Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Efektivita screeningu kolorektálního karcinomu v ČR a Jihomoravském kraji

Jedním z nejzávažnějších témat gastroenterologie v současné době je realizace populačního screeningu rakoviny tlustého střeva a konečníku, a to celoplošně na území ČR. Výskyt rakoviny tlustého střeva a konečníku po zavedení tohoto screeningu (zahájen v roce 2000) klesá, snížila se tím také úmrtnost. Rozsáhlé celosvětové výzkumy ukázaly, že tento postup snižuje výskyt rakoviny a především úmrtnost. Posouvá totiž diagnostiku do velmi časných stádií.

Úmrtnost na kolorektální karcinom v ČR klesá o desítky procent. Podobně příznivý trend lze sledovat i v Jihomoravském kraji. To jsou data, která v celorepublikových číslech znamenají tisíce zachráněných životů. Trend potvrzují statistické údaje z Národního onkologického registru, ÚZIS a Českého statistického úřadu. Z nich vyplývá: „Incidence kolorektálního karcinomu se stabilizovala a současně dochází k setrvalému snižování mortality. V ČR bylo v poslední dekádě sledováno snížení mortality o 24 %, v Jihomoravském kraji o 19 %.“ Příznivou situaci doplnil Prof. Lukáš: „Na počátku tisíciletí zaujímala ČR v obou kategoriích druhé místo na světě. Tímto došlo k zastavení tohoto negativního trendu, v současné době se dostáváme v pořadí na páté místo na světě.“

Výskyt rakoviny tlustého střeva a konečníku je vyšší v populaci mužů než v populaci žen. V Jihomoravském kraji je situace obdobná jako v celé ČR. Počet nově diagnostikovaných onemocnění na 100 tis. mužů je za období 2011–2015 v Jihomoravském kraji 93, u žen 60.

Preventivní vyšetření by měli absolvovat všichni občané, kteří dosáhnou 50 let věku. Ti vstupují do Národního screeningového programu, který je založený na testu okultního krvácení do stolice (TOKS) a stále častěji na koloskopii. V lednu 2014 bylo pojišťovnami zahájeno adresné zvaní občanů do programu screeningu nádorů tlustého střeva a konečníku. Jak uvádějí plátci zdravotní péče, bylo od zahájení zvaní do prosince 2016 odesláno téměř 3,8 milionu, v rámci Jihomoravského kraje to bylo za stejné období více než 400 tisíc. Na pozvánku lépe reagují ženy.

Screening aktuálně v Jihomoravském kraji pokrývá 31 % všech osob nad 50 let. Po zavedení adresného zvaní došlo v celé republice k nárůstu screeningových výkonů. „Ve zmiňovaném kraji je zejména viditelný nárůst objemu provedených screeningových koloskopií. Přesto je v regionálním srovnání míra využití screeningových koloskopií v Jihomoravském kraji jedna z nejnižších,“ okomentoval situaci RNDr. Ondřej Májek, PhD. z Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.

„Na Interní gastroenterologické klinice při FN Brno bylo v roce 2017 provedeno 3 033 koloskopií, z toho 203 screeningových,“ jak nám sdělil její přednosta MUDr. Jiří Dolina, PhD. Nutnost další osvěty screeningu kolorektálního karcinomu potvrzuje také poměr screeningových vyšetření a pozitivních nálezů. V letech 2006–2016 bylo v Jihomoravském kraji provedeno 23 059 screeningových koloskopických vyšetření, z toho u 659 pacientů byl nalezen zhoubný nádor.

V případě, že je pacientovi provedena screeningová koloskopie, trvá přibližně půl hodiny. Přičíst je třeba čas nutný k případným slizničním odběrům či odstranění polypů. Po výkonu je nutné následné sledování pacienta, které trvá obvykle více než 1 hodinu. „Pomocí screeningu dokážeme najít výrůstky ve sliznici, které ještě nejsou zhoubné, označují se jako polypy. Pokud bychom je však ve střevě nechali několik let, je zde vysoké riziko vzniku rakoviny. V průběhu koloskopie bezbolestně odstraníme výrůstek a přerušíme tak vývoj k  nádoru,“ vysvětlil MUDr. Vladimír Nosek, člen výboru ČGS.

V ČR je v současné době téměř 200 center screeningové koloskopie, v Jihomoravském kraji 21. V rámci ČR připadá na jedno centrum 20 546 obyvatel. Jihomoravský kraj patří mezi regiony s mírně vyšší zátěží a na jedno centrum připadá 21 386 osob z cílové populace.

Kolorektální karcinom představuje jedno z nejčastějších nádorových onemocnění v ČR. Za zhoubnými nádory je hned na druhém místě za prostatou mužů a rakovinou prs u žen.

Screeningové vyšetření umožňuje časnější diagnózu rakoviny, zlepšuje prognózu týkající se délky a kvality života, snižuje potřebu invazivní léčby a minimalizuje léčebné náklady a úmrtnost.

 

Gastroenterologická péče v Jihomoravském kraji

Gastroenterologickou péči v Jihomoravském kraji zabezpečuje řada větších či menších zdravotnických zařízení. Jedním z nich je Interní gastroenterologická klinika (IGEK) při FN Brno – Bohunice.

V loňském roce zde bylo hospitalizováno 1 700 pacientů, všechny ambulance IGEK ošetřily a zkontrolovaly přes 101 tisíc pacientů. Nosným programem kliniky je gastroenterologie. V roce 2017 bylo například provedeno 3 700 gastroskopií, přes 3 000 koloskopií, 448 ERCP a 1 030 endosonografických vyšetření.

Interní klinika slouží širokému spádu obyvatel Brna. Přednosta IGEK MUDr. Jiří Dolina, PhD., komentuje personální situaci na klinice: „V současné době na naší klinice chybí cca 12 zdravotních sester. Přinuceni jsme proto byli k částečnému uzavření části lůžkové kapacity kliniky. Kritický nedostatek interních lůžek společně s uzavíráním oddělení v okolních nemocnicích vyvolává časté problémy v celém regionu Jihomoravského kraje.“ Tato situace zapříčinila dle přednosty také omezení příjmu pacientů k terapeutickým endoskopickým výkonům tak, aby byl alespoň rámcově zabezpečen akutní provoz nemocnice.

 

Tisková zpráva České gastroenterologické společnosti z výjezdního zasedání v Brně ve dnech 12.-13.4. 2018.

 

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji