Menu
Česky English
532 23 1111

Historie kliniky

Péče o dětské onkologické pacienty je vysoce specializovanou péčí, kterou je nutné centralizovat do specializovaných center. Každý rok je v ČR diagnostikováno 300-350 nových dětských nádorových onemocnění včetně leukémii u dětí do 15ti let.
Onkologická péče o děti a mladistvé je v ČR centralizována od roku 1986, kdy bylo věstníkem Ministerstva zdravotnictví 1986, částka 1-4, strana 40 ustanoveno, že komplexní pediatricko onkologická péče v ČR bude poskytována Klinikou dětské onkologie ve FN Motol a dalším centrem na Moravě. Z řady objektivních i subjektivních důvodů však toto centrum bylo ustanoveno až v r. 1998.
Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR č.j.: 23060/98 byla Fakultní nemocnice Brno určena ke zřízení a provozování dětského onkologického centra, což navazovalo na řadu předchozích rozhodnutí o rekonstrukci Dětské nemocnice v Brně. Model jednoho pediatricko onkologického centra pro české země a jednoho centra pro Moravu (Praha Motol a Dětská nemocnice Brno) byl dále schválen Pediatricko onkologickou sekcí České onkologické společnosti a následně publikován jako “Současná koncepce pediatricko-onkologické péče v České republice“ v Čes.–Slov. pediatr., 55, 2000, No1, 55-57.
V následujících letech byla Dětská nemocnice stavebně i technologicky velmi dobře vybavena a poskytuje svým pacientům zcela špičkovou komplexní pediatrickou péči, včetně odpovídajícího zázemí psychosociálního pro nemocné děti i jejich rodiny.
Rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR č.j. 6057/2001 došlo na základě stanoviska Transplantační sekce Hematologické společnosti  a Onkologické společnosti ČLS k vyčlenění dvou transplantačních lůžek pro potřeby dětské onkologie a zahájení programu autologních transplantací krvetvorných buněk na tomto pracovišti. Nárůst počtu dětí se zhoubnými nádory, včetně nárůstu požadavků na transplantace vedlo v r. 2003 k souhlasu MZd s navýšením počtu transplantačních lůžek KDO FN Brno ze 2 na 6, pod č.j. 9751/2003.

Nová transplantační jednotka byla otevřena v červnu 2006.

Fakultní nemocnici Brno byl přiznán statut Centra vysoce specializované onkologické péče pro děti, a to rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 7. 2. 2020, čj. j. MZDR 5728/2020-3/OZP, statut je přiznán na dobu určitou do 31. 12. 2025.

V Brně je tak v posledních letech každoročně diagnostikováno více než 120 dětí se zhoubnými nádory, což znamená, že KDO poskytuje tento druh péče pro cca 90% onkologicky nemocných dětí z regionu Moravy a Slezska.

Kde nás najdete:

Dětská nemocnice, pavilon G, patro: 2. NP

E-mail:

Kontakty:

Ambulance 1 tel. 532 234 605
Ambulance 2 tel. 532 234 751
Ambulance 3 tel. 532 234 750
Ambulance 4 tel. 532 234 671
Ambulance 5 tel. 532 234 131
(út: 8-12, pá: 8-15)

Ambulantní doba:

po-pá 8:00-15:00 hod.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji