Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Zákaz návštěv, výjimku mají dětští pacienti a doprovod u porodu. Více zde. *** Testování koronavirus, rezervační systém a COVID BUS zde. ***  Informační linka MZ ČR ke koronaviru 1221

Přednášky a publikace - Klinika dětské neurologie

2014

Článek v časopise

AULICKÁ, Š., OŠLEJŠKOVÁ, H. Idiopatické generalizované epilepsie. Neurologie pro praxi. 2014, 15(4), 202-206. ISSN 1213-1814.

DANHOFER, P., BRÁZDIL, M., OŠLEJŠKOVÁ, H., KUBA, R. Long-term seizure outcome in patients with juvenile absence epilepsy; a retrospective study in a tertiary referral center. Seizure-European Journal of Epilepsy. 2014, 23(6), 443-447. ISSN 1059-1311.

DANHOFER, P., HORAK, O., FAJKUSOVÁ, L., PAVLOUŠKOVÁ, J., OŠLEJŠKOVÁ, H. Syndrom Dravetové: těžká myoklonická epilepsie v časném dětství – kazuistiky. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2014, 77(2), 243-246. ISSN 1210-7859.

DEMLOVA, R., MELICHÁRKOVÁ, K., REHAK, Z., KŘEN, L., OŠLEJŠKOVÁ, H., ŠTĚRBA, J. Successful use of metronomic vinblastine and fluorothymidine pet imaging for the management of intramedullary spinal cord anaplastic oligoastrocytoma in a child. Current Oncology. 2014, 21(6), E790-E793. ISSN 1198-0052.

HANÁKOVÁ, P., BRÁZDIL, M., NOVÁK, Z., HEMZA, J., CHRASTINA, J., OŠLEJŠKOVÁ, H., HERMANOVA, M., PAŽOURKOVÁ, M., REKTOR, I., KUBA, R. Long-term outcome and predictors of resective surgery prognosis in patients with refractory extratemporal epilepsy. Seizure-European Journal of Epilepsy. 2014, 23(4), 266-273. ISSN 1059-1311.

HORÁK, O., OŠLEJŠKOVÁ, H. Idiopatické "benigní" fokální epilepsie v dětství. Neurologie pro praxi. 2014, 15(3), 141-145. ISSN 1213-1814.

RUSNÁKOVÁ, Š., JURAK, P., CHLADEK, J., DANIEL, P., HALAMEK, J., BALÁŽ, M., BOCKOVA, M., CHRASTINA, J., REKTOR, I. Subthalamic nucleus involvement in executive functions with increased cognitive load: a subthalamic nucleus and anterior cingulate cortex depth recording study. Journal of Neural Transmission. 2014, 121(10), 1287-1296. ISSN 0300-9564.

RYZÍ, M., RYZÍ, M., VÍT, P., BUREŠOVÁ, M., MAZUROVÁ, S. Srdeční selhání jako první projev Barthova syndromu. Pediatrie pro praxi. 2014, 15(3), 158-160. ISSN 1213-0494.

STRENKOVA, J., VOHÁŇKA, S., HABERLOVA, J., JUNKEROVA, J., MAZANEC, R., MRÁZOVÁ, L., PARMOVÁ, O., RIDZON, P., STANEK, J., SISKOVA, D., VONDRÁČEK, P., BRABEC, P., SNAJDROVA, L. REaDY – český registr svalových dystrofií. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2014, 77(2), 230-234. ISSN 1210-7859.

2013

Článek v časopise

CIRAK, S., AILEEN REGHAN, F., WILLER, T., YAU, S., STEVENS, E., TORELLI, S., BRODD, L., KAMYNINA, A., VONDRÁČEK, P., ROPER, H., LONGMAN, C., KORINTHENBERG, R., MARROSU, G., NUERNBERG, P., MICHELE, D., PLAGNOL, V., HURLES, M., MOORE, S., SEWRY, C., CAMPBELL, K.  ISPD gene mutations are a common cause of congenital and limb-girdle muscular dystrophies. Brain, 2013, roč. 136, č. 1, s. 269-281.

DOLEŽEL, Z., OŠLEJŠKOVÁ, H., PAPEŽ, J., HANÁKOVÁ, P.  Gitelmanův syndrom provázený manifestní tetanií-kazuistika. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, 2013, roč. 76, č. 4, s. 634-636.

KUČEROVSKÁ, M., HANÁKOVÁ, P., OŠLEJŠKOVÁ, H.  Vývojové vyšetření novorozence. Pediatrie pro praxi, 2013, roč. 14, č. 4, s. 231-234.

LIU, W., SENEVIRATHNA, S., HITOMII, T., KOBAYASHI, H., RODER, C., HERZIG, R., KRAEMER,  ., VOORMOLEN, M., CAHOVÁ, P., KRISHEK, B., KOIZUMI, A. Genomewide association study identifies no major founder variant in Caucasian moyamoya disease. Journal of genetics, 2013, roč. 92, č. 3, s. 605-609.

MIKOLÁŠEK, P., KRBKOVÁ, L., HOMOLA, L., ČAPOVOVÁ, I., HABANEC, T., RUSNÁKOVÁ, Š., DAŇKOVÁ, M., VARADYOVÁ, B., SKOTÁKOVÁ, J. Neuroborreliosis versus sclerosis multiplex. Pediatrie pro praxi, 2013, roč. 14, č. 1, s. 45-47.

RYZÍ, M., BRÁZDIL, M., NOVÁK, Z., CHRASTINA, J., OŠLEJŠKOVÁ, H., REKTOR, I., KUBA, R.  Long-term vagus nerve stimulation in childres with focal epilepsy. Acta neurologica scandinavica, 2013, roč. 127, č. 5, s. 316-322.

SKÁLOVÁ, D., ZÍDKOVÁ, J., VOHÁŇKA, S., MAZANEC, R., MUŠOVÁ, Z., VONDRÁČEK, P., MRÁZOVÁ, L., KRAUS, J., RÉBLOVÁ, K., FAJKUSOVÁ, L. CLCN1 Mutations in Czech Patients with Myotonia Congenita, In Silico Analysis of Novel and Known Mutations in the Human Dimeric Skeletal Muscle Chloride Channel. Plos One, 2013, roč. 8, č. 12, s. e82549-e82549.

Odborná kniha

ŠIMKO, J., OŠLEJŠKOVÁ, H., HOVORKA, J., PALIČKA, V.  Osteopatie u epileptiků.  Olomouc: Solen, 2013. ISBN 978-80-7471-034-6.

 

2012

Článek v časopise

Ludvikova, E., Lukas, Z., Vondracek, P., Jahn, P.  Histopathological features in subsequent muscle biopsies in a warmblood mare with myotonic dystrophy.Veterinary Quarterly, 2012, roč. 32, č. 3-4, s. 187-192.

Ošlejšková, H.  30. výročí vzniku Kliniky dětské neurologie LF MU a FN Brno. Naše fakulta:  Informační bulletin Lékařské fakutly Masarykovy univerzity, 2012, roč. 3, č. 13, s. 15-17.

Ošlejšková, H.  Zavedení Ketogenní diety jako nové léčebné metody pro děti s farmakorezistentní epilepsií. Naše fakulta:  Informační bulletin Lékařské fakutly Masarykovy univerzity, 2012, roč. 3, č. 13, s. 18-19.

Ošlejšková, H., Kubíčková, K., Foglová, J., Hanáková, P., Makovská, Z., Pavlík, T., Doležel , Z.  Vliv novorozenecké žloutenky na vznik autizmu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2012, roč. 75/108, č. 4, s. 472-476.

Pejčochová, J.  Klinická zkušenost s užitím kresby v diagnostice bolesti hlavy dětí. Neurologie pro praxi, 2012, roč. 13, č. 3, s. 166-169.

Rusnáková, Š., Fajkusová, L., Jansová, E., Šultesová, P., Chovančíková, M., Kuba, R., Ošlejšková, H.  Genetické aspekty "idiopatických" epilepsií. Neurologie pro praxi, 2012, roč. 13, č. 2, s. 97-100.

Ryzí, M., Brázdil, M., Novák, Z., Chrastina, J., Ošlejšková, H., Rektor, I., Kuba, R.  Long-term vagus nerve stimulation in childres with focal epilepsy. Acta neurologica scandinavica, 2012, s. 1-7.

Odborná kniha

Ošlejšková, H.,a kol.  Pracoviště komplexní péče o děti s dětskou mozkovou obrnou a dalšími hybnými poruchami v České republice : prosinec 2010 - březen 2012. 1. vyd. Olomouc : Solen, 2012. 48 s. 978-80-7471-000-1.

Příspěvek do odborné knihy

Muchová, M.  Dědičné metabolické poruchy. In Tyrlíková, I., Bareš, M., a kol. Neurologie pro nelékařské obory. 2. rozš. vyd. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2012. s. 245-250.

Muchová, M.  Dětská mozková obrna. In Tyrlíková, I., Bareš, M., a kol.  Neurologie pro nelékařské obory. 2. rozš. vyd. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2012. s. 94-99.

Muchová, M.  Neurokutánní syndromy. In Tyrlíková, I., Bareš, M., a kol. Neurologie pro nelékařské obory. 2. rozš.. vyd. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2012. s. 240-244.

Muchová, M.  Neurologické vyšetření novorozence a kojence. In Tyrlíková, I., Bareš, M., a kol.  Neurologie pro nelékařské obory. 2. rozš. vyd. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2012. s. 85-93.

Muchová, M.  Psychomotorický vývoj novorozence a kojence. In Tyrlíková, I., Bareš , M., a kol. Neurologie pro nelékařské obory. 2. rozš. vyd. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2012. s. 82-84.

Rusnáková, Š., Rektor, I.  The Neurocognitive Networks of the Executive Functions. In Ajeena, I. Advances in Clinical Neurophysiology. 1. vyd. Rijeka, Chorvatsko : InTech, 2012. s. 161-170.

 

2011

Abstrakt v časopise

Brázdil, M., Kuba, R., Ošlejšková, H., Ryzí, M., Chrastina, J., Hemza, J., Novák, Z., Rektor, I. Výsledky operační léčby epilepsie v Centru pro epilepsie Brno. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, 2011, roč. 74/107, č. Suppl., s. S56-S56.

Cahová, P., Bernatíková, H., Muchová, M., Skotáková, J., Šterba, J., Ošlejšková, H. Posterior Reversible Encephalopathy Syndrom (PRES) u onkologických dětských pacintů - kazuistiky. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, 2011, roč. 74/107, č. Suppl., s. S21-S22.

Cahová, P., Pejčochová, J., Ošlejšková, H. Hyperkinetická porucha/ADHD v dospívání a dospělosti: diagnostika, klinický obraz a komorbidity. Neurologie pro praxi, 2011, roč. 12, č. Suppl. E, s. E21-E21.

Cahová, P., Rusnáková, Š., Ošlejšková, H. Vliv antiepileptik na kostní metabolizmus. Neurologie pro praxi, 2011, roč. 12, č. Supplementum D, s. 14-14.

Hanáková, P., Kuba, R., Brázdil, M., Novák, Z., Hemza, J., Ošlejšková, H., Rektor, I. Dlouhodobá účinnost chirurgické léčby u pacientů s extratemporální epilepsií. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2011, roč. 74/107, č. Suppl., s. S121.

Horák, O., Ošlejšková, H., Ryzí, M. Nízkodávkovaná vs vysokodávkovaná terapie ACTH u pacientů s Westovým syndromem. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2011, roč. 74/107, č. Suppl., s. S121.

Mrázová, L., Vondráček, P., Haberlová, J., Ošlejšková, H., Cahová, P. Exon skipping - molekulárně genetická metoda léčby DMD. Posun od teorie k praxi. Neurológia pre prax, 2011, roč. XII., č. S2, s. 35-36.

Muchová, M., Janoušková, E., Andrlová, H., Daniš, L., Schwarz, D., Ošlejšková, H. Epidemiologické charakteristiky primárních bolestí hlavy u dětí a adolescentů. Neurologie pro praxi, 2011, roč. Suppl. D, č. 12, s. 22.

Muchová, M., Janoušová, E., Andrlová, H., Daniš, L., Schwarz, D., Ošlejšková, H. Epidemiologie primárních bolestí hlavy ve vybraných kohortách dětí. Bolest, 2011, roč. 14, č. Suppl.1, s. 21-21.

Ošlejšková, H. Neepileptické záchvaty imitující epileptické v dětství a adolescenci. Neurologie pro praxi, 2011, roč. 12, č. Suppl. E, s. E8-E8.

Ošlejšková, H. Široká multioborová spolupráce v moderním managementu komplexní terapie DMO. Neurologie pro praxi, 2011, roč. 12, č. Suppl. D, s. 15-16.

Ošlejšková, H., Makovská, Z., Pejčochová, J. Role dětského neurologa v diagnostice autizmu. Neurologie pro praxi, 2011, roč. 12, č. Suppl. E, s. E19-E19.

Ošlejšková, H., Rusnáková, Š., Voháňka, S. Juvenilní forma Pompeho choroby. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, 2011, roč. 74/107, č. Suppl., s. S22-S23.

Ošlejšková, H., Rusnáková, Š., Vondráček, P., Muchová, M., Malinová, V., Voháňka, S. Léčitelná svalová dystrofie. Neurologie pro praxi, 2011, roč. 12, č. Suppl. D, s. 19-20.

Pejčochová, J., Muchová, M. Užití kresby v diagnostice bolesti hlavy dětí. Bolest, 2011, roč. 14, č. Suppl.1, s. 22-22.

Rusnáková, Š., Cahová, P., Jansová, E., Šultesová, P., Chovančíková, M., Fajkusová, L., Kuba, R., Ošlejšková, H. Geneticky determinované epileptické encefalopatie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2011, roč. 74, č. 107, s. 22-22.

Rusnáková, Š., Ošlejšková, H. Mozkové infarkty v dětském věku. Neurologie pro praxi, 2011, roč. 12, č. Suppl. D, s. 22-23.

Ryzí, M., Kuba, R., Ošlejšková, H., Chrastina, J., Novák, Z., Rektor, I. Efektivnost VNS u fokálních epilepsií v dětském věku. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2011, roč. 74/107, č. Suppl., s. S56-S57.

Ryzí, M., Ošlejšková, H. Mitochondriální onemocnění a epilepsie - epileptické záchvaty u poruch respiračního řetězce. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, 2011, roč. 74/107, č. Suppl., s. S22-S22.

Vondráček, P., Mrázová, L., Haberlová, J., Ošlejšková, H., Cahová, P. Exon-skipping-nová molekulárně genetická metoda v terapii DMD. Od teorie ke klinické studii.. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2011, roč. 74/107, č. Suppl., s. S67.

Článek v časopise

Brázdil, M., Kuba, R., Chrastina, J., Novák, Z., Hemza, J., Hermanová, M., Tyrlíková, I., Ryzí, M., Ošlejšková, H., Slaná, B., Mikl, M., Pažourková, M., Rektor, I. Resekční epileptochirurgie u pacientů s perirolandickou epilepsií. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2011, roč. 74/107, č. 1, s. 43-48.

Cahová, P., Pejčochová, J., Ošlejšková, H. Hyperkinetická porucha /"Attention Deficit Hyperactivity Disorder" u dětských pacientů s epilepsií. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2011, roč. 74/107, č. 2, s. 157-162.

Laššuthová, P., Mazanec, R., Vondráček, P., Šišková, D., Haberlová, J., Sabová, J., Seeman, P. High Frequency of SH3TC2 Mutations in Czech HMSN I Patients. Clinical Genetics, 2011, roč. 80, č. 4, s. 334-345.

Muchová, M. Botulotoxin A v léčbě dětské mozkové obrny. Pediatrie pro praxi, 2011, roč. 12, č. 3, s. 194-198.

Muchová, M. Sandiferův syndrom. Neurologie pro praxi, 2011, roč. 12, č. 1, s. 48-51.

Pařízková, L., Ošlejšková, H. Zvyšování fyzické kondice, rozvoj jemné motoriky a sebeobsluhy u lidí s poruchou autistického spektra. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 2011, roč. 18, č. 2, s. 78-86.

Rusnáková, Š., Daniel, P., Chládek, J., Jurák, P., Rektor, I. The Executive Functions in Frontal and Temporal Lobes: a Flanker Task Intracerebral Recording Study. Journal of Clinical Neurophysiology, 2011, roč. 28, č. 1, s. 30-35.

Ryzí, M. Současné možnosti terapie Lennox-Gastautova syndromu. Neurologie pro praxi, 2011, roč. 12, č. 1, s. 43-47.

Ryzí, M., Vít, P., Burešová, M., Ryzí, M. Fibrilace komor - první klinický projev myotonické dystrofie. Pediatrie pro praxi, 2011, roč. 12, č. 5, s. 336-338.

Žurek, J., Bartlová, L., Fedora, M. Hyperphosphorylated Neurofilament NF-H as a Predictor of Mortality after Brain Injury in Children. Brain Injury, 2011, roč. 25, č. 2, s. 221-226.

Přednáška bez publikovaného abstraktu

Cahová, P. Likvorologické nálezy - interpretace. Seminář Kliniky dětské neurologie, Brno, 23.09.2011.

Cahová, P., Kuba, R., Ošlejšková, H. Efekt farmakoterapie u pacientů s epilepsií a juvenilními absencemi (JAE). 13.brněnské setkání dětských neurologů a pediatrů, Brno, 11.11.2011.

Hanáková, P. Chirurgická léčba farmakorezistentní epilepsie. Seminář Kliniky dětské neurologie, Brno, 21.10.2011.

Hanáková, P., Kuba, R. Chirurgická léčba u pacientů s extratemporální epilepsií. 13. brněnské setkání dětských neurologů a pediatrů, Brno, 11.11.2011.

Hanáková, P., Mrázová, L. Vyšetření novorozence. Seminář Kliniky dětské neurologie, Brno, 22.04.2011.

Heczková, P. Ataxie v dětském věku - složitý diferenciálně diagnostický problém. 13.brněnské setkání dětských neurologů a pediatrů, Brno, 11.11.2011.

Heczková, P. Onemocnění periferního nervového systému. Seminář Kliniky dětské neurologie, Brno, 18.03.2011.

Horák, O., Ošlejšková, H. Ketogenní dieta - "non-fasting" protokol. 13. brněnské setkání dětských neurologů a pediatrů, Brno, 11.11.2011.

Kuba, R. Idiosynkratické nežádoucí účinky antiepileptik. Seminář Kliniky dětské neurologie, Brno, 18.02.2011.

Kuba, R. Základní farmakokinetické interakce antiepileptik. Seminář Kliniky dětské neurologie, Brno, 18.02.2011.

Mrázová, L., Vondráček, P. Klinické studie a mezinárodní projekty týkající se péče o pacienty s Duchennovou svalovou dystrofií, které aktuálně probíhají na Klinice dětské neurologie. 13. brněnské setkání dětských neurologů a pediatrů, Brno, 11.11.2011.

Muchová, M. Sandiferův syndrom. Seminář Kliniky dětské neurologie, Brno, 18.03.2011.

Muchová, M. Význam botulotoxinu v léčbě spasticity u dětské mozkové obrny. 13. brněnské setkání dětských neurologů a pediatrů, Brno, 11.11.2011.

Ošlejšková, H. Autizmus a epilepsie. Seminář Kliniky dětské neurologie, Brno, 22.04.2011.

Ošlejšková, H. Dědičné metabolické poruchy a epilepsie. Kurs klinické epileptologie V, Brno, 12.05.2011.

Ošlejšková, H. Levetiracetam i.v. - jedna z nových možností terapie kumulace záchvatů a SE u dětí. Stand alone sympózium, Tály, 11.03.2011.

Ošlejšková, H. Na dávce závislé nežádoucí účinky antiepileptik u dětí. Seminář Kliniky dětské neurologie, Brno, 18.02.2011.

Ošlejšková, H. Zhoršení záchvatů nasazením antiepileptika. XV. postgraduální kurz epileptologie "Dny Jiřího Dolanského", Kongresové centrum Floret, Průhonice u Prahy, 08.10.2011.

Ošlejšková, H., Rusnáková, Š., Ryzí, M. Chyby v terapii epilepsie, zhoršení záchvatů po nasazení antiepileptika. Seminář Kliniky dětské neurologie, Brno, 21.10.2011.

Rusnáková, Š. Strategie léčby status epilepticus u novorozenců a kojenců. 13. brněnské setkání dětských neurologů a pediatrů, Brno, 11.11.2011.

Rusnáková, Š. Terapie epilepsií v novorozeneckém věku (perorální a parenterální farmakoterapie, epileptochirurgie). Kurs klinické epileptologie V, Brno, 12.05.2011.

Ryzí, M., Kuba, R. Věkově vázané epilepsie v dospělém věku. Kurs klinické epileptologie V, Brno, 12.05.2011.

Ryzí, M., Ošlejšková, H., Kuba, R., Chrastina, J., Novák, Z., Rektor, I. Stimulace nervus vagus v dětství-indikace a efektivnost. 13. brněnské setkání dětských neurologů a pediatrů, Brno, 11.11.2011.

Texlová, V. Vyšetření kojence. Seminář Kliniky dětské neurologie, Brno, 22.04.2011.

Voháňka, S., Ošlejšková, H., Rusnáková , Š., Večeřa, L., Hlavatá, J., Lukaš, Z. Screening Programme and Information Campaign for Adult Pompe disease in Czech Republic: Results andEdification. 41st Annual General Meeting of EAMDA, Praha, 08.09.2011.

Příspěvek do odborné knihy

Hadač, J., Komárek, V., Ošlejšková, H. Specifika péče o farmakorezistentní epilepsie u dětí. In Brázdil, M., Hadač, J., Marusič, P. Farmakorezistentní epilepsie. 2. vyd. Praha : Triton, 2011. s. 268-277.

Hadač, J., Ošlejšková, H. Generalizované záchvaty u dětí s farmakorezistentní symptomatickou a kryptogenní epilepsií. In Brázdil, M., Hadač, J., Marusič, P. Farmakorezistentní epilepsie. 2. vyd. Praha : Triton, 2011. s. 67-73.

 

Kde nás najdete:

Dětská nemocnice, pavilon G, ambulance 1, patro: 4.

Dětská nemocnice, pavilon G, ambulance 2, patro: 4.

Dětská nemocnice, pavilon G, specializovaná ambulance, patro: suterén

Kontakty:

Objednávání termínů neurologických vyšetření: 532 234 917 (Objednávejte se prosím od 13.00 hod.)

Objednávání termínů EEG vyšetření:
532 234 933

Objednávání termínů na EMG, EP:
532 234 934

Sekretariát: 532 234 919

Ambulantní doba:

po-pá 8:00-15:30 hod.
tabulka ambulantních hodin

pdf Průvodce pacienta (11,9 MB)
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji