Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

COVID-19: *** TESTOVÁNÍ COVID *** Informace o NÁVŠTĚVÁCH ve FN Brno *** Očkování ve FN Brno (včetně samoplátců / Self-payers )

Typy výskytu infekčního onemocnění

sporadický

  • ojedinělý
  • bez jakýchkoliv společných charakteristik
endemický
  • lokální
  • vyskytuje se v určité lokalitě, je na ni vázaný
  • lokalita tvoří vhodné podmínky - fauna, flora, klima...
epidemický
  • hromadný výskyt přenosných onemocnění, které spolu souvisí v základních ep. charakteristikách
pandemický
  • celosvětový
  • šíří se přes jednotlivé kontinenty
  • např.: chřipka
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji