Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Placené služby - Ústav lékařské genetiky a genomiky

Pro samoplátce nabízíme

 

CENÍK č. 18/2019–09.5

Vyšetření přenašečství autozomálně recesivních chorob

Pro PDM - Oddělení lékařské genetiky byly provedeny kalkulace preventivních vyšetření přenašečství autozomálně recesivních chorob. Jedná se o vyšetření, která jsou pacientovi poskytována za účelem léčebného cíle nebo ochrany lidského zdraví. Každý pacient musí být s cenou výkonu nejprve seznámen, a poté mu bude vystaven doklad, na jehož podkladě provede úhradu. Ceny jsou osvobozeny od DPH. 

 

Název Cena
Preventivní vyšetření přenašečství autozomálně recesivních chorob - středomořská populace 13 000,00 Kč
Preventivní vyšetření přenašečství autozomálně recesivních chorob - česká populace 9 200,00 Kč
Preventivní vyšetření přenašečství autozomálně recesivních a X-vázaných chorob - středomořská populace 14 500,00 Kč
Preventivní vyšetření přenašečství autozomálně recesivních a X-vázaných chorob - česká populace 10 500,00 Kč
Preventivní vyšetření přenašečství Tay-Sachsovy choroby Ashkenazic Jews 700,00 Kč
Preventivní vyšetření přenašečství cystické fibrózy (10 mutací) a spinální muskulární atrofie 2 500,00 Kč
Preventivní vyšetření přenašečství cystické fibrózy (50 mutací) a spinální muskulární atrofie 3 100,00 Kč
Preventivní vyšetření přenašečství autozomálně recesivních chorob alfa thalasémie a beta thalasémie 5.900,00 Kč

 

CENÍK č. 39/2018–09.5

Placená vyšetření

Pro Oddělení lékařské genetiky byly provedeny individuální kalkulace placených vyšetření. Každý pacient musí být s cenou výkonu nejprve seznámen, a poté mu bude vystaven doklad, na jehož podkladě provede úhradu. Cena je osvobozena od DPH.

Č. Název Cena
1. Určení pohlaví detekcí pohlaví determinujícího genu SRY 2 300 Kč
2. Prenatální vyšetření - diagnostika aneuplodií chromozomů 13, 18, 21, X a Y z amniotické tekutiny in vitro metodou QF - PCR 4 100 Kč
3. Analýza genu CFTR - preventivní vyšetření přenašečství cystické fibrózy Detekce 50 CF patologických mutací 3 500 Kč
4. Analýza genu CFTR - preventivní vyšetření přenašečství cystické fibrózy Detekce nejčastějších patologických mutací F508del, CFTRdele2,3(21kb), G542X, G551D, R553X, N1303K 2 600 Kč
5. Určení predispozice pro celiakii ze stěru z bukální sliznice 2 800 Kč
6. Stanovení přenašečství spinální muskulární atrofie (SMA) 2 600 Kč
7. Stanovení RH faktoru z volné fetální DNA 3 400 Kč
8. Stanovení karyotypu 5 500 Kč

 

CENÍK č. 38/2018–09.5

Vyšetření DNA chondrocytů

Pro PDM - Oddělení lékařské genetiky byla provedena kalkulace vyšetření Stanovení karyotypu chondrocytů. Jde o výkon, jehož účelem není léčebný cíl nebo ochrana lidského zdraví.

Název Cena
bez DPH
DPH
21%
Cena
vč. DPH
Stanovení karyotypu chondrocytů
(1 vyšetření, 30 mitos)
6 280,99 Kč 1 319,01 Kč 7 600,00 Kč

 

CENÍK č. 38/2017-09.5

Molekulárně genetická vyšetření

Pro Oddělení lékařské genetiky byla provedena kalkulace molekulárně genetických vyšetření. Každý pacient musí být s cenou výkonu nejprve seznámen a poté mu bude vystaven doklad, na jehož podkladě provede úhradu.

Č. Název Cena bez DPH 21% DPH Cena včetně DPH
1. Molekulárně genetické vyšetření typu I 3 719,01 Kč 780,99 Kč 4 500,00 Kč
2. Molekulárně genetické vyšetření typu II 4 958,68 Kč 1 041,32 Kč 6 000,00 Kč
3. Molekulárně genetické vyšetření typu III 6 115,70 Kč 1 284,30 Kč 7 400,00 Kč
4. Molekulárně genetické vyšetření typu IV 4 545,45 Kč 954,55 Kč 5 500,00 Kč
5. Molekulárně genetické vyšetření typu V 5 619,83 Kč 1 180,17 Kč 6 800,00 Kč

 

CENÍK č. 12/2017–09.5

Vyšetření DNA chondrocytů

Pro PDM - Oddělení lékařské genetiky byly provedeny kalkulace Vyšetření DNA chondrocytů metodou array-CGH
a ověření vyšetření pomocí metody qPCR. Jde o výkony, jejichž účelem není léčebný cíl nebo ochrana lidského zdraví.

Název Cena bez DPH DPH 21% Cena vč. DPH
Vyšetření DNA chondrocytů metodou array-CGH 12 809,92 Kč 2 690,08 Kč 15 500,00 Kč
Ověření vyšetření pomocí metody qPCR 1 818,18 Kč 381,82 Kč 2 200,00 Kč

 

CENÍK č. 11/2017–09.5

Vyšetření chromozómových aberací

Pro PDM - Oddělení lékařské genetiky byly provedeny kalkulace Vyšetření chromozómových aberací metodou array-CGH a ověření vyšetření pomocí metody qPCR. Jedná se o vyšetření, která jsou pacientovi poskytována za účelem léčebného cíle nebo ochrany lidského zdraví. Každý pacient musí být s cenou výkonu nejprve seznámen, a poté mu bude vystaven doklad, na jehož podkladě provede úhradu. Ceny jsou osvobozeny od DPH.

Integrovaná laboratoř molekulární cytogenetiky na OLG FN Brno nabízí pro samoplátce genetické vyšetření dětí s mentální retardací a vrozenými vývojovými vadami pomocí metody komparativní genomové hybridizace (arry-CGH) na oligonukleotidových DNA mikročipech platformy SurePrint G3 Human CGH+SNP Microarray 4X180K (firma Agilent, USA). Tento zdokonalený DNA mikročip je pokryt 120 000 CGH a 60 SNP sondami a oproti standardnímu DNA mikročipu umožňuje současnou detekci nebalancovaných chromozomových přestaveb (delecí a duplikací) a oblastí se ztrátou heterozygotnosti (LOH). Kombinace těchto vyšetření představuje efektivní způsob komplexní analýzy lidského genomu, jenž vede ke zvýšení diagnostického záchytu a objasnění příčiny patologického fenotypu našich dětských pacientů. 

 

Název Cena 
Vyšetření chromozómových aberací metodou array-CGH 15 000,00 Kč
Ověření vyšetření pomocí metody qPCR 1 800,00 Kč

 

CENÍK č. 12/2014-09.5

Cytogenetická analýza periferních lymfocytů

Pro Oddělení lékařské genetiky byla provedena kalkulace na Cytogenetickou analýzu periferních lymfocytů u osob profesionálně i neprofesionálně exponovaných mutagenními a karcinogenními (genotoxickými) látkami. Každý pacient musí být s cenou výkonu nejprve seznámen a poté mu bude vystaven doklad, na jehož podkladě provede úhradu. Cena je osvobozena od DPH.

Název     Cena
Analýza 100 mitóz 2 500,00 Kč
Analýza 200 mitóz 4 000,00 Kč
Analýza 300 mitóz 5 300,00 Kč

 

Kde nás najdete:

Dětská nemocnice, pavilon G, patro: 3.

Kontakty:

Objednávání pacientů k vyšetření, informace pro lékaře: 532 234 490

Sekretariát: 532 234 298

Ambulantní doba:

po, st, pá - 7:00 – 15:30 hod.
út, čt - 7:00 - 17:00

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji