Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Od 27. 5. jsou umožněny návštěvy v celé FN Brno (areál Bohunice, Porodnice, Dětská nemocnice) za určitých pravidel, ty naleznete zde. *** Informace o testování na koronavirus zde. *** Informace o rezervačním systému pro testování na koronavirus zde.

Přednášky a publikace - Oddělení dětské hematologie

2019

ČLÁNEK V ČASOPISE

FORMANKOVA, R., KANDEROVA, V., RACKOVA, M., SVATON, M., BRDICKA, T., RIHA, P., KESLOVA, P., MEJSTRIKOVA, E., ZALIOVA, M., FREIBERGER, T., GROMBIRIKOVA, H., ZEMANOVA, Z., VLKOVÁ, M., FENCL, F., COPOVA, I., BRONSKY, J., JABANDŽIEV, P., SEDLACEK, P., ŠOUKALOVÁ, J., ZAPLETAL, O., STARY, J., TRKA, J., KALINA, T., KRAMARZOVA, KS., HLAVÁČKOVÁ, E., LITZMAN, J., FRONKOVA, E. Novel SAMD9 Mutation in a Patient With Immunodeficiency, Neutropenia, Impaired Anti-CMV Response, and Severe Gastrointestinal Involvement. Frontiers in Immunology. 2019, 10(SEP 18), 2194. ISSN 1664-3224. IF 4.716.

KÖHLEROVÁ, S. Komentář ke studii. Farmakoterapie. 2019, 15(2), 179. ISSN 1801-1209.

STARÝ, J., BLATNÝ, J., POSPÍŠILOVÁ, D. 25 let vývoje dětské hematologie. Transfuze a hematologie dnes. 2019, 25(1), 43-49. ISSN 1213-5763.

ZAPLETAL, O., BLATNÝ, J., OVESNÁ, P., KOMRSKA, V., PAVLÍKOVÁ, T., KÖHLEROVÁ, S., FIAMOLI, V. Intrakraniální krvácení u pacientů s hemofilií A. Česko-slovenská pediatrie. 2019, 74(4), 233-239. ISSN 0069-2328.

 

OSTATNÍ

BLATNÝ, J., NOSÁĽ, S. ŽOK u dětí po 12 měsících - feedback. XVI. Sympozium Aktuality v dětské intenzivní péči, Ostrava, 29.01.2019-30.01.2019. (Přednáška)

BLATNÝ, J. Nové trendy v léčbě dětského pacienta s hemofilií. XIV. Pediatrický kongres s mezinárodní účastí, Olomouc, 26.09.2019-28.09.2019. (Konferenční abstrakta) In: Česko-slovenská pediatrie. 2019, 74(S1), 21-22. ISSN 0069-2328.

BLATNÝ, J. Farmakokineticky řízená profylaxe v éře koncentrátů s prodlouženým účinkem a její vliv na farmako-ekonomiku. XI. Hemofilické dni s mezinárodnou účasťou, Bratislava, 25.04.2019-26.04.2019. (Konferenční abstrakta) In: XI. Hemofilické dni s mezinárodnou účasťou: zborník abstraktov. 2019, 28-29. ISBN 978-80-973245-3-7.

BLATNÝ, J. The benefit of a national registry. 12th Annual Congress of the European Association for Haemophilia and Allied Disorders 2019, Prague, 06.02.2019-08.02.2019. (Konferenční abstrakta) In: Haemophilia. 2019, 25(Suppl. 1), 21. ISSN 1351-8216.

BLATNÝ, J. Profylaxe TEN u kriticky nemocných dětí: data nebo empirie?. XVI. Sympozium Aktuality v dětské intenzivní péči, Ostrava, 29.01.2019-30.01.2019. (Přednáška)

SMEJKAL, P., ZAVŘELOVÁ, J., ZAPLETAL, O., VANGENECHTEN, I., GADISSEUR, A., ROMANOVÁ, G., POLÁK, P., BLATNÝ, J., MICHIELS, JJ., PENKA, M. Platelet function analyser in diagnosis of von Willebrand disease. 12th Annual Congress of the European Association for Haemophilia and Allied Disorders 2019, Prague, 06.02.2019-08.02.2019. (Konferenční abstrakta) In: Haemophilia. 2019, 25(Suppl. 1), 156. ISSN 1351-8216.

SMEJKAL, P., ZAVŘELOVÁ, J., ZAPLETAL, O., VANGENECHTEN, I., GADISSEUR, A., ROMANOVÁ, G., POLÁK, P., BLATNÝ, J., MICHIELS, JJ., PENKA, M. Analysis of carriers of type 3 von Willebrand disease caused by heterozygous deletion c.2435delC in South Moravian region. 12th Annual Congress of the European Association for Haemophilia and Allied Disorders 2019, Prague, 06.02.2019-08.02.2019. (Konferenční abstrakta) In: Haemophilia. 2019, 25(Suppl. 1), 157. ISSN 1351-8216.

 

2018

ČLÁNEK V ČASOPISE

DOLEŽEL, Z., FIAMOLI, V., PAPEŽ, J. Znáte schistocyty?. Pediatrie pro praxi. 2018, 19(6), 363. ISSN 1213-0494.

GIANGRANDE, P., HERMANS, C., O'MAHONY, B., DE KLEIJN, P., BEDFORD, M., BATOROVA, A., BLATNÝ, J., JANSONE, K. European principles of inhibitor management in patients with haemophilia. Orphanet Journal of Rare Diseases. 2018, 13(APR 2018), 66. ISSN 1750-1172. IF 3.687.

IORIO, A., EDGINTON, A., BLANCHETTE, V., BLATNÝ, J., BOBAN, A., CNOSSEN, M., COLLINS, P., CROTEAU, S., FISCHER, K., HART, D., ITO, S., KORTH-BRADLEY, J., LETHAGEN, S., LILLICRAP, D., MAKRIS, M., MATHOT, R., MORFINI, M., NEUFELD, E., SPEARS, J. Performing and interpreting individual pharmacokinetic profiles in patients with Hemophilia A or B: Rationale and general considerations. Research and Practice in Thrombosis and Haemostatis. 2018, 2(3), 535-548. ISSN 2475-0379.

LUKÁŠOVÁ, V., SCHNEIDEROVÁ, H., FIAMOLI, V., ZAPLETAL, O., KÖHLEROVÁ, S., BLATNÝ, J. Bezpečnost a efektivita léčby rituximabem u dětí s autoimunitním onemocněním. Transfuze a hematologie dnes. 2018, 24(4), 270-282. ISSN 1213-5763.

PARIZEK, A., BINDER, T., BLAHA, J., BLATNÝ, J., BURSIK, M., FEYEREISL, J., JANKŮ, P., KOKRDOVA, Z., KREPELKA, P., KVASNICKA, J., LUBUSKY, M., SEIDLOVÁ, D., SIMETKA, O., ŠTOURAČ, P., CERNY, V. Diagnostika a léčba peripartálního život ohrožujícího krvácení. Česká gynekologie-Czech Gynaecology. 2018, 83(2), 150-157. ISSN 1210-7832.

SERWAS, N., HUEMER, J., DIECKMANN, R., MEJSTRIKOVA, E., GARNCARZ, W., LITZMAN, J., HOEGER, B., ZAPLETAL, O., JANDA, A., BENNETT, K., KAIN, R., KERJASCHKY, D., BOZTUG, K. CEBPE-Mutant Specific Granule Deficiency Correlates With Aberrant Granule Organization and Substantial Proteome Alterations in Neutrophils. Frontiers in Immunology. 2018, 9(MAR 29), 588. ISSN 1664-3224. IF 4.716.

STAŇO KOZUBÍK, K., RADOVA, L., PESOVA, M., RÉBLOVÁ, K., TRIZULJAK, J., PLEVOVÁ, K., FIAMOLI, V., GUMULEC, J., URBANKOVA, H., SZOTKOWSKI, T., MAYER, J., POSPÍŠILOVÁ, Š., DOUBEK, M. C-terminal RUNX1 mutation in familial platelet disorder with predisposition to myeloid malignancies. International Journal of Hematology. 2018, 108(6), 652-657. ISSN 0925-5710. IF 2.251.

VANGENECHTEN, I., MAYGER, K., SMEJKAL, P., ZAPLETAL, O., MICHIELS, J., MOORE, G., GADISSEUR, A. A comparative analysis of different automated von Willebrand factor glycoprotein Ib-binding activity assays in well typed von Willebrand disease patients. Journal of thrombosis and haemostasis. 2018, 16(7), 1268-1277. ISSN 1538-7933. IF 4.662.

ZAORAL, T., BLATNÝ, J., VOBRUBA, V., NOSÁĽ, S., RAFFAJ, D., CVACHOVEC, K., ĆERNÝ, V. Česko-slovenský mezioborový doporučený postup diagnostika a léčba život ohrožujícího krvácení (ŽOK) u dětských pacientů v intenzivní a perioperační péči. Česko-slovenská pediatrie. 2018, 73(1), 57-61. ISSN 0069-2328.

  

KNIHA

FENDRYCHOVÁ, J., BARTL, V., BLATNÝ, J., BRAUNER, R., ČERNÁ, O., DOMINIK, P., FEDORA, M., MALOŇ FRIEDLOVÁ, K., HORKÁ, T., JURÁNEK, S., LOKAJ, P., KAMENÍČKOVÁ, J., KLIMOVIČ, M., PAPEŽ, J., PILÁT, M., PROKOP, JM., ŠEDA, M., ŠTARHA, J., ZAJÍČEK, R., ZAORAL, T., ZERHAU, L. Péče o kriticky nemocné dítě. 2. přepracované a rozšířené. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2018. 420 s. ISBN 978-80-7013-592-1.

OSTATNÍ

BLATNÝ, J. New products in haemophilia therapy: Single chain recombinant FVIII, recombinant FIX-Fusion protein. XXV. Slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze s medzinárodnou účasťou, Martin, 24.05.2018-26.05.2018. (Konferenční abstrakta) In: Vaskulárna medicína - Suplement. 2018, 10(S1), 25-26. ISSN 1338-0214.

BLATNÝ, J., JIMENEZ-YUSTE, V., RODRIGUEZ-MERCHAN, E., LOBET, S., GARCÍA DIEGO, D., GARCÍA-BARCENILLA, S. Radiosynovectomy—an important treatment option for patients with target joint. (Konferenční abstrakta) In: Haemophilia. 2018, 24(Suppl. 1), 15. ISSN 1351-8216.

 

2017

ČLÁNEK V ČASOPISE

BERNTORP, E., DARGAUD, Y., HART, D., LOBET, S., MANCUSO, M., D'OIRON, R., PERRY, D., POLLARD, D., VAN DEN BERG, M., BLATNÝ, J., CHAMBOST, H., DORIA, A., HOLME, P., KACZMAREK, R., MANTOVANI, L., MCLAUGHLIN, P., NANAYAKKARA, L., PETRINI, P., SANNIE, T., LAANE, E., MAIA, R., DETTORAKI, A., FARRELL, A., HALIMEH, S., RAZA, S., TAYLOR, S. The second Team Haemophilia Education Meeting, 2016, Frankfurt, Germany. European Journal of Haematology. 2017, 98(S85), 1-15. ISSN 0902-4441. IF 2.595.

BLATNÝ, J., OVESNÁ, P. Léčba dětí s hemofilií v České republice. Česko-slovenská pediatrie. 2017, 72(3), 148-153. ISSN 0069-2328.

BLATNÝ, J., BLÁHA, J., CVACHOVEC, K., ČERNÝ, V., FIRMENT, J., KUBISZ, P., KVASNIČKA, J., MASOPUST, J., PENKA, M., SALAJ, P., STAŠKO, J., ZÁHOREC, R., ZÝKOVÁ, I. Diagnostika a léčba život ohrožujícího krvácení u dospělých pacientů v intenzivní a perioperační péči. Anesteziologie a intenzivní medicína. 2017, 28(4), 263-269. ISSN 1214-2158.

ČERMÁKOVÁ, Z., HRDLIČKOVÁ, R., SMEJKAL, P., ZAVŘELOVÁ, J., GUMULEC, J., KOŘÍSTEK, Z., HAJŠMANOVÁ, Z., PROCHÁZKOVÁ, J., BLATNÝ, J., BLAŽEK, B., ĆERNÁ, Z., DULÍČEK, P., HAK, J., HLUŠÍ, A., HRDLIČKOVÁ, R., KOMRSKA, V., OVESNÁ, P., POSPÍŠILOVÁ, D., PROCHÁZKOVÁ, D., ŠLECHTOVÁ, J., TIMR, P., VONKE, I., WALTEROVÁ, L., PENKA, M. Diagnostika a léčba získané hemofilie - konsenzuální doporučení Českého národního hemofilického programu (ČNHP). Transfuze a hematologie dnes. 2017, 23(2), 101-109. ISSN 1213-5763.

IORIO, A., BLANCHETTE, V., BLATNÝ, J., COLLINS, P., FISCHER, K., NEUFELD, E. Estimating and interpreting the pharmacokinetic profiles of individual patients with hemophiliaA or B using a population pharmacokinetic approach: communication from the SSC of the ISTH. Journal of thrombosis and haemostasis. 2017, 15(12), 2461-2465. ISSN 1538-7933. IF 4.899.

KÖHLEROVÁ, S., TIMR, P., BLATNÝ, J. Riziko pozdní diagnózy hemofilie. Česko-slovenská pediatrie. 2017, 72(3), 160-163. ISSN 0069-2328.

KOMRSKA, V., OVESNÁ, P., ZÁPOTOCKÁ, E., ČEPELÁKOVÁ, V., BLATNÝ, J. Kvalita života dětských hemofiliků v České republice – zkušenosti jednoho centra. Česko-slovenská pediatrie. 2017, 72(3), 154-159. ISSN 0069-2328.

SMEJKAL, P., BLATNÝ, J., HLUŠÍ, A., HRDLIČKOVÁ, R., KOMRSKA, V., PENKA, M., ŠLECHTOVÁ, J., BLAŽEK, B., ČERMÁKOVÁ, Z., ČERNÁ, Z., DULÍČEK, P., HAK, J., OVESNÁ, P., POSPÍŠILOVÁ, D., PROCHÁZKOVÁ, D., TIMR, P., ULLRYCHOVÁ, J., VONKE, I., WALTEROVÁ, L. Konsenzuální doporučení Českého národního hemofilického programu (CNHP) pro diagnostiku a léčbu pacientů s hemofilií, vydání 2., rok 2017. Transfuze a hematologie dnes. 2017, 23(2), 82-99. ISSN 1213-5763.

OSTATNÍ

SMEJKAL, P., ZAVŘELOVÁ, J., ZAPLETAL, O., GADISSEUR, A., VANGENECHTEN, I., BULIKOVÁ, A., KAMELANDER, J., KISSOVÁ, J., ROMANOVÁ, G., ŠLECHTOVÁ, M., BLATNÝ, J., MICHIELS, J., PENKA, M. PFA v diagnostice von Willebrandovy choroby. XXIV. Česko-slovenská konference o trombóze a hemostáze, Hradec Králové, 18.05.2017-20.05.2017. (Přednáška)

BUČKOVÁ, H., BLATNÝ, J. Project of complex psychological care for adults with haemophilia. (Konferenční abstrakta) In: Haemophilia. 2018, 24(Suppl. 1), 14. ISSN 1351-8216.

HELEŠIC, J., LITZMAN, J., FREIBERGER, T., FIAMOLI, V., KRBKOVÁ, L. Omennův syndrom u novorozence. 14.festival kazuistik. Pediatrická konference, Luhačovice, 20.04.2018-22.04.2018. (Konferenční abstrakta) In: 14. festival kazuistik: pediatrická konference: sborník abstrakt. 2018, 70. ISBN 978-80-906874-2-4.

JELÍNKOVÁ, M., ZAPLETAL, O., KOKESZOVÁ, M., BLATNÝ, J. Leukocytóza u dětí pokaždé jinak. 1. Český hematologický a transfuziologický sjezd, Praha, 16.09.2018-19.09.2018. (Konferenční abstrakta) In: Transfuze a hematologie dnes. 2018, 24(Suppl. 2), 124-125. ISSN 1213-5763.

NOVÁKOVÁ, M., KUBRIČANOVÁ ŽALIOVÁ, M., FROŇKOVÁ, E., NIEMEYER, C., WLODARSKI, M., JANDA, A., SUKOVÁ, M., KANDEROVÁ, V., KALINA, T., ZEMANOVÁ, Z., CAMPR, V., ZAPLETAL, O., POSPÍŠILOVÁ, D., VODIČKOVÁ, E., TRKA, J., STARÝ, J., HRUŠÁK, O., MEJSTŘÍKOVÁ, E. SPECIFICKÉ ZMĚNY V ZASTOUPENÍ LYMFOCYTÁRNÍCH SUBPOPULACÍ V PERIFERNÍ KRVI ODLIŠUJÍ JEDNOTLIVÉ PODSKUPINY DĚTSKÝCH PACIENTŮ SE SELHÁNÍM KOSTNÍ DŘENĚ. I.český hemotologický a transfuziologický sjezd, Praha, 16.09.2018-19.09.2018. (Konferenční abstrakta) In: Transfuze a hematologie dnes. 2018, 24(Suppl. 2/b), 34. ISSN 1213-5763.

OVESNÁ, P., KOMRSKA, V., ANTONIN, H., CERMAKOVA, Z., GOWDA, A., BLATNÝ, J., BOSBACH, S. Retrospective chart review of hemophilia patients registered at Haemophilia centers across Czech Republic (CR) since the past 6 years. (Konferenční abstrakta) In: Haemophilia. 2018, 24(Suppl. 5), T-P-017 (520). ISSN 1351-8216.

ROHLEDER, O., ZAPLETALOVÁ, D., ULRICHOVÁ, M., DOMANSKÝ, J., KÝR, M., NOSKOVÁ, H., SLABÝ, O., DRÁBOVÁ, K., ZAPLETAL, O., BLATNÝ, J., KÖHLEROVÁ, S., FIAMOLI, V., TŮMA, J., ŠTĚRBA, J. Život ohrožující krvácení u leukemika v indukci. 14. festival kazuistik: Pediatrická konference, Luhačovice, 20.04.2018-22.04.2018. (Poster) In: 14. festival kazuistik: pediatrická konference: sborník abstrakt. 2018, 130. ISBN 978-80-906874-2-4.

SMÍŠEK, P., FIAMOLI, V., SUKOVÁ, M., SLÁMOVÁ, L., BLAŽEK, B., STARÝ, J. Léčba dětí s chronickou imunitní trombocytopenií mykofenolát mofetilem. XXVIII. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky, České Budějovice, 02.11.2018-04.11.2018. (Konferenční abstrakta) In: XXVIII. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky: program konference a sborník abstrakt. 2018, 65.

PŘÍSPĚVEK V KONFERENČNÍM SBORNÍKU

BLATNÝ, J. Moderní léčba hemofilie - stávající doporučení, trendy a výzvy. I. Český hematologický a transfuziologický sjezd. Praha, 16.09.2018 - 19.09.2018. In: Transfuze a hematologie dnes: edukační program. 2018, 24(Suppl. 2/a), 69-71. ISSN 1213-5763.

 

2016

ČLÁNEK V ČASOPISE

ASTERMARK, J., HART, D., LOBET, S., BLATNÝ, J., D'OIRON, R., KENET, G., DOLAN, G., LIBOTTE, V., HERMANS, C. Partnering to change the world for people with haemophilia: 6(th) Haemophilia Global Summit, Prague, Czech Republic, 24-26(th) September 2015. European Journal of Haematology. 2016, 97(SI), 3-23. ISSN 0902-4441. IF 2.653.

FIAMOLI, V. Rekombinantní přípravky třetí generace v léčbě hemofilie. Remedia. 2016, 26(05), 430-433. ISSN 0862-8947.

FISCHER, K., BLATNÝ, J. Do the SIPPET study results apply to the patients I treat?. Haemophilia. 2016, 23(3), 348-149. ISSN 1351-8216. IF 3.569.

HRDLIČKOVÁ, R., SMEJKAL, P., BLATNÝ, J., HLUŠÍ, A., KOMRSKA, V., PENKA, M., ŠLECHTOVÁ, J., BLAŽEK, B., ČERMÁKOVÁ, Z., ČERNÁ, Z., DULÍČEK, P., HAK, J., OVESNÁ, P., POSPÍŠILOVÁ, P., PROCHÁZKOVÁ, D., TIMR, P., ULLRYCHOVÁ, J., VONKE, I., WALTEROVÁ, L. Konsenzuální doporučení Českého národního hemofilického programu (ČNHP) pro zajištění chirurgických a invazivních výkonů u pacientů s hemofilií. Transfuze a hematologie dnes. 2016, 22(1), 39-43. ISSN 1213-5763.

NOVAKOVA, M., ZALIOVA, M., SUKOVA, M., WLODARSKI, M., JANDA, A., FRONKOVA, E., CAMPR, V., LEJHANCOVA, K., ZAPLETAL, O., POSPISILOVA, D., CERNA, Z., KUHN, T., SVEC, P., PELKOVA, V., ZEMANOVA, Z., KERNDRUP, G., VAN DEN HEUVEL-EIBRINK, M., VAN DER VELDEN, V., NIEMEYER, C., KALINA, T., TRKA, J., STARY, J., HRUSAK, O., MEJSTRIKOVA, E. Loss of B cells and their precursors is the most constant feature of GATA-2 deficiency in childhood myelodysplastic syndrome. Haematologica. 2016, 101(6), 707-716. ISSN 0390-6078. IF 7.702.

SMEJKAL, P., BLATNÝ, J., HLUŠÍ, A., HRDLIČKOVÁ, R., KOMRSKA, V., PENKA, M., ŠLECHTOVÁ, J., BLAŽEK, B., ČERMÁKOVÁ, Z., ČERNÁ, Z., DULÍČEK, P., HAK, J., OVESNÁ, P., POSPÍŠILOVÁ, D., PROCHÁZKOVÁ, D., TIMR, P., ULLRYCHOVÁ, J., VONKE, I., WALTEROVÁ, L. Konsenzuální doporučení Českého národního hemofilického programu (ČNHP) pro diagnostiku a léčbu pacientů s vrozenou hemofilií a s inhibitorem FVIII/FIX. Transfuze a hematologie dnes. 2016, 22(1), 44-54. ISSN 1213-5763.

OSTATNÍ

BLATNÝ, J. DDAVP v léčbě hemofilie – návrat po 50 letech. Koagulace a krvácení, Konopiště, 20.10.2016-21.10.2016. (Přednáška)

BLATNÝ, J. Ovlivní výsledky studie SIPPET náš přístup k léčbě hemofilie?. XXVI. konferencia detských hematológov a onkológov Českej a Slovenskej republiky, Tále, 07.10.2016-09.10.2016. (Přednáška)

FIAMOLI, V. Není hemofilie jako hemofilie. Festival Kazuistik, Luhačovice, 22.04.2016-24.04.2016. (Přednáška)

FIAMOLI, V. Glanzmannova trombastenie - součást diferenciální diagnostiky krvácivých stavů u dětí. XXVI. konferencia detských hematológov a onkológov Českej a Slovenskej republiky, Tále, 07.10.2016-09.10.2016. (Přednáška)

JELÍNKOVÁ, M. Rozšířené parametry krevního obrazu a jejich klinické využit. Jarní hematologické sympozium, Kroměříž, 01.04.2016-01.04.2016. (Přednáška)

KÖHLEROVÁ, S., BLATNÝ, J., ZAPLETAL, O., FIAMOLI, V., BUČKOVÁ, H. Úloha hematologa v EB centru – péče o pacienty s Epidermolysis bullosa. XXVI. konferencia detských hematológov a onkológov Českej a Slovenskej republiky, Tále, 07.10.2016-09.10.2016. (Poster) In: XXVI. konferencia detských hematológov a onkológov Českej a Slovenskej republik: zborník abstraktov. 2016, 74.

PALLA, R., MENEGATTI, M., MENEGATTI, M., BOSCARINO, M., BLATNÝ, J., ZAPLETAL, O. Prospective Evaluation of Bleeding Incidence in Fibrinogen Deficiency (PRO-RBDD Study). (Konferenční abstrakta) In: Blood. 2016, 2016(128), ISSN 0006-4971.

STEHLÍKOVÁ, O., BERNARD, T., FIAMOLI, V., KISSOVÁ, J., DOUBEK, M. Raritní nálezy z laboratoře průtokové cytometrie. XVII. Česko-slovenská konference laboratorní hematologie, Hradec Králové, 10.11.2016-11.11.2016. (Konferenční abstrakta) In: XVII. Česko-slovenská konference laboratorní hematologie: sborník abstrakt. 2016, x. ISBN 978-80-906205-4-4.

ZAPLETAL, O., BLATNÝ, J. S léčbou asociovaná rizika vzniku inhibitoru u PUPs s hemofilií A. XXVI. konferencia detských hematológov a onkológov Českej a Slovenskej republiky, Tále, 07.10.2016-09.10.2016. (Přednáška)

 

2015

ČLÁNEK V ČASOPISE

BLATNÝ, J., KOMRSKA, V., BLAZEK, B., PENKA, M., OVESNA, P. Inhibitors incidence rate in Czech previously untreated patients with haemophilia A has not increased since introduction of recombinant factor VIII treatment in 2003. Blood coagulation and fibrinolysis. 2015, 26(6), 673-678. ISSN 0957-5235. IF 1.242.

NEMES, L., BLATNÝ, J., KLUKOWSKA, A., SPASOVA, M., SAULYTE TRAKYMIENE, S., SERBAN, M. Haemophilia care in Central and Eastern Europe: challenges and ways forward from clinicians´perspective. Haemophilia. 2015, 21(5), E419–E421. ISSN 1351-8216. IF 2.673.

OSTATNÍ

VANGENECHTEN, I., SMEJKAL, P., ZAPLETAL, O., ZAVŘELOVÁ, J., BLATNÝ, J., PENKA, M., MICHIELS, JJ., GADISSEUR, A. Identification of large vwf gene deletions and duplications by mlpa in the south moravian (Czech republic) vwd cohort in the Brno-vwd study. ISTH 2015 Congress, Toronto, 20.06.2015-25.06.2015. (Konferenční abstrakta) In: Journal of thrombosis and haemostasis. 2015, 13(Suppl. 2), 500. ISSN 1538-7933.

FIAMOLI, V. Hematologická kazuistika s hlasováním. II: kongres pediatrů a dětských sester v Brně, Brno, 09.10.2015-10.10.2015. (Konferenční abstrakta) In: Pediatrie pro praxi. 2015, 16(Suppl. F), F15. ISBN 978-80-7471-121-3.

JELÍNKOVÁ, M., BLATNÝ, J. Není odběr jako odběr. II: kongres pediatrů a dětských sester v Brně, Brno, 09.10.2015-10.10.2015. (Konferenční abstrakta) In: Pediatrie pro praxi. 2015, 16(Suppl. F), F13. ISBN 978-80-7471-121-3.

KÖHLEROVÁ, S., ZAPLETAL, O., BLATNÝ, J. Anémie u dětí - diferenciální diagnostika. II: kongres pediatrů a dětských sester v Brně, Brno, 09.10.2015-10.10.2015. (Konferenční abstrakta) In: Pediatrie pro praxi. 2015, 16(Suppl. F), F13-F14. ISBN 978-80-7471-121-3.

SMEJKAL, P., ZAPLETAL, O., GADISSEUR, A., VANGEMECHTEN, I., ZAVŘELOVÁ, J., BLATNÝ, J., MICHIELS, J., PENKA, M. Laboratorní a molekulární analýza rodin s von Willebrandovou chorobou v regionu jižní Moravy. XVII. Slovensko-český hematologický a transfuziologický zjazd, Bratislava, 24.09.2015-27.09.2015. (Přednáška)

ZAPLETAL, O. Trombocytopenie a neutropenie u dětí. II: kongres pediatrů a dětských sester v Brně, Brno, 09.10.2015-10.10.2015. (Konferenční abstrakta) In: Pediatrie pro praxi. 2015, 16(Suppl. F), F14. ISBN 978-80-7471-121-3.

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji