Menu
Česky English
532 23 1111

Dobře připravená rodička lépe zvládne i případné komplikace, nebo akutní císařský řez

/9. 3. 2023/ Ve Fakultní nemocnici Brno bylo v roce 2022 odvedeno 6118 porodů, z toho 1523 jich bylo provedeno císařským řezem. Důvod císařského řezu je vždy podložen jasnou medicínskou indikací. Pokud je zřejmé, že bude porod veden císařským řezem, může být termín porodu naplánován předem. Jsou ale i akutní případy, kdy se důvody k zákroku objeví až během započatého porodu. Trendy se v průběhu let mění, jedním z nich je i důraz na včasný kontakt s matkou po císařském řezu.

Císařský řez je jedním z historicky nejstarších porodnických výkonů, jehož kořeny sahají až do starověku. Název je pravděpodobně odvozen od lat. caedere – řezati, nikoli od "císař". Tento názor byl spojen nejspíše s mimořádností tohoto výkonu. Zásadní změnou posledních několika dekád je jasná preference svodné anestezie (epidurální, spinální), kdy je žena v průběhu výkonu plně při vědomí. „Tento postup umožňuje okamžitý kontakt novorozence s matkou a eliminuje přestup anestetik do oběhu dítěte. Následně je možné časné přiložení k prsu. Dalším trendem je přítomnost partnera přímo na operačním sále, případně při prvním ošetření novorozence. Velmi populární je také bonding prováděný partnerem po dobu do dokončení operačního výkonu. Pokud to situace umožňuje, ponecháváme i po porodu císařským řezem novorozence několik minut na pupečníku, než je provedeno jeho přerušení,“ říká primář Gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno doc. MUDr. Lukáš Hruban, Ph.D., MBA.

Přítomnost doprovodu rodičky je vítaný u všech porodů, nejčastěji se jedná o partnera nebo dulu. Blízká, případně známá osoba, vede k pocitu jistoty a omezení obavy z neznámého. Jedním z největších nepřátel při přirozeném porodu je strach. Strach zvyšuje napětí a výrazně umocňuje vnímání bolesti. „Trauma z porodu si některé ženy mohou odnést v případě výskytu neočekávaných komplikací, které zpravidla vyžadují okamžitá řešení. Nelze dopředu zaručit, že porod proběhne hladce a bez komplikací. Nelze dopředu odhadnout, jak bude konkrétní rodička vnímat porodní bolesti a jak se s bolestí dokáže vyrovnat. Stejně tak nelze zaručit bezproblémový průběh císařského řezu a odhadnout důsledky provedeného operačního výkonu pro ženu i na další vývoj dítěte. Stále však platí, že nejvíce benefitů, jak pro matku, tak pro dítě, přináší nekomplikovaný přirozený porod. Všude tam, kde je pro takovou možnost prostor, bychom se měli snažit vytvořit rodičce zázemí pro naplnění konceptu přirozeného vaginálního porodu. Zdravotníci mohou přispět svými znalostmi a zkušenostmi, ale to hlavní zůstává na rodičce. Jejím úkolem je se na porod systematicky připravit, ať již formou série předporodních příprav, nácviku správného dýchání, nebo konzultací s porodní asistentkou, případně porodníkem. Rodička sama musí dospět k přesvědčení, že chce své dítě porodit přirozenou cestou a že je schopna to zvládnout. Vždy je však nutné počítat i s možnými komplikacemi a nutností jejich okamžitého řešení. Dle současných zkušeností kombinace systematické přípravy rodičky a empatického přístupu zdravotníků možnost traumatizace porodem výrazně snižuje,“ doplňuje primář.

Více informací najdete ZDE.

Nabídky aktuálních kurzů ZDE.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji