Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Od 27. 5. jsou umožněny návštěvy v celé FN Brno (areál Bohunice, Porodnice, Dětská nemocnice) za určitých pravidel, ty naleznete zde. *** Informace o testování na koronavirus zde. *** Informace o rezervačním systému pro testování na koronavirus zde.

Informace pro odborníky

Jak k námodesílat  pacienty

S žádankou o vyšetření na tiskopisu zdravotní pojišťovny, vyplněnou registrujícím praktickým lékařem pro děti a dorost nebo příslušným specialistou. Pacienti se objednají předem telefonicky, aktutní vyšetření provádíme přednostně i bez objednání.

Pracovní skupiny a odborné společnosti

Participace v "Pracovnískupině pro dětskou hematologii ČR", Doc. MUDr. Jan Blatný, PhD.  je v této skupině pověřen koordinací problematiky trombózy a hemostázy. Kromě této aktivity je Doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. i pověřeným předsedou Sekce pro hemostázu a trombózu ČHS a členem výboru České společnosti pro Trombózu a hemostázu. Mgr. Magdaléna Jelínková je aktivním členem pracovnískupiny Laboratorní sekce ČHS.
Zástupci oddělení jsou členy Světové hemofilické federace (WFH), ISTH (spolupráce s Paeditric/Perinatal SSC a členství v pracovní skupině pro farmakokinetiku FVIII/FIX), Americké hematologické společnosti (ASH), České hematologické společnosti, České společnosti pro trombózu a hemostázu, České pediatrické společnosti a Advanced Bleeding Care Board of The Czech Republic.

Doc. MUDr. Jan Blatný, PhD. je administrátorem registru pacientů s hemofiliía ostatními vrozenými poruchami srážení v České republice, který je veden Českým národním hemofilickým programem (ČNHP) – mezioborovou odbornou iniciativou odpovídající za metodické vedení a strategii péče o osoby s poruchami krevního srážení v naší zemi (cnhp.registry.cz).  Doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. je rovněž koordinátorem ČNHP pro pediatrickou problematiku a členem výkonného výboru EAHAD (European Association for Haemophilia and Allied Disorders).

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji