Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Od 27. 5. jsou umožněny návštěvy v celé FN Brno (areál Bohunice, Porodnice, Dětská nemocnice) za určitých pravidel, ty naleznete zde. *** Informace o testování na koronavirus zde. *** Informace o rezervačním systému pro testování na koronavirus zde.

FN Brno opravila část budovy R v Dětské nemocnici a uvolňuje místo pro výstavbu parkovacího domu

Fakultní nemocnice Brno pokračuje v rekonstrukcích svých budov. V současné době opravila v Dětské nemocnici první a třetí nadzemní podlaží budovy R, která se nachází přes ulici Černopolní a jsou v ní mj. ambulance Kliniky dětských infekčních nemocí (opravené v roce 2016). Jednalo se o celkovou investici ve výši 23,7 mil. Kč (v tom dotace MZ ČR 13,3 mil. Kč). Cílem oprav byla rekonstrukce zastaralých prostor a zároveň přestěhování provozu ze stávajícího objektu H, kde by měl v blízké budoucnosti vyrůst nový parkovací dům. Zhotovitelem prací byla fi Přemysl Veselý, s.r.o.

 

budova 

„Tím, že jsme si připravili nové prostory v budově R, si můžeme dovolit postupně některé provozy z budovy H do budovy R přestěhovat a de facto říkáme, že může začít výstavba parkovacího domu, který Dětská nemocnice respektive rodiče našich malých pacientů dlouhodobě potřebují,“ konstatoval ředitel FN Brno MUDr. Roman Kraus, MBA.

 

 

Budova R stojí v původní zástavbě areálu Dětské nemocnice FN Brno a byla postavena cca v roce 1926. Má celkem čtyři podlaží, jedno podzemní a tři nadzemní. Stavba byla prováděna téměř výhradně uvnitř objektu.

 

Předmětem oprav v úrovni 1. NP bylo vybudování nového ambulantního provozu v prostoru bývalých infekčních ambulancí. Sem bude umístěna ambulance závodního lékaře s pracovištěm sestry, stomatologická ambulance, ambulance gastro a nutričních terapeutů včetně čekárny pacientů a potřebného provozního zázemí. Předmětem rekonstrukce v úrovni 3. NP bylo vybudování nových pracoven psychologů a sociálních pracovníků včetně zázemí.

Přímou návazností celé této akce je nutnost přestěhování provozu ze stávajícího objektu H, a to z důvodu následné výstavby parkovacího domu, který je součástí jiné důležité investiční akce v dané lokalitě.

 

 

Mgr. Pavel Žára, M. A.

Centrum komunikace

Fakultní nemocnice Brno

tel. +420 532 232 193

e-mail:

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji