Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Výzkum

 

Vybrané  přednášky 2008- 2009

 

 1. M.Kynčl., J.Skotáková, L.Mrázková: Pediatrická specifikace MR hlavy a krku, VIII. Kurz magnetické rezonance, 10.-12.9.2009, Brno, Hotel Myslivna
 2. J.Skotáková: Nejčastější tumory muskuloskeletálního aparátu u dětí, CT/MR kurz: Muskuloskeletální zobrazování v pediatrii, 18.4.2009, Kongresové centrum Nemocnice na Homolce, Praha
 3. J.Skotáková, M.Charvátová, M., P.Múdry, VBajčiová., Š.Ondruš: Rabdomyosarkom končetin u dětí. 12.Vědecké zasedání MR sekce ČRS, 31.- 2.4.2008., s.16. ISBN 978-80-254-1691
 4. Skotáková, J., Charvátová, M., Pavelka, Z., Habanec, T., Brichtová, E., Bibrová, Š: Zvracení u dětí. Sborník abstrakt, XXXVI.Český radiologický konres, Špindlerův Mlýn, 15.-18.10.2008-10-23
 5. M.Charvátová, E.Brichtová: Bezvědomí u dětí, XXXVI. ČRK, Špindlerův mlýn 15.18.10.2008
 6. Skotáková, J., Procházka, J.: Image gently –aktivity vedoucí ke snižování dávek záření při CT vyšetření dětí. Abstrakta, s.35. Radiační zátěž pacientů při CT vyšetření a problematika jejího stanovení., (konference je součástí projektu reg.č.NR/8314-3 IGA MZ ČR), FN Motol, 23.9.2008
 7. Skotáková, J.: Ultrasonography of locomotor apparatus in children, Syllabus, ESOR, Paediatric Radiology, Prague/CZ, September  5-7, 2008
 8. J.Skotáková, M.Charvátová, P.Múdrý, V.Bajčiová, Š.Ondruš: Rabdomyosarkom končetin u dětí.,Harrachov, Setkání MR pracovišť, březen 2008

 

 

Nejvýznamnější přednášky za období 2005-2007

 

 1. Skotáková J., Mach V., Charvátová M., Chalupová P.: Sonografie velkých kloubů a dlouhých kostí u dětí, moderní algoritmus jejich vyšetřování. Slovenská sonografia 2007, Piešťany 18.-20.10. 2007,  Abstrakta, s.66.
 2. Neugebauerová, J., Červinková, I., Charvátová, M., Skotáková, J.: Neuroblasom u dětí v ultrasonografickom obraze. Slovenská sonografia 2007, Piešťany 18.-20.10. 2007. Abstrakta, s.71
 3. Plánka L., Poul J., Chalupová P., Gál P.: Pozdní komplikace léčby zlomeniny diafýzy stehenní kosti ošetřené metodou ESIN. 53. kongres českých a slovenských dětských chirurgů, Mikulov 18.-19.10. 2007. Abstrakta
 4. Plánka L., Chalupová P., Škvařil J., Poul J., Gál P.: Schopnost remodelace distálního radia při hojení zlomenin v dětském věku. VIII. Ostravské traumatologické dny, Ostrava 12.-13.10. 2006. Abstrakta
 5. Skotáková J., Mach V., Blatný J., Charvátová M., Kummerová I.: Ischémie mozkové tkáně u dětí. 10. Vědecké zasedání MR sekce ČRS, 13.-15.3.2006, Pec pod Sněžkou. Abstrakta.
 6. Skotáková, J., Hrazdíra, L.: Ultrasonografické vyšetření v krajině kyčelního kloubu.  XV.Frejkovy dny s mezinárodní účastí, Brno, 14.-15.června 2007
 7. Skotáková J., Mach V., Masaříková H., Chalupová P., Vlahová Z.: Traumatology in paediatrics, 4.Valtické kurzy adbdominální a gastrointestinální radiologie, 31.8.-2.9.2006, Valtice
 8. Skotakova, J., Mach, V., Bajčiova, V., Mudry, P.: Malignant tumors of long bones in children, differential diagnosis.Benefit of the imaging methods.43. GPR, 28.-30.September 2006, Leipzig.
 9. Buckova, H., Feit, J.,Skotakova, J.: primary cutaneous ossification. Eur. J Pediatr.Dermatol., Abstracts, 2005, s.50-51.
 10. Skotáková J., a kol.: Diferenciální diagnostika kostních tumorů u dětí. 10. setkání MR pracovišť, Harrachov, 2005.
 11. Skotáková, J. a kol.: Opět kostní tumory. Setkání MR pracovišť, Strážnice, 2005.
 12. Neugebauerová, J., Vlahová, Z., Skotáková, J.: Porodní traumata. Paprsky vysočiny 2007
 13. Karásek, P.: Specifika vyšetřování CT v dětském věku, CT kurs radiologických asistentů 2007, Ostravice

 

 

Nejvýznamnější přednášky za období 1995-2000 >>>>

 

 

Postery

 

 1. Vašinová, P., Karásek, P.: Digitalizace na Klinice dětské radiologie – zkušenosti s pětiletým provozem, Sympozium slovenských rad. asistentov. 2007, Turčianske Teplice
 2. Pekarčíková, J., Burešová, A., Štouračová, E.: Základní vyšetřovací metoda vyšetření kyčlí u dětí, Sympozium slovenských rad. asistentov. 2007, Turčianske Teplice
 3. Hrbatová, B., Sošková, R.: Snímkování plic v dětském věku, Sympozium slovenských rad. asistentov. 2007, Turčianske Teplice
 4. Rašínová, L., Karásek, P., Dvořák. K.: Účinnost mamografického screeningu – analýza výsledků ve FN Brno, Masarykovy onkologické dny 2006, Brno

 

 

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji