Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Přednášky a publikace - Klinika dětské ORL

2019

ČLÁNEK V ČASOPISE

URÍK, M., HURNÍK, P., ŽIAK, D., MACHAČ, J., ŠLAPÁK, I., MOTYKA, O., JABANDŽIEV, P. Immunohistochemical analysis of retraction pocket pars tensa of tympanic membrane in children. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. 2019, 122(JUL 2019), 111-116. ISSN 0165-5876. IF 1.225.

ŠLAPÁK, I. Možnosti antibiotické léčby akutní sinusitidy. Česko-slovenská pediatrie. 2019, 74(1), 41-42. ISSN 0069-2328.

JANČÍKOVÁ, J., BEZDĚKOVÁ, D., URÍK, M., KALIARIKOVÁ, A., NOVOTNÁ, T. Poruchy polykání v dětském věku. Česko-slovenská pediatrie. 2019, 74(5), 302-306. ISSN 0069-2328.

GÁL, B., KOSTŘICA, R., HLOŽEK, J., TALACH, T., ROTTENBERG, J., VESELÝ, M., ŠLAPÁK, I., URÍK, M., HOŠNOVÁ, D., ČEFELÍNOVÁ, J., HOROVÁ, I., BUDÍKOVÁ, M. Brněnské implantační centrum: výsledky léčby jednostranné kochleární implantace u dospělých pacientů. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2019, 68(1), 18-23. ISSN 1210-7867.

KAPITOLA V ODBORNÉ KNIZE

ZELENÍK, K., URÍK, M., ŠKOLOUDÍK, L. Chronický neaktivní středoušní zánět. In: Sluchová trubice. 1 vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2019, s. 98-107. ISBN 978-80-7311-189-2.

URÍK, M., MACHAČ, J., JANČATOVÁ, D. Fyziologie sluchové trubice. In: Sluchová trubice. 1 vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2019, s. 33-40. ISBN 978-80-7311-189-2.

2018

ČLÁNEK V ČASOPISE

URÍK, M., HOŠNOVÁ, D., ŠLAPÁK, I., JANČÍKOVÁ, J., BEZDĚKOVÁ, D. Rehabilitace sluchu v dětském věku. Česko-slovenská pediatrie. 2018, 73(7), 427-430. ISSN 0069-2328.

URÍK, M., ŠLAPÁK, I., LAŠTOVIČKA, D., JANČÍKOVÁ, J., PAVLOVSKÁ, D., HOŠNOVÁ, D., ŽAROŠSKÁ, E., ŤOUKÁLKOVÁ, M. Post-myringotomy oto-liquorrhea in children - A case study and literature review. International journal of pediatric otorhinolaryngology. 2018, 115(DEC 2018), 153-155. ISSN 0165-5876. IF 1.225.

ŠLAPÁK, I. Možnosti antibiotické léčby akutního středoušního zánětu. Česko-slovenská pediatrie. 2018, 73(7), 459-+. ISSN 0069-2328.

JANČÍKOVÁ, J., URÍK, M., MIKOLÁŠEK, P., LAŠTOVIČKA, D., PAVLOVSKÁ, D., JANČÍK, J. Akutní izolovaný zánět klínové dutiny v dětském věku. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2018, 67(1), 24-27. ISSN 1210-7867.

HOŠNOVÁ, D., URÍK, M., ŠLAPÁK, I., ŠENKYŘÍK, J. Sluchové vady a poruchy dětského věku. Česko-slovenská pediatrie. 2018, 73(7), 420-423. ISSN 0069-2328.

 

2017

ČLÁNEK V ČASOPISE

BEZDĚKOVÁ, D., URÍK, M., JANČÍKOVÁ, J., PAVLOVSKÁ, D., ŠLAPÁK, I. Neurofibromatóza u 5letého dítěte – diagnóza na základě huhňavosti. Česko-slovenská pediatrie. 2017, 72(2), 121-124. ISSN 0069-2328.

FORSTOVÁ, G., URÍK, M., MIKOLÁŠEK, P., PAVLOVSKÁ, D., ŠEVČÍKOVÁ, A., ŠLAPÁK, I. Hemofilové infekce v ORL oblasti u dětí před a po zavedení očkování antihemofilovou vakcínou. Česko-slovenská pediatrie. 2017, 18(1), 20-24. ISSN 0069-2328.

MÁCHALOVÁ, M. Diferenciální diagnostika dušnosti u dětí z pohledu otorinolaryngologa. Pediatrie pro praxi. 2017, 18(4), 236-238. ISSN 1213-0494.

ŠLAPÁK, I., MÁCHALOVÁ, M., AUTRATA, R., LOKAJ, M., KALIARIKOVÁ, A. Indikace a provedení dakryocystorinostomií u dětských pacientů. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2017, 66(3), 115-118. ISSN 1210-7867.

ŠLAPÁK, I. Záněty dýchacích cest u dětí. Pediatrie pro praxi. 2017, 18(6), 375-378. ISSN 1213-0494.

ŠLAPÁK, I., MÁCHALOVÁ, M., FORSTOVÁ, G. Functional Endonasal Sinus Surgery in Newborns and small children-25 Years' Experience. Madridge Journal of Otorhinolaryngology. 2017, 1(1), 26-30.

URÍK, M., HURNÍK, P., ŽIAK, D., MACHAČ, J., ŠLAPÁK, I., MOTYKA, O., VACULOVÁ, O. Histologická a histochemická analýza retrakční kapsy pars tensa ušního bubínku u dětí. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2017, 66(1), 35-39. ISSN 1210-7867.

URÍK, M., MACHAČ, J. Chronický zánět středního ucha v dětském věku. Česko-slovenská pediatrie. 2017, 72(8), 504-509. ISSN 0069-2328.

URÍK, M., HURNÍK, P., ŽIAK, D., MACHAČ, J., ŠLAPÁK, I., MOTYKA, O., DVOŘÁČKOVÁ, J., JABANDŽIEV, P. Imunohistochemická analýza retrakční kapsy pars tensa ušního bubínku u dětí. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2017, 66(4), 198-204. ISSN 1210-7867.

URÍK, M., MACHAČ, J., ŠLAPÁK, I. Středoušní rekonstrukce u dětí. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2017, 66(1), 12-15. ISSN 1210-7867.

2016

ČLÁNEK V ČASOPISE

JANOVSKÁ, P., POPPOVÁ, L., PLEVOVÁ, K., PLEŠINGEROVÁ, H., BĚHAL, M., KAUCKÁ, M., OVESNÁ, P., HLOŽKOVÁ, M., BORSKÝ, M., STEHLÍKOVÁ, O., BRYCHTOVÁ, Y., DOUBEK, M., MÁCHALOVÁ, M., BASKAR, S., KOZUBIK, A., POSPÍŠILOVÁ, Š., PAVLOVÁ, Š., BRYJA, V. Autocrine Signaling by Wnt-5a Deregulates Chemotaxis of Leukemic Cells and Predicts Clinical Outcome in Chronic Lymphocytic Leukemia. Clinical cancer research. 2016, 22(2), 459-469. ISSN 1078-0432. IF 9.619.

MÁCHALOVÁ, M., MACHAČ, J., CHARVÁTOVÁ, M., MÁCHAL, J. Chronické cizí těleso aspirované do dolních dýchacích cest. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. 2016, 13(2), 20-22. ISSN 1802-0518.

POPPOVÁ, L., JANOVSKÁ, P., PLEVOVÁ, K., RADOVÁ, L., PLESINGEROVÁ, H., BORSKÝ, M., KOTAŠKOVÁ, J., KANTOROVÁ, B., HLOŽKOVÁ, M., FIGULOVÁ, J., BRYCHTOVÁ, Y., MÁCHALOVÁ, M., URÍK, M., DOUBEK, M., KOZUBÍK, A., POSPÍŠILOVÁ, Š., PAVLOVÁ, Š., BRYJA, V. Decreased WNT3 expression in chronic lymphocytic leukaemia is a hallmark of disease progression and identifies patients with worse prognosis in the subgroup with mutated IGHV. British Journal of Haematology. 2016, 175(5), 851-859. ISSN 0007-1048. IF 4.971.

URÍK, M., ŠLAPÁK, I., MACHAČ, J. Antromastoidektomie v dětském věku. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2016, 65(4), 237-240. ISSN 1210-7867.

URÍK, M., HURNIK, P., ZIAK, D., MACHAČ, J., ŠLAPÁK, I., MOTYKA, O., VACULOVA, J., DVORACKOVA, J. Histological analysis of retraction pocket pars tensa of tympanic membrane in children. International journal of pediatric otorhinolaryngology. 2016, 86(JUL 2016), 213-217. ISSN 0165-5876. IF 1.159.

PŘÍSPĚVEK V KONFERENČNÍM SBORNÍKU

HOŠNOVÁ, D., ŠLAPÁK, I. Vrozené a dědičné poruchy sluchu In: Hana Hrstková. XXII. Luhačovické pediatrické dny s mezinárodní účastí. Luhačovice: Lázně Luhačovice, 2016. 15-16. ISBN 978-80-87450-17-8.

HOŠNOVÁ, D. Screening sluchu novorozenců. In: Hana Hrstková. XXII. Luhačovické pediatrické dny s mezinárodní účastí. Luhačovice: Lázně Luhačovice, 2016. 13-14. ISBN 978-80-87450-17-8.

HOŠNOVÁ, D., ŠLAPÁK, I. Koktavost a breptavost. In Hana Hrstková. XXII. Luhačovické pediatrické dny s mezinárodní účastí. Luhačovice: Lázně Luhačovice, 2016.  33-35. ISBN 978-80-87450-17-8.

URÍK, M., ŠLAPÁK, I. Cizí tělesa a krvácení v orl oblasti u dětí In Hana Hrstková. XXII. Luhačovické pediatrické dny s mezinárodní účastí. Luhačovice: Lázně Luhačovice, 2016. 17-19. ISBN 978-80-87450-17-8.

URÍK, M., ŠLAPÁK, I. Chronické tonzilitidy, tonzilektomie, peritonzilární absces. In: Hana Hrstková. XXII. Luhačovické pediatrické dny s mezinárodní účastí. Luhačovice: Lázně Luhačovice, 2016. 20-22. ISBN 978-80-87450-17-8.

2015

Článek v časopise

FORSTOVÁ, G., ŠLAPÁK, I. Podíl Haemophilus influenzae b na akutních zánětech středouší a meningitidách otogenního původu u dětí po zavedení očkování antihemofilovou vakcínou. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2015, 64(1), 8-12. ISSN 1210-7867.

HORNÍK, P., MACHAČ, J., ŠLAPÁK, I., BASLÍK, V. Následná ORL péče o rozštěpového pacienta. Souborný referát. Neonatologické listy. 2015, 21(2), 16-18. ISSN 1211-1600.

HOŠNOVÁ, D. Věk jako rizikový faktor ototoxicity způsobené cisplatinou. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2015, 64(1), 3-7. ISSN 1210-7867.

HOŠNOVÁ, D., SZETEI, M., DOLNÍČKOVÁ, M., LAVIČKA, L. Screening sluchu novorozenců ve FN Brno. Česko-slovenská pediatrie. 2015, 70(4), 195-199. ISSN 0069-2328.

PERCEOVÁ, K., FORSTOVÁ, G., SAMUELOVÁ, Š. Úrazy u dětí v ORL oblasti. Pediatrie pro praxi. 2015, 16(3), 176-178. ISSN 1213-0494.

SOBOTKOVÁ, K. Krční uzlinový syndrom z pohledu otorinolaryngologa. Česko-slovenská pediatrie. 2015, 70(3), 166-173. ISSN 0069-2328.

ŠLAPÁK, I., FRYČKOVÁ, A., NOVOTNÁ, H. Juvenilní angiofibrom nosohltanu. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2015, 64(3), 173-176. ISSN 1210-7867.

URÍK, M., MACHAČ, J., ŠLAPÁK, I., HOŠNOVÁ, D. Pott's puffy tumor: A rare complication of acute otitis media in child: A case report. INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY. 2015, 79(9), 1589-1591. ISSN 0165-5876. IF 1.125.

URÍK, M., ŽIAK, D., HURNÍK, P., ŠLAPÁK, I., MACHAČ, J. Changes of structure of the tympanic membrane during its transformation to retraction pocket in children. 12th International Medical Postgraduate Conference. Hradec Králové, 26.10.2015 - 27.10.2015. In: New Frontiers in the Research of PhD Students. 2015, 73-75.

URÍK, M., BEZDĚKOVÁ, D., PILÁT, M., ŠLAPÁK, I. Lehká mentální retardace v ambulanci dětského lékaře - poznáte ji?. Česko-slovenská pediatrie. 2015, 70(3), 152-154. ISSN 0069-2328.

2014

Článek v časopise

SOBOTKOVÁ, K. Anomálie první žaberní štěrbiny (cysty fistuly sinusy). Otorinolaryngologie a foniatrie. 2014, 63(4), 232-238. ISSN 1210-7867.

ŠLAPÁK, I., MÁCHALOVÁ, M., VESELÁ, M. Možnosti chirurgického využití Thulium laseru v otorinolaryngologii u dětských pacientů. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2014, 63(4), 227-231. ISSN 1210-7867.

URÍK, M., ŠLAPÁK, I., PAVLOVSKÁ, D., PRÍVAROVÁ, E. Exostosis of the optic canal in a child - a rare diagnosis in a paediatric ear, nose and throat setting: a case report. Journal of Medical Case Reports. 2014, 8(454), 1-5. ISSN 1752-1947.

2013

Článek v časopise

BARTOŇKOVÁ, K.  Nosní spreje/kapky u dětí. Pediatrie pro praxi, 2013, roč. 14, č. 6, s. 399-402.

BARTOŇKOVÁ, K., HOŠNOVÁ, D.  Vyšetření sluchu u novorozenců. Otorinolaryngologie a foniatrie, 2013, roč. 62, č. 2, s. 73-77.

BEDNAŘÍKOVÁ, Z., ŠLAPÁK, I.  Orbitocelulitida v dětském věku. Otorinolaryngologie a foniatrie, 2013, roč. 32, č. 2, s. 67-72.

FLORIANOVÁ, L., ŠLAPÁK, I.  Trombóza nitrolebních splavů u dětí jako komplikace akutního zánětu středouší. Otorinolaryngologie a foniatrie, 2013, roč. 62, č. 2, s. 89-93.

MACHAČ, J., HORNÍK, P., ŠLAPÁK, I., BEDNAŘÍKOVÁ, Z.  Operace adhezivní otitidy u dětí. Otorinolaryngologie a foniatrie, 2013, roč. 62, č. 2, s. 78-83.

MALINOVÁ, K., JANEČEK, D., LAVIČKA, L.  Zkušenosti s lokální kortikoterapií, náhlých poruch sluchu kochleárního původu. Otorinolaryngologie a foniatrie, 2013, roč. 62, č. 1, s. 14-18.

URÍK, M., ŠLAPÁK, I., PAVLOVSKÁ, D.  Exostóza optického kanálu u dítěte, aneb raritní diagnóza v dětské ORL. Otorinolaryngologie a foniatrie, 2013, roč. 62, č. 3, s. 123-125.

Odborná kniha

ŠLAPÁK, I., BARTOŇKOVÁ, K., FLORIANOVÁ, L., FORSTOVÁ, G., FRYČKOVÁ, A., HOŠNOVÁ, D., MACHAČ, J., MÁCHALOVÁ, M., MALINOVÁ, K., ONDROVÁ, M., SOBOTKOVÁ, K., URÍK, M.  Dětská otorinolaryngologie. Praha: Mladá fronta, 2013. ISBN 978-80-204-2900-1.

Ambulantní doba:

VŠEOBECNÁ ORL AMBULANCE (ORL amb. 1, ORL amb. 2)
Pavilon G, 1 NP

Vedoucí lékařka: MUDr. Alice Fryčková

Pondělí – pátek
7:00 - 15:30 všeobecná ORL ambulance
15:30 - 7:00 pohotovost (akutní případy)
Soboty, neděle, státní svátky: nepřetržitý provoz pro akutní případy

PŘÍJMOVÁ ORL AMBULANCE
Pavilon G, 1NP
Tel. 532 234 814

SPECIALIZOVANÉ AMBULANCE
Pavilon G, 1NP


FONIATRIE
MUDr. Dagmar Hošnová, Ph.D.
Pondělí – pátek 7:00 - 15:00 (Foniatrická ambulance)
Tel. 532 234 441

VESTIBULOLOGIE a FONIATRIE
MUDr. Vít Kruntorád
Pondělí 7:00 - 15:30 hod. (ORL amb. 3)
Tel. 532 234 442


PORADNA PRO PACIENTY S TRACHEOSTOMIÍ
MUDr. Alice Fryčková
Pondělí 13:00 - 15:00 hod. (ORL amb. 1)
Tel. 532 234 544


SPÁNKOVÁ PORADNA
MUDr. Gabriela Forstová
Úterý 13:00 – 15:00 hod. (ORL amb. 3)
Tel. 532 234 442


RINOLOGICKÁ PORADNA
Prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.
Středa 12:00 – 15:00 hod. (ORL amb. 1)
Tel. 532 234 544


OTOLOGICKÁ PORADNA
MUDr. Josef Machač
Čtvrtek 8:00 - 11:00 (ORL amb. 3)
Tel. 532 234 442


doc. MUDr. Milan Urík, Ph.D.
Středa 9:00 - 12:00 (ORL amb. 3)
Tel. 532 234 442


DYSFAGIOLOGICKÁ PORADNA
MUDr. Jana Jančíková
Mgr. Denisa Bezděková
Úterý 8:00 - 13:00 (ORL amb. 3)
Tel. pro objednání: 532 234 220, 532 234 442


ROZŠTĚPOVÁ ORL PORADNA
MUDr.Jana Jančíková
Mgr. Denisa Bezděková
Čtvrtek 11:00 - 14:00 (ORL amb. 3)
Tel. 532 234 442


BIOSTIMULAČNÍ LASER
Pondělí až pátek 13:00 – 14:00 (příjmová ORL amb)
Objednání na tel. 532 234 443


KLINICKÁ LOGOPEDIE
Pavilon A, 1.NP

Mgr. Denisa Bezděková
Pondělí – pátek 7:00 - 15:30 hod.
Tel. 532 234 220

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji