Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Zákaz návštěv, výjimku mají dětští pacienti a doprovod u porodu. Více zde. *** Testování koronavirus, rezervační systém a COVID BUS zde. ***  Informační linka MZ ČR ke koronaviru 1221

Laboratoře a prováděná vyšetření

Laboratoře Oddělení lékařské genetiky (OLG FN Brno) byly organizačně začleněny pod Centrum molekulární biologie a genetiky (CMBG FN Brno) a spadají do dvou sekcí:

 

        Vedoucí: doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.

                       tel.: 532234745 

                       http://www.sci.muni.cz/cytogenlab/

 

        Vedoucí: RNDr. Iveta Valášková, Ph.D.

                       tel.: 532234715 nebo 53223471 

                       https://genetikabrno.eu/

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji