Menu
Česky English
532 23 1111

Fakultní nemocnice Brno otevírá Centrum precizní medicíny

Na začátku letošního května vzniklo ve Fakultní nemocnici Brno Centrum precizní medicíny (CPM). Jeho otevření představuje pro druhou největší zdravotnickou instituci v Česku významný krok vpřed v klinické praxi i vědě a výzkumu. Posouvá totiž dále úroveň personalizované zdravotní péče, kde porozumění molekulárním procesům na úrovni jednotlivých pacientů umožní léčbu šitou na míru.

CPM sdružuje odborníky z různých oblastí precizní medicíny na jednom společném mezioborovém pracovišti. „Pro všechny oblasti precizní medicíny, včetně výzkumu, je typické, že vyžadují velmi nákladné infrastrukturní, technologické, ale i personální zázemí. Naším cílem je koordinovat a zefektivnit rozvoj v této oblasti, což následně umožní i rychlou implementaci nových technologií a postupů do klinické praxe. Tím pacientům FN Brno zajistíme dostupnost nejmodernějších diagnosticko-terapeutických řešení,“ vysvětlil vedoucí CPM FN Brno, prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Precizní medicína představuje nejvyšší stupeň individualizace léčby, který je založený na molekulárně-genetické charakterizaci choroby. Dnes je nejvíce implementována v oblasti onkologie, kde umožňuje vytvářet individuální léčebné plány na základě biologických vlastností nádoru. Tento princip lze úspěšně uplatňovat jak v onkologii dospělých, tak u pacientů dětského věku. Další významnou oblastí precizní medicíny je péče o pacienty se vzácnými a ultra-vzácnými chorobami, u kterých znalost genetické podstaty nemoci umožňuje nejen lepší pochopení klinických projevů, ale také nastavení individuálních léčebných plánů.

FN Brno byla vždy průkopníkem napříč různými oblastmi precizní medicíny a má v této oblasti již mnoho zkušeností. „Na Klinice dětské onkologie uplatňujeme postupy molekulárně řízené precizní onkologie již více než deset let. Její implementaci zajišťuje multidisciplinární komise, která se obvykle schází jednou měsíčně v hybridním režimu z důvodu účasti specialistů ze zahraničních pracovišť. Do programu jsme za tu dobu zapojili více než 700 dětí s nádorovým onemocněním, část z nich byla ze zahraničí,“ popsal přednosta Kliniky dětské onkologie FN Brno, prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.

„Na Interní hematologické a onkologické klinice jsme v květnu 2021 zřídili multidisciplinární Molekulárně onkologickou indikační komisi pro pacienty dospělého věku. Ta za necelé tři roky své existence projednávala případy více než 400 pacientů se solidními nádory, kteří měli různá onkologická onemocnění v pokročilém stádiu, a u většiny z nich byly další možnosti léčby významně limitovány. Vyšetřování nádorů pomocí pokročilých molekulárně-genetických metod nám umožnilo doporučit individuálně formulovanou terapii u více něž 60 procent těchto pacientů,“ popsal dosavadní realizaci precizní onkologie pro dospělé pacienty ve FN Brno MUDr. Michal Eid z Interní hematologické a onkologické kliniky FN Brno, který je také vedoucím multidisciplinární indikační komise.

V roce 2023 byla v rámci Pediatrické kliniky FN Brno otevřena první Ambulance pro dětské pacienty bez diagnózy v ČR. Ta se zaměřuje na poskytování péče dětem, kterým i přes rozsáhlá lékařská vyšetření nebyla stanovena diagnóza. „Diagnostika a léčba těchto pacientů je často komplikovaná, zejména s ohledem na omezený počet případů - často jde o jednotky nebo desítky osob celosvětově - a nedostatek informací. Péče o tyto pacienty vyžaduje multidisciplinární přístup založený na spolupráci lékařů a zdravotnických specialistů řady různých oborů, jako jsou pediatrie, neurologie, neonatologie, kardiologie, lékařská a klinická genetika a další. Na Pediatrické klinice jsme proto založili multioborovou indikační komisi. Dosud bylo vyšetřeno více než 70 dětských pacientů bez diagnózy a u více než 40 procent z nich se podařilo diagnózu stanovit,“ uzavřela MUDr. Kateřina Slabá, lékařka Ambulance pro dětské pacienty bez diagnózy z Pediatrické kliniky FN Brno.

Více tiskových zpráv najdete ZDE.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji