úspěšná obnova přístrojové techniky

Na jaře roku 2016 vyměnila Fakultní nemocnice Brno také třiadvacet let starou MR v pavilonu Q v Bohunicích, kterou pořídila na základě projektu EU IOP v rámci 18. výzvy.

 

Rovněž Dětská nemocnice v roce 2016 obdržela novou magnetickou rezonanci.  V Dětské nemocnici totiž bylo vybudováno dětské onkologické centrum, kam byl umístěn nový přístroj MR Magneton AERA o síle pole 1,5 T, který slouží Klinice dětské radiologie (KDR) k vyšetřování dětských epileptických, onkologických a dalších pacientů. Tento přístroj byl jako první v České republice vybaven možností izocentrického skenovaní za stálého posuvu stolu. Vyhodnocovací pracoviště tak disponuje nejnovějším softwarem pro maximální automatizaci a reprodukovatelnost práce. V současné době zavádíme do praxe MR spektroskopii a v blízké budoucnosti i funkční vyšetřování. Magnetom AERA je natolik špičkový přístroj, že pracoviště v Dětské nemocnici Brno si udrží nejvyšší úroveň pro další období.

 

„Po uvedení do provozu nové tříteslové magnetické rezonance v pavilonu Q v Bohunicích v loňském roce, která nahradila již přes dvacet let dosluhující přístroj o síle 1,5 T a nedávném zprovoznění moderního angiografického pracoviště včetně nové angiolinky zajišťující širokou škálu radiologických vaskulárních intervenčních výkonů a novém přístroji magnetické rezonance pro děti v Dětské nemocnici, zahajuje svůj provoz také nová magnetická rezonance v Bohunicích. Za poslední dva roky jsme významně posunuli úroveň zdravotnické techniky v naší nemocnici,“ uvedl ředitel FN Brno MUDr. Roman Kraus, MBA.

 

 

 

„Naším cílem je nabídnout hospitalizovaným pacientům co nejkvalitnější MR vyšetření v co nejkratší době. Magnetická rezonance se dneska stala základní metodou při vyšetření mozku, páteře, kloubů, jater, ale i dalších orgánů a oblastí lidského těla. Řada nemocných, léčených ve specializovaných centrech FN Brno velmi drahou léčbou musí být pomocí této metody vyšetřena a efekt léčby je pak sledován opět pomocí magnetické rezonance. Obrovský význam má ale také magnetická rezonance v kardiologii, kdy je MR srdce metodou, jejíž význam raketově narůstá. Samozřejmě počítáme s tím, že zbývající volná kapacita bude využita pro vyšetření ambulantních nemocných. Zárukou špičkové kvality prováděných vyšetření je nejen vlastní přístroj, ale především tým radiologických asistentů a lékařů v čele s MUDr. Šprlákovou, vedoucí lékařkou MR a PET-MR pracoviště a prim. doc. MUDr. Mechlem, zakladatelem a předsedou MR sekce Radiologické společnosti ČLS JEP,“řekl přednosta Kliniky radiologie a nukleární medicíny a náměstek ředitele prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR.

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji