Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Přednášky a publikace - Oddělení dětské hematologie

2014

Článek v časopise

BLATNÝ, J., KOMRSKA, V., BLAŽEK, B., OVESNÁ, P. Léčba rekombinantním faktorem VIII nevede u předtím neléčených pacientů s hemofilií A v České republice ke zvýšení rizika výskytu inhibitoru. Transfuze a hematologie dnes. 2014, 20(1), 19-24. ISSN 1213-5763.

BLATNÝ, J., MATHEW, P., MONAGLE, P., OVESNA, P., FIAMOLI, V. Safety and efficacy of recombinant activated factor VII in nonhemophilia children with severe or life-threatening bleeding: a report from the SeveNBleeP registry. Blood coagulation and fibrinolysis. 2014, 25(4), 326-332. ISSN 0957-5235.

BLATNÝ, J., ZAPLETAL, O., KÖHLEROVÁ, S., FIAMOLI, V., JELÍNKOVÁ, M., OVESNÁ, P. Farmakokinetika jako nástroj k optimalizaci léčby osob s hemofilií. Transfuze a hematologie dnes. 2014, 20(4), 103-106. ISSN 1213-5763.

TICHÁ, P., ČERNÁ, H., TRUBAČÍK, J., ROHANOVÁ, M., FIAMOLI, V. Život ohrožující extrakraniální krvácení u novorozence. Pediatrie pro praxi. 2014, 15(6), 363-364. ISSN 1213-0494.

Kapitola v odborné knize

BLATNÝ, J. Krvácení v dětském věku. In: Krvácení. 1 vyd. Praha: Grada, 2014, s. 285-298. ISBN 978-80-247-0689-4.

2013

Článek v časopise

SALAJ, P., SMEJKAL, P., BLATNÝ, J., PENKA, M.  Standardy péče o nemocné s hemofilií. Transfuze a hematologie dnes, 2013, roč. 19, č. 2, s. 96-98.

SMEJKAL, P., BLATNÝ, J., ČERNÁ, Z., DULÍČEK, P., HAK, J., CHRACHOVINOVÁ, I., HLUŠÍ, A., HRDLIČKOVÁ, R., KOMRSKA, V., POSPÍŠILOVÁ, D., PROCHÁZKOVÁ, D., ŠLECHTOVÁ, J., TIMR, P., VONKE, I., WALTEROVÁ, L., PENKA, M.  Diagnostika a léčba hemofilie. Transfuze a hematologie dnes, 2013, roč. 19, č. 2, s. 100-114.

 

2012

Článek v časopise

Blatný, J.  Kdy vyšetřovat vrozená trombofilní rizika u dětí?  Česko-slovenská pediatrie, 2012, roč. 67, č. 1, s. 60-63.

Blatný, J.  Willebrandova choroba: diagnostika a léčba. Postgraduální medicína, 2012, roč. 14, č. 7, s. 803-807.

Blatný, J., Blažek, B.  Rekombinantní faktory krevního srážení v léčbě hemofilie. Postgraduální medicína, 2012, roč. 14, č. 2, s. 211-214.

Köhlerová, S.  Současné trendy v léčbě hemofilie u dětí. Pediatrie pro praxi, 2012, roč. 13, č. 5, s. 296-298.

Kvasnička, J., Balík, M., Binder, T., Blatný, J., Bláha, J., Cvachovec, K., Černý, V., Dulíček, P., Feyereisl, J., Hájek, Z., Janků, P., Malý, J., Měchurová, A., Pařízek, A., Penka, M., Procházka, M., Roztočil, A., Řeháček, V., Seidlová, D., Ševčík, P., Valenta, J., Ventruba, P.  Peripartální život ohrožující krvácení – mezioborové konsenzuální stanovisko. Vnitřní lékařství, 2012, roč. 58, č. 9, s. 661-664.

Lejhancová-Toušovská, K., Zapletal, O., Vytisková, S., Strbáčková, P., Štěrba, J.  Profile of thrombin generation in children with acute lymphoblastic leukemia treated by Berlin - Frankfurt-Münster (BFM) protokols.Blood Coagulation and Fibrinolysis, 2012, roč. 23, č. 2, s. 144-154.

Pospisilova, D., Cmejlova, J., Ludikova, B., Stary, J., Cerna, Z., Hak, J., Timr, P., Petrtylova, K., Blatny, J., Vokurka, S., Cmejla, R.  The Czech National Diamond-Blackfan Anemia Registry: Clinical data and ribosomal protein mutations update. Blood Cells Molecules & Diseases, 2012, roč. 48, č. 4, s. 209-218.

Zapletal, O., Fiamoli, V., Blatný, J., Köhlerová, S., Švancara, J.  Rizikové faktory pro vznik tromboembolické nemoci u dospívajících v Jihomoravském kraji v letech 2004–2010. Česko-slovenská pediatrie, 2012, roč. 67, č. 2, s. 89-94.

 

2011

Abstrakt v časopise

Blatný, J., Fiamoli, V., Zapletal, O., Köhlerová, S. Treatment of deep vein thrombosis with continuous iv infusion of LMWH: A retrospective study in 32 children. Transfuze a hematologie dnes, 2011, roč. roč. 17, č. 5, s. 11.

Blatný, J., Seidlová, D., Penka, M., Ovesná, P., Brabec, P. Severe post-partum haemorrhage treated with recombinant activated factor VII in eighty czech patients-analysis of data from the Uniseven registry. Transfuze a hematologie dnes, 2011, roč. 17, č. 5, s. 11-12.

Fiamoli, V., Blatný, J., Zapletal , O., Köhlerová, S. Treatment of deep vein thrombosis with continuous iv infusion of LMWH: A retrospective study in 32 children. Transfuze a hematologie dnes, 2011, roč. 17, č. 5, s. 13.

Fiamoli, V., Blatný, J., Zapletal, O., Köhlerová, S. Chronic ITP – Case reports of the treatment by trombopoetin analogues in two children. Haematologica, 2011, roč. 96, č. 2, s. 647-648.

Gadisseur, A., Smejkal, P., Vangenechten, I., Zapletal, O., Bouddount, F., Zavřelová, J., Blatný, J., Penka, M., Michiels, J. Laboratory, multimeric and molecular characterisation of von Willebrand disease in the south moravian population (Czech republic): the Brno-VWD Study. Journal of Thrombosis and Haemostasis, 2011, roč. 9, č. 2, s. 450-451.

Gadisseur, A., Smejkal, P., Vangenechten, I., Zapletal, O., Bouddount, F., Zavřelová, J., Blatný, J., Penka, M., Michiels, J. Analysis of Von Willebrand propeptide ratio in the south moravian population (Czech republic). Journal of Thrombosis and Haemostasis, 2011, roč. 9, č. 2, s. 912-913.

Köhlerová, S., Blatný, J., Zapletal, O. Léčba rekombinantním FVIII nemusí být spojena s vyšším rizikem vzniku inhibitoru (rodinná studie). Transfuze a hematologie dnes, 2011, roč. 17, č. 5, s. 30.

Smejkal, P., Zapletal, O., Vangenechten, I., Zavřelová, J., Blatný, J., Michels, J., Penka, M. Standardized bleeding scoring system and platelet function analyzer in diagnosis of patients with von Willebrand disease: a survey from a single centre (the Brno-VWD Study). Journal of Thrombosis and Haemostasis, 2011, roč. 9, č. 2, s. 666-667.

Zapletal, O., Blatný, J., Fiamoli, V., Köhlerová, S. Retrospective assessment of risk factors for VTE in adolescents of south Moravian region, Czech Republic within years 2004-2010. Haematologica, 2011, roč. 17, č. 5, s. 661.

Zapletal, O., Fiamoli, V., Blatný, J., Köhlerová, S. Tromboembolická nemoc u dospívajících v jihomoravském kraji v letech 2004-2010: výskyt známých rizikových faktorů. Transfuze a hematologie dnes, 2011, roč. 17, č. 5, s. 25.

Abstrakt ve sborníku

Blatný, J. Trombofilie v dětském věku. In Sborník abstrakt "Pražský hematologický den 14.10.2010. : 2011. s. 12.

Blatný, J. Vyšetřovací postupy při poruše hemostázy u dětí. In Vyšetřovací postupy a metody v pediatrii. Zlín : Bořek/Procházka/Produkce Zlín, 2011. s. 55-62.

Smejkal, P., Chlupová, G., Kamelander, J., Kissová, J., Matýšková, M., Šlechtová, M., Blatný, J., Kohlerová, S., Zapletal, O., Penka, M. Substituční terapie u pacientů s von Willebrandovou chorobou během invazivních výkonů - zkušenosti z jednoho centra. In XVIII. česko-slovenská konference o trombóze a hemostáze. Hradec Králové : 2011.

Zapletal, O. Vyšetřovací postupy u anemií v dětském věku. In Vyšetřovací postupy a metody v pediatrii. Zlín : Bořek/Procházka/Produkce Zlín, 2011. s. 50-55.

Článek v časopise

Blatný, J. Kdy vyšetřovat vrozená trombofilní rizika u dětí? Transfuze Hematologie dnes, 2011, roč. 17, č. 2, s. 69-71.

Blatný, J. Von Willebrand disease – diagnosis and management. Onkologie, 2011, roč. 5, č. 1, s. 28-30.

Blatný, J., Seidlová, D., Penka, M., Ovesná, P., Brabec, P., Ventruba, P., Ševčík, P. Severe postpartum haemorrhage treated with recombinant activated Factor VII in 80 Czech patients: analysis of the UniSeven registry. International journal of obstetric anesthesia, 2011, roč. 20, č. 4, s. 367-368.

Cmejla, R., Ludíková, B., Suková, M., Blatný, J., Pospíšilová, D. Can mutations in the ribosomal protein S26 (RPS26) gene lead to Klippel-Feil syndrome in Diamond-Blackfan anemia patients? An update from the Czech Diamond-Blackfan Anemia registry. Blood Cells, Molecules, and Diseases, 2011, roč. 46, č. 4, s. 300-301.

Fiamoli, V., Blatný, J., Zapletal, O., Köhlerová, S., Janoušová, E. Treatment of Deep Vein Thrombosis with Continuous IV Infusion of LMWH: A Retrospective Study in 32 Children. Thrombosis, 2011, Article ID 981497, s. 1-4.

Penka, M., Salaj, P., Blatný, J., Smejkal, P., Komrska, V., Dulíček, P. Hemofilie. Postgraduální medicína, 2011, roč. 13, č. 4, s. 356-359.

Penka, M., Salaj, P., Blatný, J., Smejkal, P., Komrska, V., Dulíček, P. Co je Český národní hemofilický program. Postgraduální medicína, 2011, roč. 13, č. 4, s. 356-359.

Samková, A., Blatný, J., Fiamoli, V., Dulíček, P., Pařízková, E. Significance and causes of abnormal preoperative coagulation test results in children. Haemophilia, 2011, roč. 17, č. 10, s. 1-5.

Zdráhalová, K., Sedláček, P., Smíšek, P., Keslová, P., Štěrba, J., Hrstková, H., Blažek, .., Mihál, V., Hak, J., Procházková, D., Černá, Z., Timr, P., Zemanová, Z., Jarošová, M., Oltová, A., Schwarz, J., Pospíšilová, Š., Mejstříková, E., Hrušák, O., Zuna, J., Vodičková, E., Zámková, A., Blatný, J., Zapletal, O., Vávra, V. Léčebná studie Relapsed AML 2001/01, 02 pro děti s relapsem akutní myeloidní leukemie nebo primárně rezistentní nemocí zlepšila jejich naději na vyléčení. Transfuze a Hematologie dnes, 2011, roč. 17, č. 3, s. 113-121.

Přednáška bez publikovaného abstraktu

Blatný, J., Fiamoli, V. Profylaxe u dívky s vWD typ III. XVI. Pařízkovy dny, Ostrava, 25.03.2010.

Seidlová, D., Blatný, J., Penka, M., Ventruba, P. Peripartální krvácení. XVII. Pařízkovy dny, Ostrava, 17.03.2011.

Příspěvek do odborné knihy

Blatny, J. Referenční meze krevního obrazu a koagulačních testů u dětí; Vrozené krvácivé stavy – Pediatrický dodatek ; Trombofílie - Pediatrický dodatek . In Penka, M., Tesařová, E. Hematologie a transfuzní lékařství I. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 160-162.

Blatný, J., Penka, M., Matýšková, M. Poruchy koagulace a základní principy hemoterapie v onkologii. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Obecná onkologie. 1. vyd. Praha : Galén, 2011. s. 179-202.

Blatny, J., Prasad, M. Immune tolerance indunction programs. In Rodríguez-Merchán, E., Valentino, L. Current and future issues in Hemophilia care. 1. vyd. Cornwall : Wiley-Blackwell, 2011. s. 91-96.

Bourková, L., Jelínková, M., Trnavská, I., Slánská, M. Cytochemická vyšetření. In Penka, M., Tesařová, E. Hematologie a transfuzní lékařství I. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 85-90.

Bourková, L., Jelínková, M., Trnavská, I., Slánská, M. Morfologická vyšetření. In Penka, M., Tesařová, E. Hematologie a transfuzní lékařství I. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 61-81.

Bourková, L., Jelínková, M., Trnavská, I., Slánská, M. Základní vyšetření pro hemolytické anémie. In Penka, M., Tesařová, E. Hematologie a transfuzní lékařství I. 1. vyd. Praha : Grada , 2011. s. 81-85.

Jelínková, M. Laboratorní diagnostika v hematologii - Morfologická vyšetření, Základní vyšetření pro hemolytické anemie, Cytochemická vyšetření, hemokoagulační laboratorní vyšetření. In Penka, M., Tesařová, E. Hematologie a transfuzní lékařství I. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 61-115.

Zapletal, O. Hematologické malignity u dětí. In Penka, M., Tesařová, E. Hematologie a transfuzní lékařství I. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 357-358.

Příspěvek do sborníku

Smejkal, P., Zapletal, O., Gadisseur, A., Zavřelová, J., Blatný, J., Michiels, J., Penka, M. Standardized bleeding scoring system and Platelet Function Analyzer in diagnosis of patients with von Willebrand dissease: a survey from the South moravian population. In XVIII. česko-slovenská konference o trombóze a hemostáze. Hradec Králové : 2011.

Publikace do roku 2010

Abstrakt v časopise

Jan Blatny, Prasad Mathew, John Puetz, Petra Ovesna, and PetrBrabecSeveNBleeP Registry – 5 Years Later: An Update. Blood (ASH Annual Meeting Abstracts), Nov 2010; 116: Abstract 3651

V. Fiamoli, J. Blatný:  Tretament of deep vein thrombosis with continuous iv infusion of LMWH in children in the years 2003-June 2009, Hematologica 2010;95 (s2) p. 67

V. Fiamoli, J. Blatný, O. Zapletal, S. Kohlerova; Is it possible to treat safely and effectively deep vein thrombosis with continuous infusion of LMWH in children?; Journal of Tromb and Haemost., 2007; 5, Suppl 2, [P-S-584]

J. Blatný, P. Mathew, J. Puetz.First interim analysis of SeveNBleeP registry focused on efficacy and safety of the treatment with rFVIIa in massive haemorrhage in chidlren, Journal of Tromb and Haemost., 2007; 5, Suppl 2, [P-S-234]

J. Blatný, S. Kohlerova, O. Zapletal, V. Fiamoli, M. Penka.rFVIIa is effective alternative to aPCC in prophylaxis of bleeding during immune tolerance protocol in haemophiliac with inhibitor, Journal of Tromb and Haemost., 2007; 5, Suppl 2, [P-M-166]

Penka, M, Mužík, J, Dušek, L, Blatný J, Smejkal, P, Komrska, V, Salaj, P, Klimeš, D, Šnábl, I, Matýškova, M, Pták, J, Hrachovinová, I, Ptoszková, H, Blažek, B, Buliková, A, Krčová, V; Project HemIS (Haemophilia –Information System): Multicentric Information System of Patients with Haemophilia, Journal of Thrombosis and Haemostasis 2005; 3 (Suppl. 1): Abstract (P 1407).

BlatnýJ ,Kohlerova, S , Komrska, V , Pospisilova, D , Blazek, B, Brauner, R , Chroust, K , Dusek, LBleeding Prophylaxis in Children with Haemophilia A/B Using Plasma-derived Concentrates Immunate/Immunine – Prospective SurveyJournal of Thrombosis and Haemostasis 2005; 3 (Suppl. 1): Abstract (P 1998).

BlatnýJ,Cerny, V, Penka, M, Brabec, P, Dusek, L, Treatment of Life Threatening Bleeding with rFVIIa in 2001–2004 in Czech Republic. Presentation of 126 Cases with the Help of ‘UniSeven’ Registry, Journal of Thrombosis and Haemostasis 2005;3 (Suppl. 1): Abstract (P2032).

Kohlerova S., Blatný J., Komrska V., Blazek B., Pospíšilova D. Prophylaxis of bleeding in children with haemophilia A/B with plasma derived concentrated Immunate/Immunine-the safe way to improvement of quality of life. Haemophilia(2004) 10(Suppl.3): 106-109

Kohlerova S., Blatný J., Ptoszkova H., Komrska V., Timr P., Tousovska K. Summer recondition stays of children-haemophiliacs in the Czech Republic (1995-2003) Haemophilia(2004) 10(Suppl.3):38-45

Penka M., Dušek L., Smejkal P., Blatný J., Matyskova M., Komrska V., Salaj P., Krcova K., Ptak J., Blazek B. Project  HemIS (Haemophilia-Information System): multicentric information system of evaluation of clinical data of patients with haemophilia. Haemophilia(2004) 10(Suppl.3):21-2

Blatný J., Bulikova M., Penka M., Slechtova M., Smejkal P., Magnova O., Sterba J.; rFVIIaNovoSeven® - Hemostatic agent not only for hemophiliacs; Abstract P1127, Supplement to the Journal of Thrombosis and Haemostasis July 2003 (ISSN 1740 ­ 3340)

Blatný J., Sterba J., Dusek L., Koptíková J., Kepák T., Penka M.;  Multi-diagnostic retrospective study of risk factors of thrombosis in children with cancer - is there a space for multivariate predictive modeling?Abstract P0832,  Supplement to the Journal of Thrombosis and Haemostasis July 2003 (ISSN 1740 ­ 3340)

Blatný J., Sterba J., Magnova O., Treatment of Life-Threatening Bleeding Associated with Kassabach-Merrit Syndrome in an Infant Using rFVIIaNovoSeven® ; Thrombosis and Haemostasis, Suppl July 2001, Abstract CD 3418

Článek v časopise

Skoloudík D, Fadrná T, Roubec M, Bar M, Zapletal O, Blatný J, Langová K, Bardon P, Sanák D, Kanovský P, Herzig R., Changes in hemocoagulation in acute stroke patients after one-hour sono-thrombolysis using a diagnostic probe., Ultrasound Med Biol. 2010 Jul;36(7):1052-9.

Puetz J, Darling G, Brabec P, Blatný J, Mathew P. Thrombotic events in neonates receiving recombinant factor VIIa or fresh frozen plasma. Pediatr Blood Cancer. 2009 Dec; 53(6):1074-8.

Blatný J., Fiamoli V. Treatment of deep vein thrombosis with continuous intravenous infusion of LMWH in children-an alternative to subcutaneous application when needed. VnitrLek. 2009 Mar;55(3):227-32.

Crushell E, Chukwu J, Mayne P, Blatný J, Treacy EP. Negative screening tests in classical galactosaemia caused by S135L homozygosity. J Inherit Metab Dis. 2009 Jun;32(3):412-5..

Borska P, Faldyna M, Blatný J, Leva L, Vejrostova M, Doubek J, Moore PF. Gamma/delta T-cell lymphoma in a dog. Can Vet J. 2009 Apr; 50(4):411-6.

Puetz J, Darling G, Brabec P, Blatný J, Mathew P. Thrombotic events in neonates receiving recombinant factor VIIa or fresh frozen plasma. Pediatr Blood Cancer. 2009 Dec; 53(6):1074-8.

K Beel, M M. Cotter, J Blatný, J Bond, G Lucas, F Green, V Vanduppen, D W. Leung, S Rooney, O P. Smith, M K. Rosen and P Vandenberghe. A large kindred with X-linked neutropenia with an I294T mutation of the Wiskott-Aldrich syndrome gene British Journal of Haematology 2008, 144, 120–126

Blatný J., Kohlerova S., Zapletal O., Fiamoli V., Penka M., Smith O. Prophylaxis with recombinant factor VIIa for the management of bleeding episodes during immune tolerance treatment in a boy with severe haemophilia A and inhibitors. . Haemophilia 2008 Sep; 14(5):1140-2.

Krenova Z, Sterba J, Blatný J, Kren L, Slany J., A case of anaplastic large cell lymphoma-induced hemophagocyticlymphohistiocytosis in an adolescent female. Pediatr Blood Cancer. 2007 Dec; 49(7):1056.

M. Morfini, G. Aeurswald, R. A. Kobelt, G. F. Rivolta, J. Rodriguez-Martorell, F. A. ScaraggiI, C. Altisent, J. Blatný, A. Borel-Delron and V. Rossi. Prophylactic treatment of haemophilia patients with inhibitors: clinical experience with recombinant factor VIIa in European Haemophilia Centres. Haemophilia (2007), Sep;13(5):502-7.

Skoloudi­k D, Fadrna T, Bar M, Zapletalova O, Zapletal O, Blatný J, Penka M, Langova K, Hluštik P, Herzig R, Kanovsky P. Changes in haemocoagulation in healthy volunteers after a 1-hour thrombotripsy using a diagnostic 2-4 MHz transcranial probe.  J Thromb Thrombolysis. 2008 Oct;26(2):119-24

Kotlin R., Chytilova M., Suttnar J., Riedel T. Salaj P., Blatný J., Santrucek J., Klener P., Dyr JE. Fibrinogen NovyJicin and Praha II: Cases of hereditary Aalpha  16ArgCysAalpha 16 Arg His dysfibrinogenemia. Thromb Res 2007 121(1):75-84.

vonDepka M, Hassan M, Blatný J, Smejkal P, Vdovin V. The use of recombinant-activated factor VII in von Willebrand disease: a case series.Blood Coagul Fibrinolysis. 2006 Jun;17(4):311-316.

Sterba J, Prochazka J, Ventruba J, Kren L, Valik D, Burgetova D, Mudry P, Skotakova J, Blatny J.; Successful treatment of Aspergillus brain abscess in a child with acute lymphoblastic leukemia and liver failure. PediatrHematolOncol. 2005 Dec;22(8):649-55.

Mike A. Laffan, R. Campbell Tait, Jan Blatný, Kurt Espersen, Izebelle Grabowska, Lidia Loch-Bakonska, Agata Pauzkowska, Elzbieta Stasiak-Pikula, Grazyna Michalska, Julia Wendon and Katarzyna Piotrowska, Use of Recombinant Activated Factor VII for Bleeding in Pancreatitis, A Case Series; Pancreas (2005) Vol. 30, 3: 279-284

Blatný J., Dušek L., Štěrba J., Penka M., Risk Factors of Severe Complications Associated with Central Venous Lines in Children Treated for Malignant Disease – Prediction in Risk Analysis; SCRIPTA MEDICA (BRNO)–77 (3):145 –166,June 2004

Doležel Z., Dostálková D., Blatný J., Starha J., Geryková H. Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria in a girl with hemolysis and “hematuria”. PediatrNeprol (2004) 19:1177-1179

Jarosova M, Holzerova M, Mihal V, Blatný J, Lakoma I, Trka J, Pikalova Z, Hrušák O, Indrak K, Additional evidence of genetic changes in children with ALL and TEL/AML1 fusion gene.Leukemia. 2002 Sep;16(9):1873-5.

Recenzované české časopisy

O. Zapletal, J. Blatný, J. Štarha, Heparin-induces thrombocytopenia during the treatment with LMWH in children (Heparinem indukovaná trombocytopenie při léčbě nízkomolekulárními hepariny u dětí.) Vnitř. Lék 2010: 56 (suppl 1);

Hofírek I., Penka M., Zvarová M., Šárník S., Blatný J., Zapletal O., Rotnágl J., Sochor O., Localized intravenous thrombolysis in children and adolescents (Lokálníintravenóznítrombolýza u dětí a mladistvích,) Vnitř. Lék 2010:56 (suppl 1)

Fiamoli V., Blatný J., Chronic Immune Thrombocytopenic Purpura – successful treatment with antiCD20 (Chronická imunitní trombocytopenická purpura – úspěšná léčba protilátkami anti-CD20,) Vnitř. Lék 2010:56 (suppl 1)

Blatný J., Štěrba J., Penka M., Sokolovská J.  Central venous lines (CVL) and thrombosis, not only in children with malignancy; Voxpediatriae 20004 (5) :pg:33-36

Ošlejšková H., Šlapal R., Procházka J., Blatný J., Macků M., Habanec T., Racek P.: Isolated Cerebral Vasculitis in Five Years Old Girl, (Izolovaná cerebrální vaskulitida u pětiletédívky) Trendy v medicíně,  2000 :2v, (5), pg. 65-67

ELukáš Z., Blatný J., Litzmann J., et al. :Diagnosis of CoeliacalSprue (Diagnostika celiakie) , Česko-Slovenskápediatrie, 1999:54,(10), pg. 566-8

Slavíčková, J. Blatný, I. Melichar, E. Bajerová, Our Experience with Transfusion of Autologous Blood in Children (Naše zkušenost s autologní transfuzí u dětí) ;Transfuzednes; 1998:23, pg 22-.26

Kapitoly v knihách

Blatný J. “Life Threatening bleeding” (Život ohrožující krvácení), Péče o kriticky nemocné dítě (textbook), Fendrychova J, Klimovič M et al., NCO NZO Brno 2005, ISBN 80-7013-427-5, pg. 183-187.

Blatný J., “Inherited coagulation disorders” (Vrozené trombofilní stavy); Paediatric Haematology (Dětská hematologie) J. Starý et. al., Galén 2005 (edition Trendy v medicíně), ISBN 80-7262-327-3.,pg. 189-203

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji