Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Přednášky a publikace - Klinika dětské radiologie

2014

Článek v časopise

DOLEŽEL, Z., JABANDŽIEV, P., RÁČILOVÁ, Z., ŠTARHA, J., DOSTÁLKOVÁ, D., ZERHAU, P. Tranzitorní pseudohypoaldosteronismus - nefro-urologické "puzzle". Česko-slovenská pediatrie. 2014, 69(1), 3-11. ISSN 0069-2328.

KRBKOVÁ, L., KLAPAČOVÁ, L., MIKOLÁŠEK, P., CHARVÁTOVÁ, M., ČERVINKOVÁ, I., BEDNÁŘOVÁ, J. Neuroborrelióza imitující mozkový nádor u dětí a vice versa. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2014, 77(5), 620-623. ISSN 1210-7859.

URÍK, M., ŠLAPÁK, I., PAVLOVSKÁ, D., PRÍVAROVÁ, E. Exostosis of the optic canal in a child - a rare diagnosis in a paediatric ear, nose and throat setting: a case report. Journal of Medical Case Reports. 2014, 8(454), 1-5. ISSN 1752-1947.

2013

Článek v časopise

ADAM, Z., SZTURZ, P., KŘEN, L., KREJČÍ, M., POUR, L., SVOBODA, T., HANKE, I., PENKA, I., KOUKALOVÁ, R., ŘEHÁK, Z., ČERVINKOVÁ, I., ŠTORKOVÁ, T., KRÁL, Z., MAYER, J.  PET-CT dokumentovaný rychlý nástup léčebné odpovědi cyklofosfamidu, thalidomidu a dexametazonu u multicentrické formy Castlemanovy nemoci. Popis případu a přehled informací o léčbě. Vnitřní Lékařství. 2013, roč. 59, č. 4, s. 301-312.

ČERVINKOVÁ, I., SKOTÁKOVÁ, J., PAVLOVSKÝ, Z.  Intramuskulární hemangiom. Česká radiologie, 2013, roč. 67, č. 4, s. 303-306.

CHARVÁTOVÁ, M., FABEROVÁ, R.,  PLÁNKA, L., ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, A., SKOTÁKOVÁ, J.  magnetická rezonance v diagnostice syndromu Klippel-Trenaunay. Česká radiologie, 2013, roč. 67, č. 4, s. 296-302.

DOLEŽEL, Z., RÁČILOVÁ, Z., TEXLOVÁ, V., SCHNEIDEROVÁ, H.  Cholelitiáza a nefrolitiáza v průběhu léčby ceftriaxonem. Pediatrie pro praxi, 2013, roč. 14, č.. 2, s. 120-122.

MIKOLÁŠEK, P., KRBKOVÁ, L., HOMOLA, L., ČAPOVOVÁ, I., HABANEC, T., RUSNÁKOVÁ, Š., DAŇKOVÁ, M., VARADYOVÁ, B., SKOTÁKOVÁ, J.  Neuroborreliosis versus sclerosis multiplex. Pediatrie pro praxi, 2013, roč. 14, č. 1, s. 45-47.

RÁČILOVÁ, Z., JÍRA, I., SKOTÁKOVÁ, J.  Současný pohled na indikace a provedení ct močového systému u dětí. Česká radiologie, 2013, roč. 67, č. 4, s. 260-262.

URÍK, M., ŠLAPÁK, I., PAVLOVSKÁ, D.  Exostóza optického kanálu u dítěte, aneb raritní diagnóza v dětské orl. Otorinolaryngologie a foniatrie, 2013, roč. 62, č. 3, s. 123-125.

Příspěvek do odborné knihy

SKOTÁKOVÁ, J.  Diagnostika dětských zlomenin. In: HAVRÁNEK, P. Dětské zlomeniny. 2. dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2013, s. 28-36. ISBN 978-80-7262-983-1.

SKOTÁKOVÁ, J., HRAZDIRA, L.  Zobrazovací metody poranění pohybového aparátu sportovců. In: BEŇAČKA, J. Pohybový aparát a zdraví. Brno: Paido, 2013, s. 27-30. ISBN 978-80-7315-241-3.

 

2012

Článek v časopise

Adam, Z., Szturz, P., Bučková, P., Červinková, I., Koukalová, R., Řehák, Z., Krejčí, M., Pour, L., Zahradová, L., Hájek, R., Král, Z., Mayer, J.  Blokáda receptoru pro interleukin-1 preparátem anakinra vedla u pacienta s Erdheimovou-Chesterovou nemocí k vymizení patologické únavy, k poklesu markerů zánětu a ústupu fibrózy v retroperitoneu – popis případu a přehled literárních údajů. Vnitřní lékařství, 2012, roč. 58, č. 4, s. 313-318.

Bílá, J., Vinklárková, M.  Vyšetřování dětských pacientů na MR. Praktická radiologie, 2012, roč. 17, č. 4, s. 4-5.

Jíra, I., Ouředníček, P., Skotáková, J., Walek, P., Jatel, T., Jiří, J.  První zkušenosti s hybridní iterativní technikou iDose při CT vyšetřování mozků u dětí, adolescentů a dospělých. Česká radiologie, 2012, roč. 66, č. 1, s. 18-22.

Pavelka, Z., Smrčka, M., Křen, L., Keřkovský, M., Skotáková, J., Šlampa, P., Zitterbart, K., Štěrba, J.  Papilární nádor pineální oblasti u dítěte - kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2012, roč. 75/108, č. 6, s. 754-756.

Ráčilová, Z., Skotáková, J., Červinková, I., Charvátová, M., Pavlovská, D., Pavlovský, Z.  Onemocnění parenchymu ledvin u dětí. Česká radiologie, 2012, roč. 66, č. 3, s. 268-270.

Skotáková, J., Bartl, V., Charvátová, M., Ráčilová, Z., Dohnalová, L.  Fraktury dlouhých kostí u dětí. Česká radiologie, 2012, roč. 66, č. 4, s. 354-358.

Skotáková, J., Charvátová, M., Mach, V., Šenkyřík, J., Ventruba, J., Mackerle, Z., Pavelka, Z., Zitterbart, K.  Intraventrikulární tumory u dětí. Česká radiologie, 2012, roč. 66, č. 1, s. 30-34.

Spáčilová, T., Zatloukalová, J., Ráčilová, Z.  Invaginace na operačním sále z pohledu radiologického asistenta.Praktická radiologie, 2012, roč. 17, č. 3, s. 4-5.

Zapletalová, D., Andre, N., Deak, L., Kýr, M., Bajčiová, V., Múdry, P., Dubská, L., Demlová, R., Pavelka, Z., Zitterbart, K., Skotáková, J., Hušek, K., Martinčeková, A., Mazánek, P., Kepák, T., Doubek, M., Kútníková, L., Valík, D., Štěrba, J.  Metronomic Chemotherapy with the COMBAT Regimen in Advanced Pediatric Malignancies: A Multicenter Experience.Oncology, 2012, roč. 82, č. 5, s. 249-260.

Příspěvek do odborné knihy

Adam, Z., Červinková, I., Pour, L., Krejčí, M., Řehák, Z., Koukalová, R.  Plicní amyloidóza. In Skřičková, J., Kolek, V., a kol.  Základy moderní pneumoonkologie. 1. vyd. Praha : Maxdorf, 2012. s. 323-330.

 

2011

Abstrakt v časopise

Cahová, P., Bernatíková, H., Muchová, M., Skotáková, J., Šterba, J., Ošlejšková, H. Posterior Reversible Encephalopathy Syndrom (PRES) u onkologických dětských pacientů - kazuistiky. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, 2011, roč. 74/107, č. Suppl., s. S21-S22.

Abstrakt ve sborníku

Krbková, L., Klapačová, L., Mikolášek, P., Crhová, K., Charvátová, M., Bednářová, J. Neuroinfekce u onkologických pacientů. In Programový sborník Českého kongresu o infekčních nemocech. Mikulov : 2011. s. 63-63.

Skotáková, J., Mach, V., Charvátová, M., Múdry, P. Diferenciální diagnostika kostních lézí.. In XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno : Masarykův onkologický ústav Brno, 2011. s. 239-240.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji