Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

COVID-19: *** TESTOVÁNÍ COVID *** Informace o NÁVŠTĚVÁCH ve FN Brno *** Očkování ve FN Brno (včetně samoplátců / Self-payers )

Dětské ARO při FN Brno oslavilo hned několik výročí, zároveň byla pokřtěna i nová publikace

1. 10. 1991 vzniklo v tehdejší Fakultní dětské nemocnici lůžkové ARO pro děti, což je i současným pohledem ojedinělý a mimořádný počin. Před 15 lety, tedy 1. 11. 2006, byla založena současná Klinika dětské anesteziologie a resuscitace jako společné výukové pracoviště Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, což byl pro pracoviště významný akademický impulz.

Na slavnostním aktu v prostorách kliniky, který moderoval současný přednosta pracoviště prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, promluvili ředitel FN Brno prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D., děkan LF MU prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D., zdravotnický náměstek pro pracoviště Dětská nemocnice doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D., zdravotnický náměstek pro pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice prof. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D., zástupce přednosty KDAR pro LPP prim. MUDr. Petr Dominik a vrchní sestra KDAR Mgr. Markéta Říhová, MBA.

Všichni zdůraznili význam kliniky na poli klinickém i akademickém, poděkovali celému týmu a popřáli mnoho zdaru do dalších let činnosti. Při této příležitosti byla doc. Blatným pokřtěna publikace „Pět let Kliniky dětské anesteziologie a resuscitace“, jež ve stručnosti shrnuje historii, hlavní změny, statistické ukazatele, vědu a výzkum, akademickou i publikační činnost pracoviště za posledních 5 let.

Úvod knihy je věnován zamyšlením přednosty Štourače nad tím, co vlastně definuje úspěšné a mimořádné pracoviště. Takové pracoviště by mělo mít tradici a kontinuitu, poskytovat nejen rutinní, ale především unikátní spektrum péče. "Hlavní determinantou je však tým, protože bez něj je pracoviště jen prázdnou schránkou i pokud by snad byla pozlacená a posázená diamanty. Tým se nevytváří ze dne na den, ale ani z roku na rok. …. Nelze jej charakterizovat jednou vlastností, protože musí být pluralitní , a to nejen složením, ale názorově. … Musí být otevření a schopní konstruktivní sebereflexe," uvádí profesor Štourač a doplňuje, že jde jen o část celé skládačky. Externí ocenění ve formě například poděkování kolegů, zisk prestižních grantů, citování publikace nebo získání ceny jsou další střípky zapadající do celé mozaiky. "Tím největším oceněním však zůstává poděkování a úsměv našich dětských pacientů a potažmo jejich rodičů.

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji