Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Dětské deky zajišťují dětem tepelnou pohodu

Pediatrická klinika FN Brno obdržela finanční dar od Mateřské školy v Blučině. Ta na sklonku loňského roku pořádala akci Vánoční charitativní galerie dětských prací, kde byly prodávány návštěvníkům výrobky dětí navštěvujících zdejší mateřskou školu. Za výtěžek z akce ve výši 9 100 korun byly nakoupeny speciální dečky „Neobed“, ve kterých jsou ošetřovány nezralé děti během mezinemocničního transportu a pak dále i v inkubátorech během pobytu na oddělení Novorozenecké jednotky intenzivní péče (oddělení 56), Pediatrické kliniky LF MU a FN Brno. Tyto dečky zajišťují dětem tepelnou pohodu a pocit jistoty.

 

 

Pavel Žára

Centrum komunikace

Fakultní nemocnice Brno

tel. +420 532 232 193

mobil.: +420 602 586 620

e-mail:

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji