Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

COVID-19: *** TESTOVÁNÍ COVID *** Informace o NÁVŠTĚVÁCH ve FN Brno *** Očkování ve FN Brno (včetně samoplátců / Self-payers )

Meningokoky – význam a prevence

MUDr. Jan Pavelka

Klinika dětských infekčních nemocí, FN Brno

Co je to meningokok?

Neisseria meningitidis(zkráceně meningokok) je bakterie, která za určitých okolností může způsobit velmi vážné onemocnění člověka.

 

Našli mi meningokoka v krku – mám se bát?

Určitě ne. Meningokoky zcela běžně přechodně kolonizují horní dýchací cesty člověka. Je to přirozený a jednoznačně pozitivní jev (tzv. nosičství), během nějž dochází ke stimulaci imunitního systému a tvorbě protilátek a paměťových buněk. Výsledkem je dlouhodobá imunita jedince nejen vůči danému typu meningokoka, ale dokonce i vůči některým jiným typům. V České republice je četnost nosičství v populaci zhruba 10 %. Trvá průměrně 9,6 měsíce, než je imunitní systém natolik stimulován, že se meningokok na sliznici už neudrží a nosičství daného typu končí. Následuje období čisté sliznice nebo kolonizace jiným typem a proces se opakuje, specifická imunita rozšiřuje.

 

V čem je tedy meningokok tak nebezpečný?

Někdy se stane, že v prvních 7 dnech po usazení na sliznici (ne později) bakterie překoná přirozené bariéry a způsobí velmi vážné, takzvané invazivní meningokokové onemocnění (IMO). To může probíhat pod obrazem sepse (lidově otrava krve – bakterie se množí přímo v krevním řečišti a zaplavují celý organizmus), zánětu mozkových blan nebo kombinace obojího. Nejzávažnější formou je samotná sepse, při které i přes léčbu umírá 25 % nemocných.

V České republice evidujeme průměrně 100 případů IMO za rok. Pravděpodobnost onemocnění se mění v závislosti na věku. Nejvyšší je v prvních dvou letech života. Druhou rizikovou skupinou jsou adolescenti. Potom již výskyt IMO klesá a nad 35 let věku je naprosto raritní.

 

Důvodů, proč meningokok způsobí nemoc pouze někdy/někomu, je celá řada. Nejdůležitější je stav specifické i nespecifické imunity a slizniční bariéry v okamžiku nákazy. Roli hrají také genetické predispozice. Z praktického hlediska je důležité vědět, že riziko onemocnění zvyšují:

 • fyzické vyčerpání
 • nedostatek spánku
 • oschnutí sliznic
 • kouření
 • pobyt v prašném prostředí
 • předchozí respirační infekce

Všimněme si, že pobytem na diskotéce můžeme naráz splnit prvních pět bodů. Navíc je zde velká koncentrace lidí v blízkém kontaktu a jak víme z předchozího textu – cca 10 % z nich nese na sliznici nějakého meningokoka – riziko nákazy je tedy veliké.

 

Je meningokok jako meningokok?

Meningokoky můžeme rozdělit na dvě skupiny – s polysacharidovým pouzdrem - mohou způsobit IMO a bez pouzdra - nemohou způsobit IMO. Opouzdřené dále dělíme podle polysacharidu pouzdra do 13 séroskupin označovaných písmeny. (Ještě podrobněji se meningokoky dělí na sérotypy a subtypy podle proteinů buněčné stěny a membrán.)

IMO nejčastěji způsobují séroskupiny A, B, C, W, Y – jejich poměrné zastoupení se v čase a geograficky mění. V tuto chvíli na našem území převažuje B (asi ¾ případů), následuje C, Y a W. Séroskupina A se u nás toho času nevyskytuje, jsou ale země, kde zcela dominuje. Počet IMO způsobených některou ze zbývajících 8 séroskupin je celosvětově zanedbatelný až nulový.

 

Mám se očkovat?

Invazivní meningokokové onemocnění je sice relativně vzácné, na druhou stranu je extrémně závažné a probíhá velmi rychle - polovina úmrtí je do 24h od prvních příznaků. Doporučujeme prevenci očkováním a to zejména pro nejohroženější skupiny – malé děti, adolescenty a cestovatele do zemí s endemickým výskytem.

 

Máme k dispozici následující typy vakcín:

1. proti samotné séroskupině C

 • lze použít od 2 měsíců věku
 • ve věku 2-12 měsíců podáváme 2 dávky v odstupu alespoň 2 měsíce, starším jedincům 1 dávku
 • cena asi 800 Kč /dávku

2. kombinovaná proti séroskupinám A, C, Y, W

 • lze použít od 1 roku věku
 • podává se jedna dávka
 • Česká vakcinologická společnost doporučuje k udržení dlouhodobé imunity přeočkování po pěti letech (touto vakcínou je možno přeočkovat i pacienty dříve očkované vakcínou proti samotné séroskupině C)
 • cena asi 1300 Kč /dávku

3. proti samotné séroskupině B

 • lze použít od 2 měsíců věku
 • dávkování je poněkud složitější v závislosti na věku pacienta:
  • Kojenci 2-5 měsíců: 3 dávky po 0,5 ml, první dávka ve 2 měsících, další v intervalu minimálně 1 měsíc mezi dávkami, 1 posilovací (booster) dávku se doporučuje podat mezi 12 a 23 měsíci věku.
  • Neočkovaní kojenci 6-11 měsíců: 2 dávky po 0,5 ml v intervalu minimálně 2 měsíce, 1 booster dávka ve druhém roce života s odstupem min. 2 měsíce po primární vakcinaci.
  • Neočkované děti 12-23 měsíců: 2 dávky po 0,5 ml v intervalu minimálně 2 měsíce, 1 booster dávka s odstupem 12-23 měsíců po primární vakcinaci.
   Nutnost podání dalších booster dávek a jejich načasování nebyla dosud stanovena.
  • Děti 2-10 let: 2 dávky po 0,5 ml v intervalu minimálně 2 měsíce, potřeba booster dávky nebyla stanovena.
  • Dospívající (starší 11 let) a dospělí: 2 dávky po 0,5 ml v intervalu minimálně 1 měsíc, potřeba booster dávky nebyla stanovena.
 • cena asi 3000 Kč /dávku

Žádná z používaných očkovacích látek není dosud hrazena zdravotní pojišťovnou.

 

Má očkování vedlejší účinky?

Každé léčivo, očkovací látky nevyjímaje, má nežádoucí účinky. Vždy je třeba zhodnotit, zda přínos podání léku převyšuje riziko.

V průběhu tří dnů po očkování současnými vakcínami proti meningokokům často pozorujeme teploty, celkovou nevůli, bolesti hlavy, bolesti kloubů a podobně – zkráceně řečeno, pacient se může cítit, jakoby měl virózu. Není to důvodem ke znepokojení, neboť se jedná o projevy žádoucí aktivace imunitního systému. V žádném případě toto očkování nemůže způsobit nemoc, proti které je namířeno – vakcíny neobsahují živé bakterie. U malých dětí pozorujeme rozmrzelost, změnu chuti k jídlu, ospalost nebo naopak nespavost, zvracení, průjem a podobně. Tyto potíže během krátké doby odezní. V místě aplikace může být zarudnutí, otok a bolestivost.

Dále existují závažné nežádoucí reakce, které jsou vzácné. Nejnebezpečnější z nich je alergická reakce s anafylaktickým šokem, která se vyskytuje s četností řádově 1:100000. Anafylaktický šok mohou kromě očkování vyvolat jakékoli cizorodé látky vpravené do organizmu - u dětí je nejčastější příčinou anafylaktického šoku jídlo.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji