Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Diabetologie >>>

 

Diabetologické centrum IGEK

 

 • pracoviště s akreditací 2.stupně pro lékaře v oboru diabetologie od 24. 5. 2005
 • pracoviště s akreditací pro obor sestra-specialistka v diabetologii od 1. 9. 2008

 

 

Zaměření pracoviště:

 

pacienti s DM a s nutností mezioborové péče v důsledku typu onemocnění, přítomných komplikací či z důvodu nutných speciálních léčebných a diagnostických postupů

 

 • pacienti s DM1 převzatí z poraden pro léčbu diabetu v dětském věku
 • léčba inzulínovou pumpou, využití kontinuálního monitorování glykémií
 • péče o pacientky s problematikou diabetu a gravidity, úzká spolupráce s GPK FN Brno, plánování gravidity, léčba inzulínovou pumpou v graviditě
 • diabetici s mnohočetnými orgánovými komplikacemi – spolupráce s odborníky jednotlivých klinik FN Brno (oční, neurologická, kardiologická, urologická, dermatovenerologická, chirurgická klinika, klinika plastické chirurgie a další)
 • nemocní ve stadiu selhávání ledvin – spolupráce s nefrologickým a hemodialyzačním střediskem IGEK FN Brno, návaznost na program kombinované transplantace ledviny a pankreatu v IKEM Praha

 

 

Struktura DC IGEK

 

 • lůžková část: oddělení A IGEK, lůžka na JIP a MJIP IGEK v 15.patře pavilonu L
 • ambulantní část: 3 diabetologické ambulance, odběrová a edukační místnost v pavilonu X

 

 

Personální zastoupení

 

 • MUDr. Jana Bělobrádková, vedoucí lékař, diabetolog
 • MUDr. Lenka Kyseláková, diabetolog
 • MUDr. Petra Vlčková, diabetolog
 • MUDr. Eva Kubátová, internista - diabetolog
 • Jana Hrouzková a Jana Michurová, edukační diabetologické sestry
 • Jana Anteková – sestra specialistka na výživu

 

 

Telefonní kontakt: +420532233 816

 

 

Účast na odborných projektech – grantech

 

 • grant NPVII-IMUDIAB
 • grant NR9861-4 Výskyt symptomatického karcinomu slinivky břišní u pacientů s atypickým diabetes mellitus
 • grant NS9667-4 Bolestivá diabetická neuropatie

 

 

 

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji