Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Průběh vyšetření v nutriční ambulanci

Při návštěvě v nutriční poradně je nejprve Vašemu dítěti vyhodnocena antropometrie, která zahrnuje změření výšky pomocí stadiometru, následné zvážení a zhodnocení tělesného složení na přístroji In Body 230. Tento přístroj měří množství svalů, tuků a vody v těle. Díky získané výšce a hmotnosti určíme BMI dítěte. Při měření musí být dítě bosé a svlečené, důležitou podmínkou je aby dítě stálo v klidu. Před měřením není vhodné vypít velké množství tekutin.

       

Získaná data zhodnotíme dle percentilových (růstových) grafů, které jsou rozděleny podle pohlaví a věku dítěte. Dostupné z: http://www.szu.cz/publikace/data/program-rustove-grafy-ke-stazeni

Percentilové grafy BMI (0-18 let) pro chlapce a dívky:

  

U dětí s nadváhou a obezitou měříme také obvod břicha a obvod boků, díky těmto údajům můžeme hodnotit úbytky na hmotnosti. U neprospívajících dětí měříme obvod paže, kterým zhodnotíme nárůst nebo úbytek svalové hmoty. Tyto hodnoty se také vyhodnocují pomocí percentilových grafů dle pohlaví.

 

Po změření antropometrických údajů je důležitou součástí návštěvy odebrání nutriční anamnézy. V nutriční anamnéze hodnotíme stravovací návyky, jejich formu, frekvenci, pravidelnost denních jídel. Probíráme skladbu jídelníčku, ale i případné obtíže, spojené s konzumací vybraných potravin. Důležitým údajem je složení potravy a výběr potravin. Je proto pro nás důležitý záznam stravy za 3-7 dní, abychom měly přesnější představu o jídelních návycích v rodině. Zajímá nás také případné dietní omezení či alergie. Nedílnou součástí nutriční anamnézy je pitný režim a výběr nápojů a pohybová aktivita Vašeho dítěte.

Po první návštěvě následuje vždy kontrolní sezení.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji