Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Seznam výkonů prováděných na ODPCH

V roce 2005 byl pod vedením MUDr. Jitky Vokurkové, Ph.D., zahájen v Dětské nemocnici program neonatální (časné) rekonstrukce rozštěpu rtu a od té doby zde byly v prvním měsíci života operovány stovky dětí nejen s touto diagnózou. Operace rozštěpu rtu ihned po narození není podmínkou pro léčbu na ODPCH, je na rozhodnutí rodičů, zda si přejí časnou rekonstrukci rtu (tj. v prvním měsíci po narození), nebo pozdější od 3 měsíců věku dítěte. 

Děti s rozštěpovou vadou obličeje (celkový rozštěp rtu, čelisti a patra, izolovaný rozštěp patra) tvoří v současnosti 60% pacientů operovaných na ODPCH. Pacienti jsou sledováni od narození až do dosažení dospělosti. Na ODPCH jsou prováděny jak primární operace rozštěpu rtu a patra, tak i následné sekundární korekce včetně vložení kostního štěpu do zubního oblouku během puberty. Pacientům s rozštěpem je zajišťována následná multioborová péče. V rámci ODPCH působí v ambulanci klinické logopedie Mgr. Julie Čefelínová (viz kontakty), genetické vyšetření probíhá na Oddělení lékařské genetiky FN Brno. ODPCH spolupracuje s ORL lékaři a ortodontisty specializujícími se na rozštěpové vady.

Na ODPCH se dále soustřeďuje léčba dětí s vrozenými vadami kůže celého těla (onemocnění zhoubného i nezhoubného charakteru), léčba vývojových vad končetin a v rámci EB centra s působností pro celou Českou republiku chirurgická léčba nemoci motýlích křídel.

Multioborová spolupráce v rámci všech dětských oborů v Dětské nemocnici poskytuje velkou výhodu při léčbě pacientů. Dlouholeté zkušenosti dětských anesteziologů a zázemí Kliniky dětské anestezie a resuscitace tvoří nezbytnou podmínku pro zajištění správné péče během operací i v průběhu pooperačního období nejen u dětí se závažnými vrozenými vývojovými vadami.

 

 

 

 

 

 

 

Výkony prováděné na ODPCH:

- komplexní péče o rozštěpové pacienty – operace, dispenzarizační péče až do 18 let věku, zajištění ORL péče, ortodoncie, genetiky a logopedie

- léčba pacientů se skrytou vadou patra (operace vrozeně krátkého patra) a pacientů se syndromovým postižením (diGeorgův syndrom, Apertův syndrom, Tracher Collinsův syndrom, Goldenharův syndrom aj)

- komplexní léčba pigmentových névů, včetně léčby pomocí tkáňových expandérů

- specializace na operativu hemangiomů a cévních malformací všech tělesných lokalit

- chirurgie ruky – vrozené vývojové vady (syndaktylie), traumata, vrozené vady ruky v rámci Apertova syndromu a  EEC syndromu

- program léčby chronických ran u dětských pacientů, léčba pomocí VAC systému a prostředků moderního hojení ran

- onkochirurgie – operace solidních tumorů obličeje a ruky

- otoplastika (korekce odstálých ušních boltců)

- péče o pacienty s Epidermolysis bullosa congenita (nemoc motýlích křídel)

- lékaři ODPCH jsou součástí traumatologického týmu dětské chirurgie

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji