Menu
Česky English
532 23 1111

Současnost kliniky

Klinika dětské onkologie provádí komplexní diagnostiku, diferenciální diagnostiku a komplexní terapii nádorových onemocnění u pacientů ve věku 0-19 let. Primární spádovou oblastí je celá Morava a Slezsko, cca 5% pacientů ji k nám referováno z českých krajů. KDO dále poskytuje péči pacientům nad 19 let věku, pokud se jedná o pokračující terapii započatou v dětském věku, a nebo pacientům s de novo diagnostikovaným nádorovým onemocněním, které je typické pro dětský věk a vyžaduje specifické pediatrické postupy.
Ambulantně bylo ošetřeno a vyšetřeno v roce 2006 v průběhu léčby, na stacionáři a v rámci follow-up 11 330 pacientů, hospitalizováno bylo celkem 520 pacientů, celkový počet hospitalizací činil 1 532.
Od června 2006 byl zahájen provoz na nově zbudované JIP 7 - transplantační jednotce pro autologní, i allogenní transplantace.
KDO se aktivně podílí na činnosti „ ILBIT“ – Laboratoře biomedicínských technologií v nově budovaném Kampusu MU v Bohunicích, v úzké návaznosti na LF a PřF MU.
Pokračují složitá jednání o institucionalizaci pediatricko onkologického programu ve FN Brno do severoamerické COG (Children´s Oncology Group), získáno kladné stanovisko Membership committee, pokračují další administrativní a organizační jednání s cílem postupného plnohodnotného začlenění pediatricko onkologického programu FN Brno do systému Children´s Oncology Group.

Kde nás najdete:

Dětská nemocnice, pavilon G, patro: 2. NP

E-mail:

Kontakty:

Ambulance 1 tel. 532 234 605
Ambulance 2 tel. 532 234 751
Ambulance 3 tel. 532 234 750
Ambulance 4 tel. 532 234 671
Ambulance 5 tel. 532 234 131
(út: 8-12, pá: 8-15)

Ambulantní doba:

po-pá 8:00-15:00 hod.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji