Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

COVID-19: *** TESTOVÁNÍ COVID *** Informace o NÁVŠTĚVÁCH ve FN Brno *** Očkování ve FN Brno (včetně samoplátců / Self-payers )

Struktura oddělení

Podle charakteru činností je OLV rozdělené na tři samostatné úseky. 

Úsek klinické a ambulantní nutriční péče

  • Zajišťuje nutriční péči na lůžkových odděleních a v nutriční poradně, a to především hodnocením nutričního stavu pacientů, zavedením nutričního plánu, monitorováním nutričního příjmu, individuálním přístupem k rizikovým pacientům a navrhováním postupů v oblasti léčebné výživy.
  • Významnou pozornost věnuje edukacím pacientů i rodinných příslušníků a přípravě vzdělávacích materiálů pro laickou veřejnost.

Vedoucí úseku: Marta Bácová

telefon: 532 232 732

e-mail: 

 

Provozní úsek

  • Sestavuje jídelní lístky pro hospitalizované pacienty, zpracovává objednávky stravy z jednotlivých oddělení, které jsou podkladem pro přípravu stravy ve Stravovacím provozu.
  • Zabezpečuje přípravu ketogenní diety a diety PKU pro fenylketonuriky.
  • Provádí kontrolu výdeje stravy, expedice a další kontrolní činnosti související s dodržováním správné výrobní praxe.

Vedoucí úseku: Petra Nebenführová

Telefon: +420 532 233 872

e-mail:

 

Úsek mléčné kuchyně

  • Organizačně je součástí Oddělení léčebné výživy. Nachází se v areálu Dětské nemocnice, v pavilonu K. Toto pracoviště je držitelem normy ISO 9001:2015.
  • Odborný personál nutričních terapeutů zde připravuje a vydává stravu pro novorozence a kojence hospitalizované ve FN Brno.
  • V rámci pracoviště zde také probíhá praktická výuka studentů Lékařské fakulty MU a studentů SZŠ obor nutriční asistent, nutriční terapeut.

Vedoucí úseku: Bc. Lenka Lutter

Telefon: +420 523 234 338

e-mail: 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji