Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Informace pro odborníky

Jak k námodesílat  pacienty

S žádankou o vyšetřenínatiskopisuzdravotnípojišťovny, vyplněnouregistrujícímpraktickýmlékařem pro děti a dorost nebo příslušným specialistou. Pacienti se objednávajípředemtelefonicky, akutní vyšetření provádíme přednostněi bezobjednání.

 

Pracovní skupiny

Participace v "Pracovnískupině pro dětskou hematologii ČR", MUDr. Jan Blatný, PhD.  je v této skupině pověřen koordinací problematiky trombózy a hemostázy. Kromě této aktivity je MUDr. Blatný, Ph.D. i členem výboru Sekce pro trombózu a hemostázu ČHS a vedoucím dětské sekce České společnosti pro Trombózu a hemostázu. Mgr. Magdaléna Jelínková je aktivním členem pracovnískupiny Laboratorní sekce ČHS.
Zástupci oddělení jsou členy Světové hemofilické organizace (WFH), ISTH (spolupráce s Paeditric/Perinatal SSC), Americké hematologické společnosti (ASH), České hematologické společnosti, České společnosti pro trombózu a hemostázu, České pediatrické společnostia Advanced Bleeding Care Board of The Czech Republic.

MUDr. Jan Blatný, PhD. je administrátorem celosvětového registru závažných krvácení u dětí SeveN BleeP, iniciovaného ISTH (www.isth.org), mezinárodního registru UniSeven a spolupracuje na administraci registru pacientů s hemofiliía ostatními vrozenými poruchami sráženív České republice, který je veden Českým národním hemofilickým programem (ČNHP) – mezioborovou odbornou iniciativou odpovídající za metodické vedení a strategii péče o osoby s poruchami krevního srážení v naší zemi.  Dr. Blatný je rovněž koordinátorem ČNHP pro pediatrickou problematiku.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji