Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Aktuální informace k COVID-19 (zákaz návštěv, měření teploty při vstupu, odklad plánovaných výkonů aj.) *** V důsledku kybernetického útoku nefunguje e-mailová komunikace - doporučujeme písemný či telefonický kontakt 532 23 1111.

Doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D. - Nový přednosta největší porodnice v ČR

Naše dominantní úloha spočívá v budování superspecializovaných center, nemá smysl se zaměřovat na činnosti, které jsou běžně lidem dostupné v každé okresní či spádové nemocnici, říká nový šéf Gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno a LF MU doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D.

 

GPK patří mezi největší porodnice v České republice. V čem Vy osobně cítíte největší závazek vést takto velkou kliniku?

Gynekologicko-porodnická klinika je největší svého druhu v České republice. Odvedeme na klinice téměř 6500 porodů ročně a provedeme přes 5000 chirurgických výkonů na operačním sále s asistencí anesteziologa. Veškerá tato práce je o týmu perfektně erudovaných lékařů, porodních asistentek a sestřiček vyškolených řešit ty nejobtížnější situace v našem oboru. Není to jen o tom zvládnout tento obrovský objem medicínské činnosti, ale jedná se i o naši aktivitu v oblasti výuky a vzdělávání. V tom vidím největší závazek a zároveň i výzvu. Svým přístupem, činností, systémem, který nastavíme, ovlivňujeme výchovu a vzdělání studentů a lékařů v oboru gynekologie a porodnictví v celém regionu jižní Moravy, potažmo i České republice. Je to závazek vůči pacientkám, který přijímám s velkou pokorou, a až čas ukáže, zda jsem jej dostál.

Trend dnešních fyziologických porodů spočívá stále více v tom, že porody přebírají porodní asistentky a lékař je přítomen, zejména pokud jde o patologické porody?

Naše klinika již tento trend razí mnoho let. Od doby mého nástupu na kliniku v roce 2003 si v zásadě ani nepamatuji jiný přístup. Na druhou stranu je nutné říct, že praxe na porodním sále se může diametrálně lišit mezi jednotlivými porodnicemi, a ne všude jsou porodní asistentky zvyklé a ochotné na sebe tuto část zodpovědnosti vzít. Myslím, že patříme tímto přístupem k průkopníkům v rámci ČR. Máme velmi podrobně a přesně rozpracované vnitřní metodické pokyny, kterými jsou rozděleny kompetence a plněny povinnosti jak lékařů, tak porodních asistentek. Nyní je třeba v rámci celorepublikové diskuze a zadání velmi pečlivě přetavit tyto na lokální úrovni již dobře fungující praxe v platné pokyny a zákony, kterými se bude moci náš obor řídit v rámci celé republiky.  

Budete se i nadále soustředit na to, aby počet císařských řezů spíše ustupoval? Co v této věci plánujete?

Nejde ani tak o samotné číslo císařských řezů. Primárně za tím vším je nutné vidět ženu, rodičku a pacientku… Počet císařských řezů je jen jedním z ukazatelů kvality naší poskytované péče. Představuje součást mozaiky, která jako celek slouží k objektivnímu vyhodnocení kvality poskytované práce. Neléčíme na základě dojmů a osobních pocitů, ale na základě faktů založených na jasné evidenci. V tom budeme pokračovat a nadále kriticky evaluovat naši činnost s ohledem na nové trendy v porodnictví.

V poslední době si mnoho rodiček velice pochvalovalo přístup celého personálu GPK k potřebám matek rodiček. FN Brno má v tomto ohledu výbornou pověst. Přesto, co budete směrem k matkám rodičkám dále chtít zlepšovat?

Jsem velmi rád, že přebírám po profesorovi Ventrubovi prestižní pracoviště, které má v široké veřejnosti dobrý zvuk a jméno. Myslím, že ale nyní stojíme před výzvou, jak dále komunikovat s odbornou i laickou veřejností, jakým moderním způsobem se s využitím nových informačních a komunikačních kanálů starat nejen o dobré jméno našeho pracoviště, ale zajistit i chod a rozvoj kliniky po ekonomické stránce. Je nutné navázat velmi dobrou komunikaci se subjekty ze soukromého sektoru, z řad podporovatelů naší kliniky, kteří vnímají naši činnost i jako službu společnosti a chtějí prostřednictvím nás realizovat svoje navýsost humánní pohnutky spočívající v pomoci lidem, kteří ji potřebují. Bude nutné se zaměřit na nové interaktivní komunikační cesty, jako jsou sociální sítě, kde by měly být prezentovány konkrétní příběhy, osudy a tím představována naše excelentní medicínská služba, kterou poskytujeme. 

Porodnice FN Brno jsou také místem jednotlivých superspecializovaných center? Nebojíte se toho, že se nakonec veškeré patologické porody z kraje budou soustřeďovat právě k Vám?

Naše dominantní úloha právě naopak spočívá v budování superspecializovaných center v rámci Gynekologicko-porodnické kliniky. Nemá smysl se zaměřovat na činnosti, které jsou běžně lidem dostupné v každé okresní či spádové nemocnici. Vysoké koncentrace patologických porodů se nebojím, jsme na ně velmi dobře připraveni jak personálně, tak přístrojově.   

FN Brno připravuje již delší dobu výstavbu nové porodnice přímo v areálu Bohunic. Podle posledních informací se výstavba blíží…Jaký na to máte názor?

O této skutečnosti se mluví již od doby, co jsem nastoupil na kliniku. Je naprostou prohrou, že nová budova Gynekologicko-porodnické kliniky již dávno nestojí a my jsme stále rozděleni na dvě pracoviště od sebe vzdálená několik kilometrů. Žádná z klinik FN Brno se nemusí potýkat s tak obrovskými personálními, finančními i odbornými problémy, které z rozdělení pracoviště plynou. Přesto jsme jedna z mála klinik ve FN Brno, která je dlouhodobě zisková, svým počtem výkonů patříme k největším klinikám ve FN Brno. Nacházíme se ale nyní v situaci, kdy díky se rozdělení pracoviště stal chod kliniky již dále neúnosným a z dlouhodobého hlediska z mnoha důvodů neudržitelným. V případě, že nebudou ve velmi krátké době potvrzeny a realizovány kroky směřující k brzkému zahájení stavby jako takové, budeme nuceni již v příštím roce přehodnotit tento celý koncept. Bude třeba se zbavit liché vize stavby nové budovy Gynekologicko-porodnické kliniky na zelené louce. Veškerá snaha by pak měla být nasměrována k tomu, abychom v rámci stávající Gynekologicko-porodnické kliniky v Bohunicích podnikli příslušné stavební úpravy, které by umožnily náš přesun jako celku do jedné budovy. Nedovedu si představit, že bych v pozice přednosty kliniky byl schopen a ochoten ve schizmatu dvou pracovišť pokračovat déle než jedno funkční období.

Před pár měsíci jste získal titul docent. Na jaké téma jste se soustředil?

Posledních 10 let se věnuji onkogynekologii. Z této subspecializace jsem složil nástavbovou atestaci v roce 2013, v roce 2015 získal titul Ph.D. a konečně tento rok habilitoval. Můj dlouhodobý vědecko-výzkumný zájem spočívá v hodnocení ultrazvuku a nových biomarkerů v diagnostice, stagingu i sledování pacientek v onkogynekologii. Ve své osobě propojuji expertní ultrazvukovou diagnostiku s radikální onkogynekologickou operativou. Tyto svoje zkušenosti a vědomosti se snažím předávat svým kolegům a v rámci našeho onkogynekologického týmu na naší klinice dále rozvíjet.

Jak Vy sám osobně nejvíce trávíte volný čas? Čím si nejvíce odpočinete a kde naopak čerpáte energii?

Volného času mám nyní skutečně málo. Pro svoji relaxaci využívám každou chvilku strávenou se svojí rodinou, v přírodě a v rámci všemožných sportovních aktivit, které společně podnikáme. Velkým zdrojem energie a inspirace jsou také moji přátelé. Baví mě život a to, co dělám.

Co doporučujete mladým medikům, kteří se rozhodují specializovat se na oblast gynekologie jako celku?

Jsem rád za každého medika, který se rozhodne pro náš obor. Jako důležitý vnímám aspekt volby typu pracoviště po ukončení studia. Z mého pohledu je lépe začít na klinice nebo ve větší nemocnici, neboť ta dá mladému lékaři komplexní pohled na obor, garantované a vysoce kvalitní vzdělání ve všech subspecializacích. Mladý lékař potom v průběhu své kariéry může kdykoliv odejít kamkoliv a je všude velmi žádán, neboť jeho zkušenosti jsou obrovské. Cesta opačná, tedy z menšího gynekologicko-porodnického oddělení okresní nemocnice na kliniku, je možná, ale je velmi svízelná. Jedná se o cestu obtížnější a časově náročnější, a to hlavně z pohledu rychlosti vzdělání a nabytí potřebného rozhledu a zkušeností mladého lékaře.

Proč Vy sám jste si vybral právě tuto oblast?

Gynekologie a porodnictví spojuje akutní medicínu a chirurgii s klidnější činností v rámci ambulantní praxe gynekologie a porodnictví. Lze zde najít od všeho něco. Často říkám, že se jedná o spojení chirurgického oboru s interním, respektive endokrinologickou problematikou s přesahem do porodnictví, což je svět sám pro sebe. Díky porodnictví máme tu čest a privilegium být denně součástí těch nejhezčích momentů, kdy se rodí nový život. Z těchto všech výše zmíněných důvodů jsem se rozhodnul právě pro gynekologii a porodnictví.

 

doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D.
  • narozen v r. 1978

 

Vzdělání:

  • 1996–2003 Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno
  • 2015 – Ph.D. v oboru Gynekologie a porodnictví
  • 2019 – Docent v oboru Gynekologie a porodnictví

 

Stáže a odborné pracovní zkušenosti

Fellowship in oncogynecology (provided by European Society of Gynecological Oncology), Oncogynecological center, Lueven, Belgium

Northern Gynaecological Oncology Specialist Centre (NGOC), Queen Elizabeth Hospital, Gateshead, United Kingdom

 

Členství v komisích a výborech

Expertní skupina České ultrazvukové společnosti v gynekologii a porodnictví

Výbor Onkogynekologické sekce

Výbor Sekce ultrazvukové diagnostiky v gynekologii a porodnictví

 

 

Fotogalerie
Kde nás najdete:

Porodnice Obilní trh, pavilon A

Bohunice, pavilon Z

Kontakty:

Ambulance porodního sálu
532 233 962 (Bohunice)
532 238 440 (Obilní trh)

Porodní sál
532 233 961 (Bohunice)
532 238 285 (Obilní trh)

Gynekologická ambulance
532 233 953 (Bohunice)
532 238 373 (Obilní trh)
532 238 285

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji