Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Přednášky a publikace ODPCH

2019

VOKURKOVÁ Jitka, Olga Košková . ALOS a ZŠ Veslarska Brno Kurz : Vrozené vady obličeje a jejich souvislost s poruchou vývoje řeči. 29. - 30. 3. 2019. (lektorská přednáška)

KOŠKOVÁ Olga, Martin Fiala, Jitka Vokurková a Pavel Rotschein. Prevalence of submucous cleft palate in children with initial diagnosis of isolated cleft lip. 11th European Craniofacial Congress, Utrecht, Netherlands, 12.–15.6.2019 (poster)

FIALA, Martin, Olga Košková, Jitká Vokurková, Lia Elstnerová a Pavel Rotschein. Postoperative complications and nutrition management after neonatal cleft lip repair. 11th European Craniofacial Congress, Utrecht, Netherlands, 12.–15.6.2019 (poster)

ROTSCHEIN Pavel, Jitka Vokurková, Hana Bučková, Yvona Gaillyová, Olga Košková a Martin Fiala. Isolated cleft palate in a family with epidermolysis bullosa congenita. 11th European Craniofacial Congress, Utrecht, Netherlands, 12.–15.6.2019 (poster)

ROUSI Margarita, Alena Bryšová, Jitka Vokurková a Olga Košková. Evaluation of dental arch relationships in 5-year-old children with unilateral cleft lip and palate after neonatal cleft lip repair. 11th European Craniofacial Congress, Utrecht, Netherlands, 12.–15.6.2019 (přednáška)

ROUSI, Margarita, Alena Bryšová, Jitka Vokurková a Olga Košková. Hodnocení mezičelistních vztahů u pětiletých pacientů s jednostranným celkovým rozštěpem po neonatální operaci. Konference sester 2019 – Česká asociace sester, Brno, 2019. (přednáška)

ROUSI, Margarita, Alena Bryšová, Jitka Vokurková a Olga Košková. Hodnocení pětiletého indexu u rozštěpových pacientů po operaci rtu neonatálně. IV. Česko-slovenský ortodontický kongres, XX. Český ortodontický kongres, Bratislava, 19.-21.9.2019. (přednáška)

VOKURKOVÁ Jitka, Olga Košková, Alena Bryšová, Martin Fiala a Margarita Rousi. Sekundární alveolární rekonstrukce u rozštěpů rtu a čelisti a celkových rozštěpů po neonatální operaci rtu. IV. Česko-slovenský ortodontický kongres, XX. Český ortodontický kongres, Bratislava, 19.-21.9.2019. (přednáška)

VOKURKOVÁ Jitka. Komplexní péče o rozštěpové vady obličeje v centru Brno. 40. celostátní konference sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP, Brno, 27.-29.9.2019 (přednáška)

VOKURKOVÁ Jitka: Korekce odstálých boltců. Keloidní jizvy v klasickém trojúhelníku. VI. Demonstrační kurz a seminář plastiky boltců, Svitavy, 24.-25.10.2019. (lektorské přednášky a výuková operace) 

VOKURKOVÁ Jitka. Pigmentové névy v péči plastického chirurga. 13. konference akné a obličejových dermatóz, Praha, 8.11.2019 (přednáška)

VOKURKOVÁ Jitka. Vrozené vývojové vady v léčbě na plastické chirurgii. XXV. Luhačovické pediatrické dny, Luhačovice, 15.-17.11.2019. (přednáška)

ROTSCHEIN Pavel, Jitka Vokurková. Spinocelulární karcinom u pacientů s EB. Kazuistiky v angiologii Suplementum 1, Semily: Nakladatelství GEUM, s.r.o., 2019, roč. 6, Suplementum 1, s. 15. ISSN 2336-2790. (vyzvaná přednáška)

 

2018

Publikace:

VOKURKOVÁ Jitka: Discize podjazykové uzdičky – praktické sdělení chirurgické léčby, Listy klinické logopedie, 2018, 3, str. 17 – 19.
 
Přednášky:

VOKURKOVÁ Jitka, Fiala M., Košková O., Rotschein P.: Epidermolysis bullosa congenita – role plastického chirurga v léčbě. 6. ročník odborné multioborové konference ON IN UNDER SKIN 2018, Hotel Akademie Velké Bílovice 20. 4. 2018. (vyzvaná přednáška)
FIALA Martin, Košková O., Vlková E., Horňáčková P.: New technique for reconstruction of lower eyelid defects after basocellular carcinoma removal. World Ophthalmology Congress 2018, Barcelona, Španělsko, 16.-19.6.2018. (přednáška)
KOŠKOVÁ Olga, Fiala M., Horňáčková P., Vokurková J.: Surgical Correction of Cicatricial Ectropion in Ichthyosis patient: A case report and literature review. World Ophthalmology Congress 2018, Barcelona, Španělsko, 16.-19.6.2018. (poster)
VOKURKOVÁ Jitka, Fiala M., Košková O., Rotschein P.: Management péče o děti
s rozštěpovými vadami. V. Moravskoslezský logopedický den, Ostrava, 7.9.2018. (vyzvaná přednáška)
VOKURKOVÁ Jitka, Fiala M., Košková O., Rotschein P.: Chirurgická léčba rozštěpových vad. V. Moravskoslezský logopedický den, Ostrava, 7.9.2018. (vyzvaná přednáška)
ROTSCHEIN Pavel, Vokurková J., Košková O., Fiala M., Hokynková A., Šín P.: Epidermolysis Bullosa a nové trendy v léčbě chronických defektů. XXXVIII. kongres České společnosti plastické chirurgie, Olomouc, 11.- 13.10.2018. (přednáška)
VOKURKOVÁ Jitka: Palatolalie – vrozené vývojové vady obličeje a jejich souvislost s poruchou vývoje řeči. Akreditovaný odborný kurz LOGO Educa, LOGO s.r.o. Brno, 18.10.2018. ( lektorská přednáška a praktická cvičení)
VOKURKOVÁ Jitka: Korekce odstálých boltců. Keloidy v typickém trojúhelníku. V. Demonstrační kurz a seminář plastiky boltců, Svitavy, 25.10.2018. (lektorské přednášky a výuková operace)
VOKURKOVÁ Jitka: Vrozené vady obličeje. 12. ročník konference Akné a obličejové dermatózy 2018, Brno 1. 11. 2018. (vyzvaná přednáška)
VOKURKOVÁ Jitka, Fiala M., Košková O., Rotschein P.: Léčba rozštěpů obličeje - přehled minulosti a otázky budoucnosti. XXIV. Vzdělávací sympozium plastické, rekonstrukční a estetické chirurgie s mezinárodní účastí, ILF Praha, 1.12.2018. (přednáška)
VOKURKOVÁ Jitka: Je blefaroplastika „lehká“ operace? XXIV. Vzdělávací sympozium plastické, rekonstrukční a estetické chirurgie s mezinárodní účastí, ILF Praha ,1.12.2018.
(přednáška)

 

2017

Recenzovaná periodika:

FIALA M., Košková O., Vokurková J., Bartošková J.: Rozštěpy rtu a patra – principy primární i následné péče. Pediatr. praxi. 2017: 18(5): 297-299.
 
Přednášky a publikace:

KOŠKOVÁ, Olga, Jitka VOKURKOVÁ, Martin FIALA a Jana BARTOŠKOVÁ. Léčba spinocelulárního karcinomu u pacientů s epidermolysis bullosa congenita. In XV. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. Pardubice, 2017. (přednáška)

KOŠKOVÁ, Olga, Jitka VOKURKOVÁ, Martin FIALA a Jana BARTOŠKOVÁ. OCCULT SUBMUCOUS CLEFT PALATE –SURGERY OR CONSERVATIVE TREATMENT?: RETROSPECTIVE MONOCENTRIC 10 –YEAR STUDY. In 74th Annual Meeting of American Cleft Palate-Craniofacial Association, Colorado Springs, USA. 2017. (poster)

KOŠKOVÁ, Olga, Jitka VOKURKOVÁ, Martin FIALA a Jana BARTOŠKOVÁ. PREVALENCE OF SUBMUCOUS CLEFT PALATE IN CHILDREN WITH ISOLATED CLEFT LIP. In 74th Annual Meeting of American Cleft Palate-Craniofacial Association, Colorado Springs, USA. 2017. (poster)

VOKURKOVÁ, Jitka, BUČKOVÁ Hana, KOŠKOVÁ Olga:  Epidermolysis bullosa congenita – prekanceróza spinocelulárního karcinomu. 42. Brněnské onkologické dny, Laboratorni diagnostika v onkologii, Brno 17.5.2017 ( přednáška)

VOKURKOVÁ, Jitka, Olga KOŠKOVÁ, Lia ELSTNEROVÁ, Martin FIALA, Jana BARTOŠKOVÁ, Julie ČEFELÍNOVÁ, Alena BRYŠOVÁ, Darina ČURDOVÁ, Pavel ŠENOVSKÝ a Petra DOROCIAKOVÁ. Multidisciplinary approach to evaluating treatment outcomes in children with orofacial malformations. In XI. Mezinárodní kongres plastické chirurgie, Brno. 2017. (přednáška)

RICHTROVÁ, Michaela, Olga KOŠKOVÁ, Jitka VOKURKOVÁ, Petr KOŠUT, Petra DOROCIAKOVÁ, Martin FIALA a Jana BARTOŠKOVÁ. Perioperative complications of anesthesia in newborns with cleft lip. In XI. Mezinárodní kongres plastické chirurgie, Brno. 2017. (přednáška)

FIALA, Martin, Olga KOŠKOVÁ, Jitka VOKURKOVÁ, Lia ELSTNEROVÁ, Michaela RICHTROVÁ, Petr KOŠUT, Tomáš JIMRAMOVSKÝ a Jana BARTOŠKOVÁ. Postoperative complications and nutrition management after neonatal cleft lip repair. In XI. Mezinárodní kongres plastické chirurgie, Brno. 2017. (přednáška)

KOŠKOVÁ, Olga, Jitka VOKURKOVÁ, Martin FIALA a Jana BARTOŠKOVÁ. Prevalence of submucous cleft palate in children with initial diagnosis of isolated cleft lip. In XI. Mezinárodní kongres plastické chirurgie, Brno. 2017. (poster)

BARTOŠKOVÁ, Jana, Olga KOŠKOVÁ, Jitka VOKURKOVÁ, Michaela WILKOVÁ a Martin FIALA. Reconstruction of oral commissure in children. In XI. Mezinárodní kongres plastické chirurgie, Brno. 2017. (přednáška)

FIALA, Martin, Košková, Olga, Vlková, Eva, Horňáčková, Pavel. Rekonstrukce dolního víčka po radikální resekci pro tumor.  XXV. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP, 16.9.2017, Brno (přednáška)

VOKURKOVÁ Jitka: Palatolalie – vrozené vývojové vady obličeje a jejich souvislost s poruchou vývoje řeči. Akreditovaný odborný kurz LOGO Educa, LOGO s.r.o. Brno, 8.9.2017 ( lektorská přednáška a praktická cvičení)

VOKURKOVÁ Jitka, Bučková Hana, Fajkusová Lenka, Košková Olga, Bartošková Jana, Fiala Martin:  Schimmelpenning syndrom – kazuistika. Brněnský genetický den 2017. Brno, 5.10.2017. (přednáška)

VOKURKOVÁ Jitka: Korekce odstálých boltců. Keloidy v typickém trojúhelníku. IV.Demonstrační kurz a seminář plastiky boltců, Svitavy, 19.10.2017 (lektorské přednášky a výuková operace)

VOKURKOVÁ Jitka: Epidermolysis bullosa a plastická chirurgie. XXIII. Vzdělávací sympozium plastické, rekonstrukční a estetické chirurgie s mezinárodní účastí, ILF Praha, 2.12.2017. (přednáška)

 

2016

Publikace s IF:

Košková O., Vokurková J., Vokurka J., Bryšová A., Šenovský P., Čefelínová J., Lukášová D., Dorociaková P., Abelovský J.: Treatment outcome after neonatal cleft lip repair in 5-year-old children with unilateral cleft lip and palate, International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 2016, vol. 87, pp. 71-77.

Recenzované publikace bez IF:

Vokurková J, Rotschein P, Košková O. : Surgical treatment of squamous cell carcinoma in patients with epidermolysis bullosa dystrophica In: European Surgery, 2016, 48(3), S184-S186.

Vokurková J. Košková O., Fiala M., Bartošková J. : Facial transplant as an option for treating severely malformed children. In: European Surgery, 2016, 48(3), S186-S187.

Košková O., Vokurková J., Abelovský J., Vokurka J., Dorociaková P., Halačková I.: Změna šíře rozštěpové štěrbiny u dětí s jednostranným celkovým rozštěpem v období mezi rekonstrukcí rtu a patra - pilotní studie.  LKS, 2016, 26(11): 236–240.

Košková O., Vokurková J., Baslík V., Horník P.: Skryté vady patra jako příčina velofaryngeální insuficience.  Pediatrie pro praxi, 2016, 17(5).

Přednášky a postery:

Vokurková J., Košková O.: Role plastického chirurga v EB centru.  XII. Výroční konference DEBRA ČR, Hotel Avanti, Brno 9.4.2016 (přednáška)

Vokurková J., Košková O., Fiala M., Bartošková J., Čefelínová J. VIII. Setkání rodin dětí s rozštěpem – cyklus přednášek, FN Brno, 9.4.2016. (akreditovaný seminář pro zdravotní sestry)

Bartošková J.: Popálení úst a dutiny ústní u dítěte. XII. Festival kazuistik z pediatrie. Luhačovice, 22.-24.4.2016. (přednáška)

Vokurková J.: Obličejové rozštěpy z pohledu plastického chirurga.  Seminář PEK FN Brno, Dětská nemocnice, 7.9.2016 (přednáška)

Hromaníková - Wilková M., Bartošková J.,  Suchánek I., Vokurková J., Fiamoli M., Brychta P., Plánka L. : Rekonstrukce rtu po úrazu elektrickým proudem – kazuistika.   7.Stredoeurópský popáleninový kongres, Košice, Slovensko, 9/2016 (poster)

Hromaníková - Wilková M., Suchánek I., Fiamoli M., Lipový B., Brychta P.: Rekonstrukce defektu po paravenózním podání infúze u dítěte – kazuistika.   7.Stredoeurópský popáleninový kongres, Košice, Slovensko, 9/2016 (poster)

Bartošková J., Vokurková J.: Korekce odstálých boltců a souvislost s keloidy v typickém trojúhelníku.  III. Demonstrační kurz a seminář plastiky boltců, Svitavy, 20.10.2016 (přednáška a výuková operace)

Bartošková J., Fiala M., Vokurková J., Hýža P.: Úskalí hojení lalokové plastiky dolní končetiny u 12-ti letého chlapce – kazuistika.   I. slovenské sympózium hojenia rán, Jasná, Slovensko, 10/2016 (přednáška)

Košková O., Vokurková J., Fiala M., Bartošková J., Rotschein P.: Současný pohled plastického chirurga na léčbu pacientů s EB. Konference dětské dermatologie, Praha, 10/2016 (přednáška)

Vokurková J., Fiala M., Košková O., Bartošková J.: Neonatální operace rozštěpu rtu z pohledu plastického chirurga.   11. Slovensko-český kongres detskej anestézie a intenzívnej medicíny, Vysoké Tatry, Slovensko, 10/2016 (přednáška – prezentoval MUDr.Fiala)

Vokurková J., Košková O., Rotschein P., Vokurka Jan: Reconstruction of the Face -The relation between Cleft Palate Reconstruction and the eating disorders.  XX. International Congress of ICS, Kyoto, Japonsko, 23.10.2016 (přednáška)

Vokurková J.: Vrozené vývojové vady obličeje a jejich souvislost s poruchou vývoje řeči.  Akreditovaný kurz Soukromé kliniky LOGO s.r.o. – Palatolalie, Brno, 4. 11. 2016. (lektorská přednáška)

Vokurková J.: Vrozené vady hrudníku. XXII. Vzdělávací sympozium plastické a rekonstrukční chirurgie s mezinárodní účastí, ILF Praha, 3.12.2016. (přednáška)

 

2015

Vokurková J, Elstnerová L, Košková O, Wechsler D, Fiala M, Jimramovský T, Bartošková J., Rohanová M., Skutková L. Neonatální rekonstrukce rtu při rozštěpové vadě obličeje – 10 let zkušeností FN Brno. Neonatologické listy. 2015, 21(1): 28-30. (článek)

VokurkováJ., Košková O., Fiala M., Bartošková J. Epidermolysis bullosa z pohledu plastického chirurga. Dermatologii pro praxi. 2015, 9(4): 162-164. (článek)

ELSTNEROVÁ, Lia, Linda SKUTKOVÁ, Magdalena ROHANOVÁ, Dan WECHSLER, Tomáš JIMRAMOVSKÝ, Jitka VOKURKOVÁ, Olga KOŠKOVÁ a Jana BARTOŠKOVÁ. Perioperační péče po neonatální rekonstrukci rozštěpu rtu. In XXIII. neonatologické setkání, XVII. Hanákovy dny. 2015. ISBN 978-80-7177-964-3.(přednáška)

Vokurková, J. Neonatální rekonstrukce rtu při rozštěpové vadě obličeje – 10 let zkušeností FN Brno, Neonatologie 21. století - mezioborová problematika, odborný seminář, Praha 2015. (přednáška)

Vokurková, J., Košková, O., Fiala M., Bartošková J. FACIAL TRANSPLANT AS AN OPTION FOR TREATING SEVERELY MALFORMED CHILDREN. 29th European Federation Congress of Interantional College of Surgeons, Prague, Pilsen 2015. (přednáška)

Rotschein, P., Košková, O., Vokurková, J. Surgical treatment of squamous cell carcinoma in patients with epidermolysis bullosa dystrophica. 29th European Federation Congress of Interantional College of Surgeons, Prague, Pilsen 2015. (poster)

Horník,P., Vokurková,J., Borský,J. Jurovčík,M.,. Dvořák,M., Halačková,L, Baslík,M., Machač,J., Šlapák,I. Timing sledování a jednotlivých operačních kroků u pacientů s rozštěpem patra v dětském věku, 13. Česko-slovenský foniatrický kongres, Mikulov 2015. (přednáška)

Bartošková J., Mager R., Hromaníková M., Vokurková J., Suchánek I., Fiala M. Léčba hluboké popáleniny prstu ruky elektrickým proudem u 2,5 letého chlapce a následná rekonstrukce dvířkovým lalůčkem – kasuistika. XIII. Kongres České společnosti chirurgie ruky, Harrachov 2015. (přednáška)

Vokurková J., Košková O., Fiala M., Bartošková J. Principy korekčních operací rukou u dětí a vrozenými vadami v rámci syndromů. XIII. Kongres České společnosti chirurgie ruky, Harrachov 2015. (přednáška)

Vokurková, J., Palatolalie a rozštěpové vady, akreditovaný kurz Soukromé kliniky LOGO, s.r.o. Brno - Palatolalie. Brno, 29.5.2015. (přednáška)

Vokurková, J., Rozštěpové vady obličeje, edukační seminář ALOS v rámci projektu Specializované vzdělávání logopedů ve školství. Brno, 25.9., 24.10.2015. (přednáška)

Vokurková J., Keloidní reakce na hlavě a life- operace, II. demonstrační kurz a seminář plastiky boltců, Svitavy, 2015. (přednáška)

Vokurková, J. Blefaroplastika a sekundární korekce. XXI. Vzdělávací sympozium s mezinárodní účastí - estetická chirurgie, nové a osvědčené postupy, komplikace, odborný seminář, Praha 2015. (přednáška)

Vokurková J., Košková O. 10 let zkušeností s neonatální operatibvou rozštěpu rtu ve FN Brno. XXI. Vzdělávací sympozium s mezinárodní účastí - estetická chirurgie, nové a osvědčené postupy, komplikace, odborný seminář, Praha 2015.(přednáška)

Bartošková, J., Mager, R., Hromaníková, M., Vokurková, J., Suchánek, I., Fiala, M. Dvířkový lalůček jako efektivní rekonstrukce při léčbě hluboké elektrické popáleniny části ruky u 2,5 letého chlapce - kazuistika. XX. výroční konference České společnosti popáleninové medicíny, Velké Bílovice 2015. (přednáška).

Hromaníková, M., Bartošková, J., Suchánek I., Vokurková, J., Fiala, M., Štěpánková, N., Fiamoli, M., Brychta P., Plánka, L. Popálení úst a dutiny ústní elektrickým proudem u dítěte. XX. výroční konference České společnosti popáleninové medicíny, Velké Bílovice 2015. (přednáška).


2014

KOŠKOVÁ, Olga a Jitka VOKURKOVÁ. Skryté vrozené vady patra jako příčina opožděného vývoje řeči. In Celostátní foniatrický seminář, Brno 2014.(přednáška)


2013

KOŠKOVÁ, Olga, Jitka VOKURKOVÁ, Martin FIALA, Darina LUKÁŠOVÁ a Iva HUFOVÁ. Congenital short soft palate in non cleft palate patients. In EurocleftNet Research Conference, Plovdiv, Bulgaria. 2013.(přednáška)

LUKÁŠOVÁ, Olga, Břetislav LIPOVÝ, Hana ŘÍHOVÁ, Yvona KALOUDOVÁ, Iva HUFOVÁ a Jitka VOKURKOVÁ. High-voltage electrotrauma in children in southern Moravia: Retrospective monocentric 12-year study. In 4th World Congress of Pediatric Surgery, Berlin, Germany. 2013.(poster)

LUKÁŠOVÁ, Olga, Štěpánka BIBROVÁ, Jitka VOKURKOVÁ, Ladislav PLÁNKA, Iva HUFOVÁ, Bronislav HNILIČKA a Radomír MÁGER. Naše zkušenosti s léčbou VAC systémem u dětských pacientů po komplikovaných poraněních dolních končetin. In XI. Celostátní kongres mezioborové spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. 2013. 2013.(přednáška)

LUKÁŠOVÁ, Olga, Jitka VOKURKOVÁ, Štěpánka BIBROVÁ, Ladislav PLÁNKA, Radomír MAGER a Iva HUFOVÁ. Negative pressure wound therapy in children. In 4th World Congress of Pediatric Surgery, Berlin, Germany. 2013.(přednáška)

VOKURKOVÁ, Jitka, Olga LUKÁŠOVÁ, Iva HUFOVÁ a Martin FIALA. Neonatální operace v plastické chirurgii. In 59. Kongres českých a slovenských dětských chirurgů, Kurdějov. 2013. ISBN 978-80-85825-73-2.(přednáška)

VOKURKOVÁ, Jitka, Olga LUKÁŠOVÁ, Štěpánka BIBROVÁ a Iva HUFOVÁ. Treatment of Complicated Dilacerations of Lower Limbs Using Low Pressure Healing Therapy. In 21. japonsko-české sympozium, Tokio, Japonsko. 2013.(poster)

VOKURKOVÁ, Jitka, Olga KOŠKOVÁ, Martin FIALA a Iva HUFOVÁ. Treatment of Complicated Dilacerations of Lower Limbs Using Low Pressure Wound Healing (LPWH) Therapy. In Komplikationen und Fallstricke in der Chirurgie - Vermeidung und Problemlösung, Jahrestagung der Deutschen Sektion des International College of Surgeons, Mülheim an der Ruhr. 2013.(přednáška)

VOKURKOVÁ, Jitka a Olga KOŠKOVÁ. Úloha plastického chirurga u EB. In Kongres českých a slovenských dermatovenerologů, Praha, II. odborný seminář: Význam komplexní péče o pacienty s epidermolysis bullosa congenita ve specializovaném EB centru ČR. 2013.(přednáška)

HUFOVÁ, Iva, Jitka VOKURKOVÁ, Olga LUKÁŠOVÁ a Eva VANÍČKOVÁ. Use of anthropometric measurement after complete bilateral cleft lip and palate surgery. In 23rd Conference of the European Wound Management Association. 2013.(poster)

LUKÁŠOVÁ, Olga, Jitka VOKURKOVÁ, Štěpánka BIBROVÁ, Ladislav PLÁNKA a Marie RYŠAVÁ. Využití Vivano systému u dětských pacientů po závažných poraněních dolních končetin. In 59. Kongres českých a slovenských dětských chirurgů, Kurdějov. 2013. ISBN 978-80-85825-73-2.(přednáška)


2012

HUFOVÁ, Iva, Jitka VOKURKOVÁ, Lia ELSNEROVÁ, Olga LUKÁŠOVÁ, Eva VANÍČKOVÁ a Alica HOKYNKOVÁ. Healing after cleft lip surgery at the University Hospital Brno. In 4th Congress of the World Union of Wound Healing Societies 2. -6.9.2012, 2012. (poster)


2011

LUKÁŠOVÁ, Olga, Jitka VOKURKOVÁ, Václav BASLÍK a Eva VANÍČKOVÁ. Our Experiences with Treatment of Velopharyngeal Insufficiency. In 9. European Craniofacial Congress, Salzburg 14-17 September 2011, 2011. 2011. (poster)

VOKURKOVÁ, Jitka, Olga LUKÁŠOVÁ, Eva VANÍČKOVÁ a Václav BASLÍK. Primary cleft lip surgery - management of the early repair. In 9. European Craniofacial Congress, Salzburg 2011. (přednáška)

VOKURKOVÁ, Jitka, Lia ELSNEROVÁ, Olga LUKÁŠOVÁ a Iva HUFOVÁ. Vývoj neonatální péče a zhodnocení zkušeností prvních pěti let operací rozštěpu rtu v neonatálním období. Česko-slovenská pediatrie, Praha: ČLS JEP, 2011, roč. 66, č. 6, s. 356-362. (článek)

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji